Regionalny komitet poparcia dr Andrzeja Dudy

Niezależna Gazeta Obywatelska2

DudaW Nysie został powołany do życia Regionalny Honorowy Komitet Poparcia dla kandydata na Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy. Komitet tworzą mieszkańcy Opolszczyzny w większości osoby bezpartyjne.

Poniżej odpis deklaracji ideowej. Inicjatorem deklaracji  jest Zenon Tyma, były poseł Ziemi Nyskiej. 

My niżej podpisani, udzielamy pełnego poparcia kandydatowi dr Andrzejowi Duda w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. Obdarzamy go największym zafaniem z nadzieją na wprowadzanie skutecznych zmian w funkcjonowaniu ustrojowym naszej Ojczyzny. TYLKO JEMU MOŻEMY ZAUFAĆ !!!!!

1) Tyma Zenon, Nysa, przedsiębiorca, poseł na Sejm RP IV kad.

2) mgr Jakubowski Wincenty, Nysa, archeolog, przedsiębiorca,

3) mgr Jakubowska Danuta, Nysa, matematyk,

4) Znaniecka Jadwiga, Nysa, emeryt pedagog,

5) Rozumek Kazimierz, Nysa. lekarz med., radny Powiatu Nyskiego,

6) Gutowski Krzysztof, Nysa, lekarz med.

7) mgr Szemberg Przybylska Hanna, Braciszów Głubczyce, radca prawny,

8) mgr Przybylski Jacek, Braciszów Głubczyce, prawnik,

9) GórniakAugustyn,Rusocin,rolnikind.

10)Dereń Andrzej, Opole, emeryt

11)Lampa Krystyna, Łambinowice, działacz społeczny, emeryt,

12)Klimek Jan, Gola Grodkowska, rolnik, działacz społeczny,

13)Kwiatkowski Tadeusz, Karczów k. Dąbrowy, lek. wet., emeryt 1

4)Petryszyn Stanisław, Nysa, emerytowany przedsiębiorca,

15)Rychlik Stanisław, Nowaki, rolnik ind., działacz społeczny

16)Karnaś Zbigniew, Nowaki, sołtys, rolnik ind.,

17)Pyskaty Dariusz, Piątkowice, rolnik ind., działacz społeczny

18)Kołaczek Emil, Malerzowice Wlk., emeryt, radny gminy Łambinowice,

19)mgr Raś Wojciech, Lasocice, rolnik ind.,

20)Spólnik Jerzy, Nysa, technik wet., przedsiębiorca,

21)Woźniak Józef, Strobice, emeryt, radny gmina Pakosławice.

Nysa dnia 17 maja 2015 roku koordynator

T

  1. prawdą w oczy
    | ID: 86600187 | #1

    Jakub Wincenty, czy to nie ten, który gościł z honorami w swoim hotelu Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, no, no. udział takiej osoby w tym Komitecie na pewno podnosi jego znaczenie i wiarygodność, szok

  2. prawdą w oczy
    | ID: 86600187 | #2

    przepraszam, oczywiście mgr Jakubowski Wincenty, czy to nie ten, który gościł z honorami w swoim hotelu Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, no, no. udział takiej osoby w tym Komitecie na pewno podnosi jego znaczenie i wiarygodność, szok

Komentarze są zamknięte