Poradnik #blackoutPO: Co oznaczają stopnie zasilania?

Niezależna Gazeta Obywatelska

#BlackoutPORozległa awaria zasilania nazywana jest blackoutem. Awarię taką definiuje się jako utratę napięcia w sieci elektroenergetycznej na znacznym obszarze. Dzięki nieudolnym rządom PO z pomocą PSL mamy aktualnie  do czynienia z blackoutem w całej Poslce. Firmy które mają zamówioną moc powyżej 300 kW, muszą wstrzymać produkcje lub robić przestoje. Takie zakłócenia dotarły w Opolu m.in. do fabryki Polaris, czy opolskiej Nutricia.

Każda awaria typu blackout ma różne przyczyny.  W wyniku sekwencji gorących warunków atmosferycznych, braku nadwyżki w sieci elektroenrgetycznych doszło do przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu. Przeciwdziałając utracie napięcia na dużych obszarach dystrybucyjnych wprowadzono w Polsce 20 stopień zasilania. Co to znaczy szukamy na stronach monopolisty PSE S.A.

Wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy określonej w umowie z właściwym operatorem systemu), nie może tej mocy przekraczać – co w praktyce oznacza brak ograniczeń.

 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczeniu obiektów technologicznych

 Stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżenie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę Dla odbiorców, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW, których ograniczenia dotyczą, wielkości mocy dla poszczególnych stopni zasilania powinny być określone w umowach o świadczenie usług przesyłania, albo dystrybucji lub w umowach kompleksowych. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na czas oznaczony na terytorium Polski lub jego części między innymi w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Do czasu wejście w życie powołanego rozporządzenia lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (PSE S.A.).

T

Komentarze są zamknięte