Ile kosztuje budowa Muzeum Historii Żydów?

Autor Obywatelski5

Muzeum_historii_zydowTygodnik Najwyższy Czas zwrócił się do władz Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podanie informacje na temat:

 • Wysokości kosztów jakie zostały poniesione na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. z instytucji publicznych, państwowych, samorządowych, pozarządowych, krajowych i zagranicznych.
 • Źródeł finansowania Muzeum w kolejnych latach, z podaniem wysokości transferów z poszczególnych źródeł, w kolejnych latach.
 • Ilości osób zatrudnionych w Muzeum i kosztów związanych z ich zatrudnienie.
 • Wartości przekazanego Muzeum majątku – zabytków i działki.
 • Informacji do kogo należy Muzeum i jego majątek.

Jako jedyne na prośbę Najwyższego Czasu odpowiedziało Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Informacji udostępnionej przez Ministerstwo można przeczytać, że:

Wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu Wieloletniej Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 2007-2009 wyniosły w:

 • 2007 – 846.914,85 zł
 • 2008 – 2.777.630,56 zł
 • 2009 – 5.574.793,23 zł

Wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu Wieloletniej Kontynuacji budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 2010-2013 wyniosły:

 • 2010 – 25.771.710,68 zł
 • 2011 – 26.194.787,39 zł
 • 2012 – 25.951.126,68 zł
 • 2013 – 1.173.884,13 zł

Razem wydatki budowę Muzeum Historii Żydów Polskich wyniosły od 2007 do 2013 roku: 88.290.847,52 zł.

Wysokość środków przyznanych Muzeum Historii Żydów Polskich z budżetu państwa część 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w latach 2006-2014:

1, dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

 • 2006 wykonanie – 500.000 zł
 • 2007 wykonanie – 1.000.000 zł
 • 2008 wykonanie – 1.000.000 zł
 • 2009 wykonanie – 1.213.000 zł
 • 2010 wykonanie – 1.300.000 zł
 • 2011 wykonanie – 1.340.000 zł
 • 2012 wykonanie – 6.305.000 zł
 • 2013 wykonanie – 6.800.000 zł
 • plan na 2014 –        5.000.000 zł

2. dotacja celowa na wydatki bieżące

 • 2006 wykonanie – 0 zł
 • 2007 wykonanie – 65 000 zł
 • 2008 wykonanie – 0 zł
 • 2009 wykonanie – 0 zł
 • 2010 wykonanie – 0 zł
 • 2011 wykonanie – 0 zł
 • 2012 wykonanie – 50.000 zł
 • 2013 wykonanie – 400.000 zł
 • plan na 2014 –   0 zł

3. dotacja celowa na wydatki majątkowe

 • 2006 wykonanie – 0 zł
 • 2007 wykonanie – 0 zł
 • 2008 wykonanie – 80.000 zł
 • 2009 wykonanie – 0 zł
 • 2010 wykonanie – 0 zł
 • 2011 wykonanie – 0 zł
 • 2012 wykonanie – 686.000 zł
 • 2013 wykonanie – 2.600.000 zł
 • plan na 2014 –   0 zł

4. ogółem

 • 2006 wykonanie – 500.000 zł
 • 2007 wykonanie – 1.065.000 zł
 • 2008 wykonanie – 1.080.000 zł
 • 2009 wykonanie – 1.213.000 zł
 • 2010 wykonanie – 1.300.000 zł
 • 2011 wykonanie – 1.340.000 zł
 • 2012 wykonanie – 7.041.000 zł
 • 2013 wykonanie – 9.800.000 zł
 • plan na 2014 –   5.000.000 zł

Ponadto w Ustawie budżetowej na 2014 rok została utworzona rezerwa celowa pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich (pozycja 75) w wysokości 2.500.000. zł, która zostanie uruchomiona Instytucji w trakcie roku, po złożeniu odpowiednich wniosków.

Dodatkowo w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Muzeum przyznano środki na realizację projektu pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” z Budżetu Środków Europejskich Okres realizacji projektu od 4.09.2013 do 30.04.2016. Wartość dofinansowania: 12.385.100 zł

Zgodnie z planem finansowym Muzeum Historii Żydów Polskich na 2014 liczba etatów wynosi 120. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych wynosi rocznie 7.700.000 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło) wynosi 1.000.000 zł.

Zgodnie z aktami notarialnymi działka i budynek Muzeum Historii Żydów Polskich stanowią po połowie własność Miasta Stołecznego Warszawa i Skarbu Państwa (Ministerstwo Kultury nie zarządza majątkiem skarbu państwa). Została zawarta umowa o ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na 99 lata na rzecz instytucji kultury Muzeum Historii Żydów Polskich.

Z dniem 2 stycznia 2014 r. Muzeum zostało wpisane jako instytucja współprowadzona przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez MKiDN.

Jan Bodakowski

 1. Anonim
  | ID: 475213cb | #1

  I co żal d… ściska?

 2. ely
  | ID: 3cbe4544 | #2

  Kiedy powstanie Muzeum Historii Polski ???????????????? w końcu tu jest Polska !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. z Niemodlina
  | ID: 4a9cc5b1 | #3

  Żeby Hajke Grundbaum i POzostali przestępcy z PO tyle robili dla Polski co robią dla Żydów i tęczowych dewiantów, to było by dobrze.

 4. Eli
  | ID: e642627e | #4

  Czy są informacje internetowe na temat tego Muzeum?

 5. grzech
  | ID: 684fdabe | #5

  zburzyć. Taką propagandę niech sobie uprawiają w Izraelu. A nie za nasze pieniądze będą nas opluwać.
  Ponowię pytanie ely – kiedy powstanie MUZEUM HISTORII POLSKI?

Komentarze są zamknięte