Kędzierzyn-Koźle: konkurs najpiękniejszy balkon i ogród

Autor Obywatelski

Jesteś dogrod_2umny/dumna z tego, jak zagospodarowałeś swój balkon lub przydomowy ogród? Zgłoś się do konkursu organizowanego przez urząd miasta! Właściciele najładniej ukwieconych i zazielenionych otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do kilkuset złotych. Termin zgłoszeń został przedłużony, czekamy na kolejne przykłady jak urokliwe są zakątki naszego miasta!

Najpiękniejsze balkony i ogrody z terenu miasta można zgłaszać do 24 czerwca, do godz. 15:30, pisemnie w kancelarii ogólnej urzędu miasta, ul. Piramowicza 32, 47–200 Kędzierzyn – Koźle (pok. 109) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail: [email protected] lub [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, numer telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu zgłaszanego do konkursu oraz proponowany termin dokonania oględzin (do 31 lipca).
Komisja konkursowa, złożona z urzędników na czele z miejskim ogrodnikiem będzie oceniała pomysłowość kompozycji i walory upiększające, oryginalność, ogólny wyraz estetyczny, widoczność kompozycji dla innych mieszkańców, różnorodność i kolorystykę roślin, a w przypadku ogrodów przydomowych także powierzchnię zagospodarowanego ogrodu w stosunku do wielkości działki.
Zwycięzcy będą znani do 15 sierpnia. W nagrodę otrzymają sprzęt ogrodniczy, sadzonki i donice o określonej wartości, w zależności od wielkości działki.
Zwycięzcy będą znani do 15 sierpnia. W nagrodę otrzymają sprzęt ogrodniczy, sadzonki i donice o określonej wartości, w zależności od kategorii. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl.

I tu zaczynają się schody. Bo okazuje się, że jako mało rozgarnięty dziennikarz, nie potrafiłem znaleźć owego regulaminu konkursu. W tej sprawie zadzwoniliśmy do Teresy Głuszek kierownika Wydziału Promocji Urzędu Miasta oraz Jarosława Jurkowskiego rzecznika prasowego. Nie mogli nam pomóc, bo pani Głuszek była na spotkaniu a Jarosław Jurkowski znajdował się poza urzędem.

Po chwili okazało się, że na stronie internetowej urzędu miasta nie ma  owego regulaminu konkursu, a uświadomił mi to Jan Kwiczak z-ca kierownika Wydziału Ochrony Środowiska UM w K-K. – Ten konkurs organizujemy po raz pierwszy. Już w piątek otrzymałem informację, że nie ma na stronie internetowej miasta regulaminu konkursu. Obiecuję, że dzisiaj regulamin wróci. Jeżeli chodzi o nagrody, to w kategorii balkonów za pierwsze miejsce nagroda rzeczowa w wysokości 200 zł za drugie 100 zł a za trzecie 50 zł. W kategorii ogrodów: I miejsce to 300 zł, II miejsce to 200 zł, a III miejsce to 100 zł – poinformował nas Jan Kwiczak. Teraz wszystko jest klarowne.

P.S. Po naszej interwencji okazuje się, że z-ca kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Jana Kwiczak dotrzymał słowa i regulamin konkursu jest już dostępny na stronie www.kędzierzynkoźle.pl. Do tej pory wpłynęło do konkursu już ponad 10 zgłoszeń.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte