W Koźlu ruszy klasa 1a – politechniczna

Niezależna Gazeta Obywatelska

Bożena Targosz, wicedyrektor I LO w K-K

Wiosna idzie, panie wiosna. Dzieci i młodzież powoli myślą o wakacjach. Ale nim to nastąpi gimnazjaliści mają większy dylemat. A mianowicie jaką szkołę wybrać?


1a – politechniczna

W Kędzierzynie-Koźlu wybór jest spory, jak zresztą w innych miastach naszego województwa. Naszą uwagę przykuła propozycja I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Chodzi o klasę 1a – politechniczną.

​Nie, nie daliśmy się nabrać na chwyt marketingowy, jaką jest nazwa klasy. Bo warto zauważyć, że żadna klasa, policyjna, wojskowa, lekarska czy aptekarska nie sprawi, że młody człowiek zostanie właśnie policjantem, żołnierzem, lekarzem czy aptekarzem. Ale dorzeczy.

– Wyróżnia nas szerokie stosowanie innowacji pedagogicznych, skutecznie rozwijających zainteresowania i pasje młodego człowieka. Uczymy zgodnie z unikatowym, zastrzeżonym tylko dla naszej szkoły, systemem nauczania Edu-Perfect, opartym na innowacyjnym nauczaniu przedmiotów rozszerzonych i jednocześnie pozwalającym na doskonalenie umiejętności profilowych na przedmiotach uzupełniających oraz bardzo dobre przygotowanie każdego ucznia do matury obowiązkowej. Zgodnie z systemem Edu-Perfect każdy uczeń może zaprojektować sobie własną ścieżkę rozwoju decydując się na wybór dwóch lub trzech rozszerzeń. Dwa pierwsze stają się rozszerzeniami kierunkowymi i związane są z profilem klasy, w klasie politechnicznej są to matematyka i fizyka. Trzecie rozszerzenie jest do wyboru po klasie pierwszej np. informatyka, chemia, język obcy. Uczniom, którzy nie decydują się na wybór trzeciego rozszerzenia system umożliwia pogłębienie wiedzy kierunkowej na przedmiotach uzupełniających. Są to autorskie innowacje pedagogiczne naszych nauczycieli. W klasie politechnicznej uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach uzupełniających: logika i dowodzenie twierdzeń, rachunek różniczkowy i całkowy, język angielski techniczny, rysunek techniczny, podstawy elektroniki, ekonomia w praktyce, lub innych. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych, prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni, wyjeżdżają na warsztaty matematyczne i wycieczki przedmiotowe. Mamy podpisaną umowę o Współpracy z Uniwersytetem Opolskim oraz szeroko współpracujemy z innymi uczelniami wyższymi. W ramach wzajemnego porozumienia mamy dostęp do zasobów naukowych uczelni wyższych. Stawiamy na nowoczesne technologie; wykorzystujemy tablice multimedialne, rzutniki, wszystkie pracownie są wyposażone w komputery, a szkoła objęta jest siecią wifi – powiedziała nam Małgorzata Targosz wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, przywracając wiarę w ciało pedagogiczne z doświadczeniem.

A co potem?

− Profil politechniczny przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach technicznych i ekonomicznych takich jak: mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, matematyka, fizyka techniczna, ekonomia, zarządzanie, logistyka, budownictwo, architektura, rachunkowość i wiele innych. Od października 2015 roku realizujemy chyba najciekawszy projekt edukacyjny w powiecie. Organizujemy i prowadzimy w każdą środę zajęcia w ramach AKADEMII I LO, na które składają się wykłady kadry akademickiej, nauczycieli licealnych oraz innych profesjonalistów w swoich zawodach (inżynierów, prawników, dziennikarzy, urzędników). Młodzież uczestniczy także w warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych na uczelniach. Do marca br. odbyło się 21 spotkań, w których wzięło udział ponad 500 uczniów. Młodzież i rodzice bardzo wysoko oceniają pomysł i realizację projektu. Służy on wzbogacaniu wiedzy i rozwijaniu pasji naszej młodzieży, przygotowując ją do studiów. Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Innowacyjność jest wpisana w codzienną szkolną praktykę. Jako pierwsi w powiecie wprowadziliśmy nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, a następnie nauczanie w takim systemie przedmiotów rozszerzonych. Pierwsi zaczęliśmy prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika. Innowacyjność związana jest nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjnymi. W bieżącym roku szkolnym wdrożyliśmy w szkole osiem innowacji programowych, związanych z systemem nauczania Edu-Perfect – zakończyła spotkanie z naszą redakcją wicedyrektor I LO w K-K Małgorzata Targosz.

Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte