Biurokracja w Polsce [raport]

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Biurokracja raport GTSiedzieć z nosem w przepisach czy jednak podnieść głowę i myśleć o przyszłości? Biurokracja czy rozwój? Ten dylemat przy skali biurokratyzmu w Polsce może stać się zabójczy zarówno dla poszczególnych firm, jak i gospodarki.

Postawmy sprawę jasno – procedury biurokratyczne same w sobie nie są niczym złym. W każdej zbiorowości muszą obowiązywać pewne zasady porządkujące reguły gry. Dotyczy to również gospodarki jako całości. Muszą istnieć reguły dotyczące zatrudniania pracowników, płacenia podatków czy prowadzenia ksiąg. Inaczej na rynku panowałby chaos. Trudno byłoby o wzajemne zaufanie oraz zapewnienie tych samych reguł dla wszystkich uczestników gry rynkowej. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy tych procedur biurokratycznych jest na tyle dużo, na tyle często zmieniają się i do tego trudno jednoznacznie je interpretować, że stają się realnym, nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców i nie są oni przez to w stanie normalnie prowadzić działalności. Polska, naszym zdaniem, tę linię przekroczyła. Jak pokazujemy na kolejnych stronach tego raportu, statystyczny polski przedsiębiorca na spełnienie wszystkich wymogów biurokratycznych – śledzenie zmian w prawie, zapoznawanie się z procedurami podatkowymi czy wypełnianie sprawozdań dla urzędników – powinien poświęcić właściwie cały swój czas pracy. Siedzieć z nosem w przepisach czy jednak podnieść głowę i myśleć o przyszłości? Biurokracja czy rozwój? Ten dylemat przy skali biurokratyzmu w Polsce może stać się zabójczy zarówno dla poszczególnych firm, jak i gospodarki.

Procedury podatkowe

Polski system podatkowy przysparza przedsiębiorcom wielu problemów. Największe to obszerność prawa podatkowego, niejasność przepisów oraz duże ryzyko sporu z organami skarbowymi.

Obowiązek sprawozdawczy

Jednym z najbardziej uciążliwych przejawów biurokracji jest dla firm konieczność sprawozdawania się przed urzędami. Nawet drobne firmy muszą wysyłać czasem setki formularzy.

Jakość stanowienia prawa

Produkcja prawa z roku na rok przyspiesza. Obecnie parlament i ministerstwa produkują prawie 30 tys. stron nowego prawa – to ośmiokrotnie więcej, niż 20 lat temu. Duża liczba nowych przepisów wprowadzanych w Polsce w życie widoczna jest też w porównaniu międzynarodowym.

Przewlekłość procedur administracyjnych

Istotną bolączką polskich firm jest efektywność administracyjna instytucji publicznych. Długie oczekiwanie na decyzje urzędów i wyroki sądów często zmusza firmy do zamrażania procesów inwestycyjnych.

Grant Thornton

Komentarze są zamknięte