Sprostowanie do artykułu KJ ujawnił skalę pasożytnictwa

Niezależna Gazeta Obywatelska

Siedziba PAIiIZUprzejmie informujemy, że w artykule „KJ ujawnił skalę pasożytnictwa mediów na budżecie państwa”, opublikowanym 28 stycznia 2016 r. w portalu Prawica.net i NGO podano Czytelnikom nieprecyzyjne informacje, wymagające sprostowania.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) nie przekazała środków na reklamy w stacjach telewizyjnych w wysokościach podanych w artykule: TVN – 4 mln zł, CNN – 2,4 mln zł, Polsat – 1,5 mln zł, Al Dżazira – 1,7 mln zł, TVP – 700 tys. zł. Zarówno struktura wydatkowania środków, jak i ich wysokości, przytoczone w artykule, są nieprawidłowe. Poniżej prezentujemy poprawne dane.

Nieprecyzyjne informacje, dotyczące wydatkowanych środków, podane w artykule: „Państwowa kroplówka dla mediów” – pierwsza pozycja

Prawidłowe kwoty podane przez PAIiIZ – druga pozycja

TVN – 4 mln zł

TVN – 792 107,70 zł

CNN – 2,4 mln zł

CNN – 4 135 982,50 zł

Polsat – 1,5 mln zł

Polsat – 18 819,00 zł

Al Dżazira – 1,7 mln zł

Al Dżazira – 1 675 000,00 zł

TVP – 700 tys. zł

TVP – 393 065,01 zł

Również sam tytuł sugeruje wydatkowanie na reklamy w mediach środków budżetowych. Tymczasem PAIiIZ, prowadząca projekt „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”, w latach 2010 – 2014 na trzyletnią kampanię promocyjną potencjału gospodarczego województw Polski Wschodniej, przeznaczyła wyłącznie środki pochodzące z funduszy europejskich przyznane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Co więcej kampania ta została w 2013 r. uznana najlepszą kampanią tygodnia przez czołowy amerykański tygodnik branży reklamowej „Adweek” z Nowego Jorku.

W październiku 2015 r. PAIiIZ przekazała zestawienie wydatków poniesionych na reklamę w latach 2010-2014 na wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Klubu Jagiellońskiego (redaktorowi naczelnemu portalu jagiellonski24.pl, Panu Pawłowi Grzegorczykowi).

Z przedłożonego zestawienia wynika, że wydatki przeznaczone na kampanię promocyjną Polski Wschodniej, pochodzą wyłącznie z funduszy europejskich przeznaczonych na działania promocyjne w ramach projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Jedynie cześć tych wydatków, tj. 184 962,00 zł stanowiły środki krajowe (budżetowe) przeznaczone na produkcję i emisję w TVP programu „Gospodarka po polsku”, promującego tzw. hity eksportowe i tereny inwestycyjne polskich województw w 2014 r.

Ponadto wszelkie działania promocyjne podejmowane przez PAIiIZ dotyczą zawsze wyłącznie promocji gospodarczej Polski, a nigdy spółki.

W związku z tym uprzejmie prosimy o sprostowanie nieprecyzyjnej informacji podanej w ww. artykule na łamach Państwa portalu.

Z poważaniem,

Krystyna Olesińska
Kierownik Wydziału Public Relations

Departament Informacji i Komunikacji
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Komentarze są zamknięte