Ministerstwo informuje NGO: Zbiórki publiczne łatwiejsze

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole zbiórkaZ wielką radością mam zaszczyt zawiadomić, że 1 kwietnia 2014 r. planowana jest w Belwederze uroczystość podpisania nowej ustawy o zbiórkach publicznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało tę ustawę razem z partnerami społecznymi. Uroczystość 1 kwietnia wieńczy wiele miesięcy naszej wspólnej pracy – i nie będzie to żaden Prima Aprilis. Nowa ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od opublikowania, czyli w wakacje.

Pozwolę sobie przypomnieć istotę wprowadzanych zmian. Co się zmieni ze zbiórkami?

  1. Nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne – to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy
  2. Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności przy takich formach zbieranie na dobre cele ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu.
  3. W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu, gdzie będą także publikowane sprawozdania ze zbiórek. Celem zgłoszenia i sprawozdania jest przedstawienie inicjatywy do oceny obywateli – a nie tylko urzędników.
  4. Zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz kosztowny – szczególnie dla mniejszych inicjatyw – obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
  5. Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów rzeczowych w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie. Do zgłoszenia elektronicznego będzie potrzebny podpis cyfrowy – ale nie trzeba się uciekać do płatnych narzędzi. Wystarczy bezpłatny podpis, tzw. profil zaufany ePUAP, którym zgłoszenie podpisze osoba upoważniona przez organizatora zbiórki do zgłoszenia jej w portalu. Do uzyskania profilu zaufanego wystarczy jedna wizyta w urzędzie.
  6. Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na starych zasadach.

Szanowni Państwo!

Przed nami jeszcze jedno wspólne zadanie: poinformowanie opinii publicznej o nadchodzącej zmianie. Chodzi o to, by każdy organizator zbiórek i każdy potencjalny darczyńca wiedział, jak postępować. By wiedział, że zmiana jest korzystna i pożądana od lat – że daje nowe możliwości organizacjom zajmującym się dobroczynnością (zniesienie formalnych procedur dla zbierających „w internecie”) oraz obywatelom, którzy chcą dawać świadomie.

Gotowi jesteśmy wspólnie rozwiązywać pojawiające się po drodze problemy. Najważniejsze jest jednak, byśmy podkreślali, jak wielką wagę ma dobroczynność – i że do jej rozwoju potrzebne jest zaufanie. A to buduje się dzięki narzędziom wspierającym przejrzystość. Narzędziem, które do tego przygotowujemy jest właśnie portal ZBIÓRKI.GOV.PL. Przygotowujemy też materiały informacyjne, którymi chętnie będziemy się dzielić.

Jesteśmy gotowi do współpracy z Państwem – w razie wątpliwości i problemów proszę o kontakt ze mną i moimi współpracownikami.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Steiner

Zastępca Dyrektora Departamentu
Analiz i Komunikacji Publicznej

Komentarze są zamknięte