Korki są dalej. Winni kierowcy

Niezależna Gazeta Obywatelska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Jednocześnie rejon GDDKiA Rejon Kędzierzyn-Koźle informuje że w jego posiadaniu nie znajdują się opracowania z zakresu prognoz i analiz ruchu obejmujących swym zakresem obręb Ronda Milenijnego. W ocenie Rejonu na tworzenie się zatorów w obrębie Ronda Milenijnego ma znaczenie wiele czynników, wśród których niemałe znaczenie mają:

− Rondo Milenijne jest newralgicznym punktem przez który odbywa się tranzyt ze wschodu na zachód, północ-południe.
− Umiejętności jazdy kierowców, którzy niejednokrotnie mają trudności z włączeniem się do ruchu i kontynuacją jazdy po rondzie”.

​No cóż. ? Skoro, „(…) rejon GDDKiA Rejon Kędzierzyn-Koźle informuje, że w jego posiadaniu nie znajdują się opracowania z zakresu prognoz i analiz ruchu obejmujących swym zakresem obręb Ronda Milenijnego.”, to mniemamy że podobnych analiz związanych z planowanym zwężeniem alei Jana Pawła II i budowy kolejnego ronda przy zbiegu ulic 1 maja i Miłej w Kędzierzynie-Koźlu też nie ma. Wypada więc zadać pytanie: Po co ten remont, skoro może on spowodować zakorkowanie ścisłego centrum Kędzierzyna-Koźla? Chociaż nie! Bo obecnie trwa exodus mieszkańców drugiego co do wielkości miasta Opolszczyzny. Ale to temat na zupełnie inną publikację. Czy w GDDKiA nie ma ważniejszych inwestycji w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim?

​Osobiście gratuluję panu kierownikowi Pilchowi dobrego samopoczucia oraz humoru, jakim uraczył nas w swojej wypowiedzi zwłaszcza dotyczącej umiejętności jazdy kierowców.

Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

pod foto: Dzisiaj aleja Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu ma cztery pasy ruchu. Jutro będzie miała dwa.

Komentarze są zamknięte