Ujazdowski: Jawność głosowań w PE absolutnie konieczna

Niezależna Gazeta Obywatelska

KMU fot. ujazdowski.plZasadnicze decyzje Parlamentu Europejskiego w początku nowej kadencji podjęte zostały w głosowaniu tajnym. W takiej formule odbył się wybór przewodniczącego PE. Również w tajnym głosowaniu wybrano wczoraj Jean’a Claude’a Juncker´a na szefa Komisji Europejskiej. Widać jasno, że potrzebna jest gruntowna reforma na rzecz transparentności Parlamentu Europejskiego. Tylko głosowanie jawne gwarantuje odpowiedzialność polityków przed wyborcami i realną kontrolę ze strony opinii publicznej. Tajne głosowanie jest reliktem, za którym nie stoją dziś poważne argumenty. W praktyce pozwala na ukrywanie odpowiedzialności przed obywatelami. Jestem przekonany, że Regulamin Parlamentu pozostaje w sprzeczności z Traktatem o Funkcjonowaniu UE, który w art. 15 deklaruje zasadę otwartości wszystkich instytucji unijnych. Dlatego też w wystąpieniu na forum Parlamentu zapowiedziałem zgłoszenie projektu zmian w Regulaminie PE i działanie na rzecz jawności kluczowych głosowań. Jeśli PE ma zgodnie ze swoim podstawowym zadaniem reprezentować obywateli państw tworzących Unię, to wprowadzenie jawności głosowań jest rzeczą absolutnie podstawową.

Wystąpienie Kazimierza Ujazdowskiego w formie video:

Komentarze są zamknięte