Już jest projekt nowelizacja ustawy śmieciowej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole_kosze na smieciRząd przedstawi projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ma być przedstawiony w przyszły tygodniu.

– W ciągu tygodnia minister środowiska odniesie się do propozycji przygotowanych przez zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego i przedstawi oficjalnie projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – poinformował PAP rzecznik resortu środowiska Paweł Mikusek.

Rzecznik nie chciał zdradzić, czy w rządowej propozycji znajdzie się zapis umożliwiający gminom zlecanie wywozu odpadów własnym spółkom bez konieczności organizacji przetargu.

Rządowy projekt ma w dużej części uwzględniać zalecenia przygotowane przez specjalny zespół pod przewodnictwem b. szefa resortu Andrzeja Kraszewskiego.

Jego eksperci zaproponowali m.in., aby w przygotowywanej nowelizacji zrezygnować z obecnie obowiązującej zasady przeprowadzania jednego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ten sposób gminy mogłyby wskazywać instalacje, do których trafią odpady.

Zespół zaproponował też jednoznaczne wskazanie w noweli, iż zarząd spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej jest również właścicielem nieruchomości. Argumentowano, że to właśnie zarządy mają być odpowiedzialne m.in. za zbieranie deklaracji śmieciowych.

Eksperci uważają, że ustalane przez gminy stawki za śmieci, które płacą mieszkańcy, muszą być wynikiem rzetelnych kalkulacji. Kraszewski poinformował, że w rekomendacjach zawarto algorytm, z pomocą którego gminy powinny wyliczać taką opłatę. Dodał, że weryfikacją wyliczeń gmin zajęłyby się Regionalne Izby Obrachunkowe.

W Sejmie trwają także prace nad dwoma poselskimi projektami zmian w ustawie śmieciowej. Przygotowały je kluby PO i SLD (więcej: „Gminne porządki. Walka o korzystne zmiany w ustawie śmieciowej”).

mp/Serwis Samorządowy PAP

Komentarze są zamknięte