Czy na Opolszczyźnie jest „Grunt na Medal”?

Autor Obywatelski

Rozpoczyna się VII 6edycja Ogólnopolskiego Konkurs „Grunt na medal”. O tytuł najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych i zainteresowanie globalnych graczy, rywalizować będą gminy z całej Polski. Jest o co walczyć. Z danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), organizującej konkurs wynika, że co drugi zwycięzca konkursu znalazł już inwestorów i to nawet tych ze światowej ligi.
Zgłoszenia do konkursu do 20 maja przyjmują Regionalne Centra Obsługi Inwestora. Organizowany, co dwa lata, od 2005 roku przez PAIiIZ, Marszałków Województw oraz Regionalne Centra Obsługi Inwestora (COI) pod rządowym patronatem konkurs „Grunt na Medal”, prowadzony jest równolegle w 16 polskich województwach. Jego zadaniem jest wyłonienie w każdym województwie najlepszego, niezabudowanego terenu inwestycyjnego (tzw. greenfield), o powierzchni co najmniej 2 hektarów, przeznaczonego pod inwestycje przemysłowe.
W rywalizacji mogą wziąć udział wszystkie polskie gminy, zgłaszając dowolną liczbę ofert. Zadaniem samorządu jest wytypowanie, zgłoszenie a następnie atrakcyjne zaprezentowanie terenów z największym potencjałem inwestycyjnym na obszarze danej gminy. Forma własności terenu nie ma tu znaczenia. Ważne jednak, aby zgłaszany do rywalizacji grunt nie był objęty działaniem Specjalnych Stref Ekonomicznych, czy parków przemysłowych lub technologicznych.
Walka o medal rozgrywa się w dwóch głównych etapach. W pierwszym z nich przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora, dokonują preselekcji gruntów na podstawie nadesłanych przez samorządy informacji. Następnie, półfinaliści poddaw
ani sią wnikliwej ocenie ekspertów, w tym wizytacji terenów. Konkurs kończy się wyborem najlepszych terenów inwestycyjnych w każdym województwie i oficjalnym ogłoszeniem zwycięzców podczas uroczystej gali, która odbędzie się na przełomie października i listopada 2016 roku.
– W „Gruncie na medal” wygraną jest zainteresowanie inwestorów. Chcemy pobudzić rywalizację gmin, wyławiając takie miejsca, o które „bić” się będą inwestorzy – zarówno ci zagraniczni, jak i polscy, których sukcesywnie przybywa – mówi członek Zarządu PAIiIZ Michał Dąbrowski. Chodzi także o edukację. – Dzięki udziałowi w konkursie samorządy poszerzają wiedzę na temat preferencji inwestorów. To przekłada się na lepsze przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje – dodaje wiceprezes Dąbrowski.
VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na Medal zorganizowana została przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA wraz z Marszałkami Województw i Regionalnymi Centra Obsługi Inwestora. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

W sześciu poprzednich edycjach konkursu udział wzięło już 1181 gmin, które łącznie zgłosiły 1837 ofert lokalizacyjnych. Samo wejście zgłoszonego przez gminę terenu do półfinału konkursu jest nobilitacją dla samorządu i dowodem spełniania wysokich standardów biznesowych. Odniesienie sukcesu w konkursie znacząco zwiększa szansę gminy na
pozyskanie nowych inwestorów. Z grona dotychczasowych
96 finalistów konkursu, 52 terenom udało się już znaleźć inwestora. Jest wśród nich gmina Września, która na swój „Grunt na medal” przyciągnęła słynną inwestycję Volkswagena. Po wygranej w 2005 r., wrześnieńskim terenem zaczęły szybko interesować się wielkie koncerny produkcyjne z Azji. Ostatecznie za imponującą kwotę 800 mln euro, Volkswagen zbudował tam wytwórnię Craftera.

Udział w konkursie bez wątpienia opłacił się gminie Jawor, która wystartowała w Gruncie na medal w 2012 roku, dochodząc do półfinałów. Od wczoraj, mieszkańcy Jawora świętują wejście do gminy koncernu Daimler
, który będzie montować tam silniki do mercedesów.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte