Bezpieka wobec twórców kultury

Niezależna Gazeta Obywatelska

tworcy na sluzbieNakładem Instytutu Pamięci Narodowej ukazał się, w serii „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” 216 stronicowy, zbiór tekstów poświęcony działaniom Służby Bezpieczeństwa wobec twórców kultury – „Twórcy na służbie. W służbie twórczości”

Komuniści wyznaczyli twórcom kultury rolę propagandzistów systemu. Ludzie kultury nie spełniający wymagań dyktatury byli surowo karani pozbawieniem możliwości pracy w zawodzie. Zastraszanie ludzi kultury odbywało się o wiele bardziej subtelnie niż terroryzowanie reszty społeczeństwa. Innym instrumentem łamania charakterów artystów były przywileje.

W kolejnych tekstach Stanisław Bereś opisał działania bezpieki wobec literatów, Jerzy Autuchiewicz drogę życiową Aleksandra Omiljanowicza, który z funkcjonariusza bezpieki został literatem, Robert Klementowski przybliżył postać współpracownika bezpieki poety Czesława Białowąsa, Anna Piekarska opisała działalność wróżek w PRL i kabaretu pod Egidą, Piotr Kardela działania Służby Bezpieczeństwa wobec Remigiusza Napiórkowskiego, Joanna Godlewska działania bezpieki wobec warszawskiego środowisko teatralne w latach siedemdziesiątych, a Anna Idzikowska-Czubaj polska muzyka rockowa jako wentyl bezpieczeństwa

Jan Bodakowski

Komentarze są zamknięte