Wkrótce ukaże się „Spisek barbarzyńców”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Spisek barbarzyńcówJuż 7 kwietnia br. nakładem Wydawnictwa 2 Kolory ukaże się najnowsza książka Stanisława Srokowskiego pt. „Spisek barbarzyńców”.

Autor w 2007 r. został wyróżniony Nagrodą Literacką im. J. Mackiewicza za tom opowiadań pt. „Nienawiść”.

Książka jest drugą częścią planowanej trylogii, w której poprzez zderzenie konwencji – groteski i realizmu zestawione są losy polskich patriotów, zaangażowanych w Solidarność Walczącą z karierami komunistycznych aparatczyków po ’89 roku. Podobnie jak w części pierwszej, w „Barbarzyńcach u bram”, autor stawia bolesną diagnozę otaczającej rzeczywistości, jednak tym razem zatacza ona szerokie, światowe kręgi i obnaża brednię współczesnych doktryn.

Książka dedykowana jest Hannie Łukowskiej-Karniej – legendzie wrocławskiej Solidarności Walczącej oraz „Jej dzielnym koleżankom jako hołd złożony odwadze, godności i bohaterstwu”.

Oprócz konwencji w książce mieszają się również światy przedstawione, obok świata realnego autor przedstawia świat magiczny, nadprzyrodzony, który poprzez swój irracjonalizm demaskuje bełkot współczesnego świata i podejmuje z nim walkę. Czy wygraną?

Stanisław SrokowskiStanisław Srokowski – poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, publicysta. Urodzony w Hnilczu, k. Podhajec, woj. Tarnopol. W 1945 r. wypędzony z Kresów, osiedlił się wraz z rodzicami w Mieszkowicach , woj. Szczecin. Szkoła Podstawowa – Mieszkowice, Liceum Ogólnokształcące -Dębno Lub.; przez rok (1955-56) – nauczyciel w wiejskiej szkole w Zielinie. W 1960 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu. Praca – Technikum Elektroenergetyczne w Legnicy (1960- 68). W 1968 r. po udziale wraz z młodzieżą w ulicznej demonstracji przeciwko władzy, zmuszony do opuszczenia szkoły. W latach 1968-1969 pracownik Klubu Seniora we Wrocławiu. W latach 1970-1981 dziennikarz tygodnika „Wiadomości”. W stanie wojennym wyrzucony z pracy. Blisko dwa lata bezrobotny. W 1983-89 na wygnaniu w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. Prowadził działalność opozycyjną w „Solidarności Walczącej”. Brał udział w wielu pracach na rzecz odnowy moralnej, społecznej i politycznej kraju. Założyciel „Solidarności” w redakcji „Wiadomości”, doradca Z.W. NSZZ „Solidarność” R.I. we Wrocławiu. Debiutował, jako poeta i prozaik w 1958 r. w Opolu. Autor wielu tomików wierszy, powieści, zbiorów opowiadań i sztuk teatralnych. Spośród powieści wymienić należy: „ Miłość i obłąkanie”, „Lęk”, „Duchy dzieciństwa”, „Repatrianci” i trylogię kresową:„ Ukraiński kochanek”, „Zdrada”, Ślepcy idą do nieba” oraz zbiór opowiadań „Strach”. Za tom opowiadań kresowych „Nienawiść” został wyróżniony w 2007 r. nagrodą Mackiewicza. Opowiadania te stanowią kanwę do przygotowywanego filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Nienawiść”( roboczy tytuł „Wołyń”). W ostatnich latach Srokowski pracuje nad powieściami o tematyce współczesnej. Tom pierwszy nowej trylogii nosi tytuł „Barbarzyńcy u bram”. „Spisek barbarzyńców” kontynuuje motywy z tomu pierwszego, a zarazem książka stanowi osobne studium charakterów i postaw współczesnych Polaków.

Wydawnictwo 2 Kolory

Komentarze są zamknięte