NGO Wrocław: Powstała Dolnośląska Rada Europejska

Niezależna Gazeta Obywatelska1
DRE

Europosłowie z Dolnego Śląska fot. ujazdowski.pl

Spotkanie inauguracyjne Dolnośląskiej Rady Europejskiej odbyło się 6 lutego 2015 r. w Biurze Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Wczoraj na pierwszym spotkaniu tego gremium, wzięła cała czwórka europosłów Dolnego Śląska, przedstawiciele miast dolnośląskich, zarządu województwa i innych jednostek samorządowych, reprezentacja świata nauki, pracodawców i pracowników, przemysłu i biznesu.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Poseł do PE Lidia Geringer de Oedenberg

 2. Poseł do PE Dawid Jackiewicz

 3. Poseł do PE Kazimierz Michał Ujazdowski

 4. Poseł do PE Bogdan Zdrojewski

 5. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej

 6. Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj

 7. Prorektor Michał Jeleń reprezentujący prof. Marka Ziętka, Przewodniczącego Rektorów Wrocławia, Opola i Jeleniej Góry

 8. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Legnicy, Zofia Chamielec

 9. Przedstawiciele KGHM: Henryk Karaś, Wiktor Kowalczyk (KGHM Cuprum)

 10. Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Zbigniew Sebastian

 11. Przewodniczący NSZZ Solidarność Dolny Śląsk Kazimierz Kimso

 12. W imieniu Marszałka Województwa Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak

 13. Jan Waszkiewicz – Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej

 14. Bartłomiej Ostrowski, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Zagranicą UM

 15. Łukasz Kempara, Dyrektor Biura PE we Wrocławiu

 16. Krzysztof Grzelczyk, były Wojewoda Dolnośląski, ekspert Posła Kazimierza M. Ujazdowskiego

 17. Adam Łącki, Radny Powiatu Kłodzkiego, ekspert Poseł Lidii Geringer de Oedenberg

W trakcie spotkania uczestnicy omawiali sprawy regionów górniczych i możliwości ich udziału w programach europejskich. Wprowadzeniem do tematu był referat Pana Henryka Karasia, Doradcy Zarządu KGHM ds. Współpracy Europejskiej, dotyczący górnictwa i strategii KGHM w warunkach polityki przemysłowej UE

W trakcie dyskusji poruszono m.in. sprawy:

 • Plan Junckera i perspektywa dla dolnośląskiego przemysłu

 • TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (porozumienie handlowe między UE a USA)

 • Podatek kopalniany w kontekście KGHM oraz doświadczenia spółki na rynkach zagranicznych

 • Perspektywa finansowa programu Horyzont 2020, środki na projekty promujących innowacyjność oraz nowych technologii ograniczających CO2

 • Współpraca i wymiana doświadczeń Wałbrzych – KGHM

 • Podejmowanie działań klastrowych w obszarze wydobycia surowców dla zwiększania przewagi na rynku i skutecznego pozyskiwania środków z UE

 • Nowe inwestycje w przemysł górniczy, ożywienie rynku pracy

Dolnośląska Rada Europejska to forum koordynujące działania podejmowane w sprawach europejskich przez posłów do Parlamentu Europejskiego, reprezentantów instytucji samorządowych, przedstawicieli wyższych uczelni, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ekspertów i innych osób odpowiedzialnych za rozwój Dolnego Śląska i politykę w Unii Europejskiej. Spotkania Rady będą odbywać się dwa razy do roku. Każdemu spotkaniu towarzyszyć będzie referat dotyczący uwzględnionego wcześniej tematu przedstawiany przez członka Rady lub zaproszonego gościa.

Rada ma się spotykać minimum 2 razy w roku. Prawdopodobnym tematem kolejnego spotkania będzie Plan Junckera, wpływ Polski na ostateczny kształt tego dokumentu i jego znaczenie dla Dolnego Śląska.

Wszyscy posłowie zachęcali jednak, aby tematy, które uważacie Państwo, że powinny być podjęte przez Dolnośląską Radę Europejską w przyszłości prosimy kierować na adres sekretariatów posłów:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 1. Eleonora
  | ID: 90bc2c74 | #1

  I tak Wrocław pomalutku będzie oddalał się od Polski….
  Mówił o tym pan Braun.
  Ale partyjniacy z PO-PIS niewiele z tego rozumieją.

Komentarze są zamknięte