70. rocznica mordu w Opolu-Zakrzowie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zdjęcie uczestników nabożeństwa żałobnego przed kościołem Św. Anny w Zakrzowie 2015.01.24Zakrzowianie 24 stycznia br. spotkali się w kościele Św. Anny w Zakrzowie na nabożeństwie żałobnym za ofiary wojny z dzielnicy. Przygotowania do tej rocznicy trwały od ponad roku. Problemem była aura tajemniczości wokół tej tragedii. Nie było informacji kogo zamordowano, ile osób i jak to się stało. Sama data mordu też była niejednoznaczna. Niewielka ilość opracowań na temat historii Twierdzy Opole, daty jej zdobywania i działań w dzielnicy Zakrzów nie wróżyła powodzenia tzn. ustalenia daty początku tragedii i nazwiska ofiar.

Pierwszą informacją był wywiad w NGO z p. Arkadiuszem Karbowiakiem, który podał ilość zamordowanych w Zakrzowie. Idąc tym tropem próbowaliśmy się dotrzeć do źródeł tej informacji. Autor wskazał nam opracowanie ks. prof Andrzeja Hanicha „Czas przełomu, kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946″. W tej książce autor podał liczbę osób zamordowanych. Ks. prof. A. Hanich, w rozmowie, wskazał nam źródło informacji – dodatek do księgi zamarłych parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Przy współpracy z księdzem infułatem Edmundem Podzielnym proboszczem Parafii Katedralnej, Janem Kornkiem emerytowanym dyrektorem Archiwum Państwowego w Opolu i ks. Prałatem Wolfgangiem Globischem ustaliliśmy nazwiska pomordowanych. Nazwiska i imiona skonfrontowaliśmy z księgą meldunkową z 1938 r. i w ten sposób udało się stworzyć poprawny w pisowni, wykaz zamordowanych w Zakrzowie w okresie od 23 stycznia do marca 1945 roku. Jak ustaliliśmy, czerwonoarmiści zamordowali 103 osoby. 101 udało się zidentyfikować, a dwie osoby były całkowicie spalone. Wśród zamordowanych było co najmniej 7 dzieci w wieku od pół roku do sześciu lat. Mordu dokonali żołnierze Armii Czerwonej.

Parafianie z Dzielnicy Zakrzów ufundowali tablicę pamiątkową, która została umieszczona w kościele Św. Anny w Zakrzowie (Kościół filialny Parafii Katedralnej zwany „kaplicą”).

Zakrzów (tablica) 4Podczas nabożeństwa żałobnego tablica została poświęcona, a uczestnicy zarówno autochtoni jak i osoby, głównie z kresów, które po wojnie osiedliły się w Zakrzowie modlili się za ofiary, a także za sprawców.

Nabożeństwo żałobne sprawowali ks. Infułat Edmund Podzielny i ks. Prałat Wolfgang Globisch – syn zarządcy majątku w Zakrzowie do 1945 roku.

W czasie apelu pamięci dzieci ze szkoły podstawowej odczytały listę pomordowanych, później złożyły kwiaty. W hołdzie pomordowanym absolwentka naszej szkoły Jessica Stellmach zaśpiewała „Kolędę dla nieobecnych”.

Zgromadzeni na nabożeństwie ze wzruszeniem, a niejednokrotnie ze łzami, modlili się Ojcze nasz … i Vater unser .. . Pieśni kończące nabożeństwo „Serdeczna matko” i „Św. Anno patronko nasza .. .” były śpiewane ze szczególnym zaangażowaniem.

Na końcu obecni na nabożeństwie stanęli na wspólnej fotografii.

Stanisław Skakuj, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zakrzów

Komentarze są zamknięte