Ruch wahadłowy na DK 45 pod Opolem

Niezależna Gazeta Obywatelska

Most GDDKiA Opolski Oddział GDDKiA informuje, że 25 września 2014 roku, w związku z rozbudową mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w Opolu-Gosławicach (wyjazd z Opola w kierunku Zawady), zostaje tymczasowo zmieniona organizacja ruchu na tym fragmencie drogi. Od tego dnia, aż do końca października 2014 r., na odcinku około 150 metrów prowadzony będzie ruch wahadłowy.
Trwająca od maja tego roku rozbudowa mostu obejmuje między innymi wzmocnienie nasypu drogi, w ciągu której znajduje się remontowany obiekt. Prace te wymagają zajęcia części jezdni i stąd konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego. W ciągu dnia kierowany on będzie ręcznie, natomiast w nocy ruchem sterowała będzie tymczasowa sygnalizacja świetlna.
Oprócz wzmocnienia nasypy i rozbudowy mostu, na odcinku około 150 metrów ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Planowane zakończenie prac nastąpi 29 października 2014 roku.

GDDKiA

Komentarze są zamknięte