Weź udział w kolejnej edycji konkursu „Odmień swoje podwórko”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole Ratusz fot. NGOKonkurs ten kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, przyległych do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących wyłączną własność Gminy Opole. Jego celem jest poprawa wizerunku miasta Opola z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz małą architekturą.

W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody:

I nagroda – 65.000 zł (brutto)

II nagroda -€“ 50.000 zł (brutto)

III nagroda -€“ 35.000 zł (brutto).

Realizację konkursu powierzono Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych w Opolu
z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu (nr tel. 77/ 45 35 731, 77/ 45 35 740, 77/ 44 61 168 i 77/ 44 61 170).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2014r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.

um.opole.pl

 

 

 

 

 

Komentarze są zamknięte