Wiśniewski podpisał kontrakt na Wielkie Opole?

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Arkadiusz Wiśniewski fot. UMOpoleMiasto Opole stoi przed strategiczną decyzją dotyczącą poszerzenia swoich dotychczasowych granic. Ostatnie powiększenie obszaru miasta Opola miało miejsce w 1975 roku, wówczas do miasta włączono: Bierkowice, Grotowice, Grudzice, Malinę, Wójtową Wieś oraz Wróblin.

Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej jest jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Działania w tym obszarze powinny koncentrować się na wzmacnianiu konkurencyjności, innowacyjności i zdolności ośrodków wojewódzkich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. miasto Opole jest kluczowym ośrodkiem oddziałującym na tempo i dynamikę rozwoju całego regionu.

KontraktOpole jako ośrodek regionalny systematycznie musi wzmacniać swój potencjał i możliwości rozwojowe. Kreowanie miejsc pracy wraz z przyjazną, harmonijną przestrzenią miejską z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych, przełoży się na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców i użytkowników miasta.
Opole ma być dobrym miejscem do życia i pracy, z którym mieszkańcy identyfikują się i w którym chcą mieszkać. Dążeniem samorządu Opola powinno być stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania i zamieszkania (tereny inwestycyjne, pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne). Szybkie wyczerpywanie się terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych uzasadnia konieczność poszerzenia granic miasta.
Miasto Opole jest miejscem koncentracji nauki, usług publicznych i biznesu oraz kreowania rozwoju gospodarczego. Stolica regionu znacząco oddziałuje na otaczające ją miejscowości tworząc szereg powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Proponowana zmiana granic zapewni gminie Opole terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.
Opole, jako znaczący ośrodek miejski w południowo-zachodniej Polsce – centrum międzymetropolitalnego regionu położonego pomiędzy Wrocławiem i Konurbacją Górnośląską, przy granicy z Republiką Czeską, buduje potencjał absorpcji i dyfuzji dla całej struktury regionalnej województwa opolskiego. Dlatego dążeniem władz samorządowych Opola powinno być tworzenie miasta sprawnego, zrównoważonego oraz spójnego, a w efekcie konkurencyjnego i silnego.

W ramach poszerzenia granic administracyjnych Miasto Opole
deklaruje:

Utrzymanie placówek oświatowych (szkoły i przedszkola)

Utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, komunalnej i zabytkowej

Kontynuację rozpoczętych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

Utrzymanie i wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Utrzymanie i wsparcie działalności Ludowych Zespołów Sportowych

Utrzymanie i wsparcie działalności placówek kulturalnych

Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych w tym wsparcie działalności organizacji i stowarzyszeń zajmujących się zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych

Przekształcenie sołectw w rady dzielnic z budżetami na poziomie
100 tysięcy złotych

Wsparcie przedsiębiorców z wykorzystaniem systemu ulg miejskich

Utrzymanie oraz modernizację zieleni i terenów rekreacyjnych

Objęcie publiczną komunikacją przez MZK Opole

Objęcie programem „Karta Opolska Rodzina” – wstęp do obiektów miejskich za złotówkę

 1. Magnes
  | ID: bf4233ab | #1

  Wiśniewski, twój popisowy inwestor Polaris właśnie zwalnia 1/3 załogi, wypowiada umowy z podwykonawcami, a pozostała załoga gra w piłkę na halach bo nie ma co robić. Ty ściągnąłeś inwestora po zbóju, jak się z tego wytłumaczysz?

 2. Irena
  | ID: 807bc454 | #2

  Podzielam obawy małych wsi, Trudno wierzyć w deklaracje władz Opola,które zapewniaja,na papierze,ze właczonym wsiom bedzie sie lepiej zyło. gdy zostana właczone do Opola.Dotychczasowe praktyki w tym zakresie,mówia cos innego. Likwiduje sie najpierw szkoły,dzieci, małe dzieci, musza dojezdzać nawet kilkanascie kilometrów.Szkoły, to czesto jedyne miejsce na wiosce, słuzace za swietlice ,a nawet lekarz dentysta zapewnia usługi.Miejmy nadzieje,ze pan Wisniewski dotrzyma złozonej deklaracji i czynienia społecznosci lokalnej znośnego życia.

 3. svatopluk
  | ID: f4937668 | #3

  W rozwiniętych krajach stawia się na aglomeracje i regiony metropolitalne. Nikt juz nie tworzy molochów.
  Aglomeracja opolska to był dobry ruch. Sytuacja win-win. Ale nowa władza Opola nie chce kompromisów tylko jeszcze więcej władzy.

Komentarze są zamknięte