Czy będzie się zajmowało Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu?

Niezależna Gazeta Obywatelska

CDONa specjalnej konferencji prasowej w tym tygodniu ratusz ogłosił powstanie Centrum Dialogu Obywatelskiego  na bazie Biura Organizacji Pozarządowych a podległe będzie bezpośrednio prezydentowi miasta. Patronat nad CDO będzie miał z kolei przewodniczącego Rady Miasta. Centrum otrzyma szereg zadań związanych między innymi z obsługą Rad Dzielnic, organizacją budżetu obywatelskiego czy działaniem Menadżera Salonu Miasta.

– Nowa jednostka ma uczynić mieszkańców miasta kreatorami polityki miejskiej i pomóc im być podmiotami tej polityki. Centrum Dialogu Obywatelskiego ma uporządkować wszystkie narzędzia służące społeczeństwu. Mieszkańcy mają częściej i mocniej zabierać głos w sprawie miasta. Ma być więcej demokracji i współdecydowania w sprawach istotnych dla miasta przez samych mieszkańców – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. – Jestem przekonany, że mieszkańcy na taką współpracę są otwarci. Choćby pierwsze sondaże zamieszczone na łamach serwisu opole.pl pokazują, że jest zainteresowanie szeroką formą konsultacji – dodaje.

Do zadań dedykowanych Centrum Dialogu Obywatelskiego należą obsługa organizacyjno – finansowa jednostek pomocniczych (rad dzielnic) Miasta Opola, organizacja procesu tworzenia budżetu obywatelskiego, stanowisko Menadżera Salonu Miasta, organizacja Miejskiego Centrum Wolontariatu, koordynacja realizacji inicjatywy lokalnej, koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, organizacja prac i obsługa zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych oraz zamieszczanie informacji dot. organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz aktualizowanie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych.

Oprócz tego CDO zajmować się będzie wspieraniem organizacji pozarządowych w ich działalności, w szczególności poprzez organizację szkoleń, konsultacji, wsparcie informacyjne i doradcze, współorganizowanie imprez, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej a także prowadzeniem nadzoru nad stowarzyszeniami oraz nad fundacjami.

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu ma pokierować Marzena Sedlaczek – od 16 lat pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Siedziba CDO będzie ulokowana w ścisłym centrum miasta – na parterze budynku przy ul. Koraszewskiego 7-9.

za: Opole.pl

Komentarze są zamknięte