2 marca 1939 – Pius XII

Redaktor

Pius-XIINa pół roku przed wybuchem wojny, po śmierci ukochanego przez Polaków papieża Piusa XI (10 lutego 1939), kolegium kardynalskie wybrało nowego biskupa Rzymu – sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Przyjął on pontyfikalne imię Pius XII. Któż mógł wówczas przypuszczać, że pierwsze 6 lat tego pontyfikatu przypadną na najstraszliwszą w historii ludzkości wojnę i że znajdą się obłudnicy, co winą za najohydniejsze zbrodnie niemieckie będą obciążać papieża!? Bo nie użył swoich „dywizji”? A gdzie były dywizje tych, co naprawdę mogli Hitlera powstrzymać, zanim na dobre skumał się ze Stalinem?

Ataki na Piusa XII pochodziły i pochodzą ciągle przede wszystkim ze środowisk żydowskich oraz antychrześcijańskich w ogóle. Zarzuca się papieżowi, że nie dość energicznie bronił Żydów przed zagładą z rąk niemieckich! Żeby do tej akcji antykościelnej włączyć Polaków, wmawia się im często, że Pius XII był obojętny na wojenne cierpienia Polski.

Jedno i drugie jest kłamstwem. Nienawiść do Piusa XII wielu europejskich socjalistów (ideologii wszechpanującej w Unii Europejskiej, jakbyśmy nie dość mieli zbrodni przedstawicieli tej ideologii w XX w.!) bierze się m.in [2]. z jego stosunku do generała Francisko Franco, którego papież szanował za to, że w okresie tragicznej wojny domowej przegonił sowieckie NKWD i innych bolszewickich najemnych awanturników z ziemi hiszpańskiej. Tzw. „polska” (raczej postsowiecka) „inteligencja” naszych czasów uważa gen. Franco za ucieleśnienie zła. Podobnie jest w innych „postępowych” krajach Europy. To sprzyja pośmiertnym atakom na Sługę Bożego Eugeniusza – Piusa XII i na ideę jego beatyfikacji.

Ion Mihai Pacepa, rumuński generał, który w roku 1978 uciekł na Zachód, powiadomił świat ze skruchą, że brał udział w specjalnej operacji KGB, mającej na celu skompromitowanie Piusa XII jako „antysemity” i „sympatyka nazistów”! To wiele wyjaśnia.

Wbrew nienawistnej kampanii, znanych jest wiele świadectw uratowanych Żydów, którzy publicznie dziękowali za ocalenie Piusowi XII. Na
przykład w roku 1945 Światowy Kongres Żydów podarował 20 tysięcy dolarów na akcję charytatywną Kościoła w dowód wdzięczności za to, co Stolica Apostolska uczyniła dla ratowania Żydów przed niemieckimi prześladowaniami. Szacuje się, że Kościół uratował w czasie wojny od śmierci z rąk Niemców prawie milion Żydów! Przyznają to nawet badacze żydowscy.

Otwarta krytyka Hitlera w czasach, gdy do spółki ze Stalinem dzielił on świat a tak silny kraj jak Francja lizał mu stopy, prowadziłaby do nieobliczalnej w skutkach katastrofy Watykanu. Niemcy nie zawahaliby się przed atakiem, bo kto z nich przeciwstawiłby się woli Hitlera? Papież musiał brać wszystko pod uwagę i musiał zachować złoty środek. Mimo to w encyklice „Summi Pontificatus” – ogłoszonej 20 października 1939 r., wypowiedział bodaj najpiękniejsze słowa o Polsce i Polakach, jakie padły z ust ważnych na świecie osób w czasie wojny:

Narody pogrążone w odmętach wojny są może dopiero u początków boleści, a oto już tysiące rodzin zostały dotknięte przez śmierć, zniszczenie, łzy i nędzę. Krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie brali udziału w służbie wojskowej, a jednak zostali zabici, zanosi bolesną skargę, zwłaszcza w Polsce, narodzie tak Nam drogim. Tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji – o czym historia nigdy nie zapomni – ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Położywszy swą ufność w Bogarodzicy Dziewicy Wspomożyciele Wiernych, czeka ona upragnionego dnia, w którym, jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił.

Módlmy się za pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Eugeniusza – Piusa XII i nie pozwalajmy oszczercom i wrogom Kościoła, by sobie za wiele pozwalali.

I jeszcze jedno, godne uwagi przypomnienie: w roku swojej śmierci Pius XII poświęcił Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich i mianował księdza Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego krakowskiego. Przygotowywał przed śmiercią ścieżkę dla wielkiego papieża i dla jego „Totus Tuus”.

Piotr Szubarczyk

fot. Portret PIUSA XII – obraz namalowany przez matkę Pascalinę Lehnert, służącą papieżowi przez wiele lat, prowadzącą sekretariat
papieski [1].

Odnośniki:
——
[1] http://kmn.info.pl/wp-content/uploads/2014/03/Pius-XII.jpg
[2] http://m.in
[3] http://kmn.info.pl/wp-content/uploads/2014/01/logo-Wolna-Polska.png

Komentarze są zamknięte