Kraj bez przywództwa

Niezależna Gazeta Obywatelska103

Janusz Sanocki, fot. T.Kwiatek]Prawdziwym problemem Polski jest niska jakość „politycznej elity” i propaganda uzależnionych od polityki – dziennikarzy.

Kryzys ukraiński, rola w nim Polski i sposób, w jaki relacjonują go polscy dziennikarze pokazuje, że drastycznie nie posiadamy politycznej elity godnej tego miana. A ci, którzy powinni dbać o rzetelne przekazanie społeczeństwu informacji, czyli dziennikarze, to jacyś kiepscy propagandyści na usługach polityków.

Co było do przewidzenia?

Jak należało się spodziewać, zdecydowania większość mieszkańców Krymu opowiedziała się w referendum za wystąpieniem z Ukrainy i przyłączeniem do Rosji. Za Rosją głosowało 96,8% uczestników referendum przy ponad 80% frekwencji.

Krym bez wątpienia zostanie przyłączony do Rosji i wbrew zaangażowaniu polskich polityków, w tym ministra Sikorskiego (działającego pod wyraźnym wpływem postawy USA) i polityków opozycyjnego PiS organicznie nienawidzących Rosji. Żadne poważne sankcje nie zostaną wprowadzone – to także już wyraźnie widać. Mówią o tym wyraźnie politycy niemieccy – tylko znów przed polską opinią publiczną te głosy są po prostu ukrywane. Polski widz mógł się był dowiedzieć, że kanclerz Merkel uznała referendum za nielegalne i zagroziła Rosji sankcjami, ale już o wystąpieniu w Bundestagu posła Gregora Gysi, który twierdził coś zupełnie przeciwnego, polskie media nie uznały za stosowne poinformować swoich widzów.

Europa jest potężnie powiązana z Rosją gospodarczo i na sankcjach straciłyby obie strony – to jedna z przyczyn, że sankcji nie będzie. Drugą przyczyną są wydarzenia na Ukrainie, rosnąca rola skrajnych nacjonalistów ukraińskich, którą europejscy politycy dostrzegają wyraźniej niż Amerykanie. Lider „Prawego Sektora” Dymitryj Jarosz już zapowiedział zniszczenie rosyjskich rurociągów biegnących przez Ukrainę.

Bojówkarze Prawego Sektora, który już zdobył broń w Kijowie, i którego członkowie wstępują właśnie do tworzonej przez nowe władze ukraińskie Gwardii Narodowej, już zaczynają atakować wschodnią Ukrainę. W ub. tygodniu we wznieconej przez Prawy Sektor bójce z prorosyjskimi demonstrantami w Charkowie zginęły dwie osoby. Należy przypuszczać, że wraz z uzbrojeniem nacjonalistów wschodnia Ukraina stanie się miejscem walk i krwawych starć prowokowanych przez bojówkarzy. O tych faktach także polscy dziennikarze informują bardzo oszczędnie.

Nacjonaliści – zagrożenie również dla nas

Zagrożenia ze strony nacjonalistycznych sił w nowym rządzie Ukrainy uporczywie nie chcą dostrzegać polscy politycy. Jedni – jak Sikorski – wyraźnie reprezentują ściśle amerykańską linię polityczną, inni, jak Kaczyński, powodowani są nienawiścią do Rosjan. Kaczyński uważa, że Polska powinna wszelkimi siłami szkodzić Rosji, bez patrzenia na konsekwencje. O gospodarczych konsekwencjach jeszcze powiemy, tymczasem popieranie skrajnych nacjonalistów wiąże się również z konsekwencjami politycznymi dla nas Polaków.

Zdominowanie nowych władz w Kijowie przez nacjonalistów, którzy korzystając z udziału w rządzie uzbrajają bojówki Prawego Sektora, jest zagrożeniem dla wszystkich narodowych mniejszości. Warto przypomnieć – o czym też polska telewizja nie mówi – że pierwszą decyzją nowych ukraińskich władz, było unieważnienie ustawy o równouprawnieniu języka rosyjskiego.

Na decyzję mieszkańców Krymu wpłynęło zatem siłowe przejecie władzy w Kijowie przez koalicję zdominowaną przez ultra-nacjonalistyczne organizacje (Swoboda i Prawy Sektor) i zagrożenie, jakie się z tym wiązało. W trakcie trwającej na Majdanie rewolucji padali zabici z obu stron, do dziś – wbrew temu, co pakują do głowy odbiorcom polskie media – nie wiadomo komu służyli snajperzy. Minister spraw zagranicznych Estonii w rozmowie z Catherine Ashton stwierdził, że za snajperami stoją organizacje tworzące teraz nowy rząd, a nie Janukowycz. Informacja ta – podobnie jak informacje o wpływie ultra-nacjonalistów – w ogóle nie są Polakom przedstawiane. Zbywane są żartami dziennikarzy oddelegowanych na Ukrainę. W niedzielnych Wiadomościach „gwiazda” dziennikarstwa Maria Stepan – rozmawiając z grupą Polaków z Winnicy na Ukrainie, zwiedzających Kijów – mówi: „No przecież to nie są faszyści”.

Krym głosował więc w poczuciu zagrożenia ze strony sił, których mieszkańcy półwyspu nie akceptują. „Nie jest dla nas bohaterem Stepan Bandera, ani Roman Szuchewycz – mówią mieszkańcy Krymu. Wstyd, że nie mówią tego polscy politycy, którzy paradowali po Majdanie i którzy dziś wygrażają Rosji.

Zgodne z prawem międzynarodowym

Referendum na Krymie w sposób oczywisty jest zgodne z prawem międzynarodowym. Podstawową zasadą tego prawa jest bowiem zasada samostanowienia narodu, oznaczająca prawo narodów do swobodnego określenia statusu politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz prawo do utworzenia własnego państwa lub połączenia się z państwem już istniejącym; jest jedynym prawem człowieka o charakterze zbiorowym, traktowanym jako warunek korzystania z innych praw człowieka.

Zarówno dyplomaci amerykańscy, jak i ci z europejskich, którzy dzisiaj nie uznają krymskiego referendum jutro się zgodzą z jego skutkami. Z wielu powodów. Przede wszystkim dlaczego Krym miałby być jakimś wyjątkiem? W ostatnim ćwierćwieczu na świecie odbyło się kilka referendów, w wyniku których powstały nowe państwa.

W 2011 r. mieszkańcy Sudanu Południowego w referendum opowiedzieli się za odłączeniem od Sudanu i stworzeniem odrębnego państwa. I państwo to powstało.

W 2008 r. niepodległość ogłosiła część Serbii – Kosowo. Poparcie dla Kosowa wyraziły Stany Zjednoczone, a za nimi zaraz Polska. A Kosowo – trzeba to powiedzieć, jest historyczną prowincją Serbii. I jakoś nie stały tu na przeszkodzie ani „nienaruszalność granic”, ani „integralność terytorialna Serbii”.

Co więcej – równo z Krymem swoje referendum o niepodległość rozpoczęli mieszkańcy Wenecji. Tak, tak – Wenecji – stanowiącej dziś część Republiki Włoskiej. Referendum w Wenecji rozpoczęło się w niedzielę 16 marca i potrwa do 21 marca. Powiedzcie – dlaczego żaden polski dziennikarz nie poinformował Was o tym fakcie?

Szkocja będzie decydować o odłączeniu od Wielkiej Brytanii we wrześniu tego roku, a Katalonia o tym, czy nadal pozostać w Hiszpanii – w listopadzie.

A więc dlaczego w tych sprawach milczą nasi dziennikarze i „politycy”?

Dlaczego brytyjski obywatel Radek Sikorski nie broni integralności terytorialnej Zjednoczonego Królestwa?

Dlatego, żeby go wyśmiano. Wszystkie te referenda są bowiem właśnie zgodne z zasadą samostanowienia narodów i ludów. Tak samo krymskie jest z tą zasadą prawa międzynarodowego zgodne, jest więc legalne.

To, że dziś za dyplomacją USA wiele państw gromko zapowiada jego nieuznawanie, jest tylko polityczną grą wymuszoną właśnie przez USA. Jutro te głosy ucichną, bo Krym wyraził swoją wolę w sposób druzgocący i dla Kijowa, i dla Waszyngtonu.

Czynnik gospodarczy

O wyniku krymskiego referendum zadecydował także czynnik gospodarczy. Ukraina po 24 latach niepodległości jest bankrutem. Zapewne wielu widzów nie zwróciło uwagi na krótką wzmiankę, która przemknęła przez wieczorne wiadomości w niedziele. Była to szybko podana informacja, że władze w Kijowie wypłaciły właśnie pensje żołnierzom straży granicznej. Co ni mniej ni więcej oznacza, że wcześniej te pensje nie były wypłacane.

Ukraina, która rzeczywiście została rozkradziona przez oligarchów, ale też przez polityków wszelkich opcji, również tych, którzy popierali Euro-Majdan, jest państwem upadłym. Bez gigantycznej pomocy z zewnątrz za chwile rozpoczną się tam rozruchy głodowe. Ocenia się, że „na już” potrzeba 2 mld USD, a do końca roku 15 mld. Za rosyjski gaz dzisiaj Ukraina zalega już 2 mld USD.

To oczywiście wpływa na mieszkańców Krymu, którzy już zdecydowali, jak i na mieszkańców Doniecka, Charkowa i innych miast przemysłowego wschodu. Już dziś trwają tam demonstracje za referendum i przyłączeniem się do Rosji.

Jeśli spojrzymy na wyniki z Krymu, gdzie 96,8% powiedziało: „Rosja” przy 83% frekwencji, oznacza to, że przynajmniej połowa zamieszkałych tam Ukraińców też chce do Rosji. Idea ukraińskiego państwa upada na naszych oczach tak, jak upadła w innych okolicznościach historycznych w 1920 roku.

Przewiduję, że za kilka miesięcy ekonomiczny upadek popchnie i wschodnią Ukrainę w objęcia Rosji i nie będzie takiej siły, która by mogła temu przeszkodzić. Nie tylko ze względu na militarną przewagę Rosji, grę Putina czy niechęć Zachodu do ingerencji. Po prostu państwo ukraińskie dojrzało do rozpadu.

My z ręką w nocniku

Polska, jak zwykle, wyjdzie na tym najgorzej. Zaangażowaliśmy się w pierwszej linii popierając majdanowych rewolucjonistów, którzy nie dość, że są nacjonalistami, odwołującymi się do banderowskich tradycji, które dla nas są po prostu nie do przyjęcia, to jeszcze w końcu okaże się, że ta ich rewolucja doprowadzi do rozpadu ich własnego państwa.

Zaangażowaliśmy się w sposób wrogi wobec Rosji, stosując całą gamę środków. Oczywiście – jak było do przewidzenia – było to działanie całkowicie nieskuteczne, ale po całej awanturze to Polska zostanie w opinii władz rosyjskich (ale też w opinii rosyjskiego i ukraińskiego społeczeństwa) jako główny podszczuwacz.

Jak łatwo się spodziewać, wyjdziemy na tym jak najgorzej. Nie widać powodów, dla których Rosja miałaby na wrogie działania podejmowane przez Polskę odpowiadać nadstawianiem drugiego policzka. Już dotykają nas rosyjskie ograniczenia importowe, a polscy politycy, przerażeni skutkami własnych działań, mówią, że teraz trzeba się zwrócić do Unii, żeby nam zrekompensowała straty gospodarcze. Już widzę jak coś dostaniemy!

W efekcie kompletnie nieprzemyślanych działań naszych polityków, nie osiągnęliśmy niczego, ponieśliśmy i poniesiemy potężne straty i wizerunkowe i wymierne gospodarcze, a na to, co się wydarzyło i wydarzy wpływu mieć nie będziemy żadnego. W sumie – jak zwykle w naszej historii – sami wystrychnęliśmy się na dudka.

Jaka jest przyczyna kolejnej porażki polskiej polityki?

Stwierdzenie o niskiej jakości polskich elit politycznych wyłanianych (bo nie wybieranych przecież) w ramach systemu ordynacji partyjnej jest banałem. Pochodną niskiego poziomu „klasy politycznej” jest żenująco infantylny poziom dziennikarstwa – i to dotyczy nie tylko mediów oficjalnych, ale również „tygodników opinii” prezentujących punkt widzenia „opozycji”.

Przyczyna jest jednak – moim zdaniem – głębsza. Polskie elity – i to również elity szczerze patriotyczne – posługują się ideami, pojęciami, językiem kompletnie anachronicznym . zostały jakby żywcem uwięzione w kategoriach myślenia z okresu ZSRR, próbują zbudować dzisiaj swoją tożsamość na gloryfikacji II RP (przy wszystkich jej błędach i zaniedbaniach) , nawiązują do XIX-wiecznej koncepcji romantycznej walki o „wolność waszą i naszą”, do etosu insurekcyjnego.

I te archaiczne pojęcia stawiają jako aksjomaty polskości, niepodważalne kanony „polskiego patriotyzmu”. Każdy kto ośmiela się te – powiedzmy szczerze – muzealia – kwestionować dostaje natychmiast łatkę „zdrajcy”. Wg tego schematu przebiegała np.„dyskusja” nt. dwu książek Zychewicza kwestionujących decyzje polskich polityków z okresu II wojny.

W sprawie kryzysu ukraińskiego – w krystaliczny wręcz sposób – objawia się niemoc elit do rzetelnej oceny sytuacji. Sami wpędziliśmy się w czarno-biały schemat, w którym „Rosja nam zagraża”, „Putin to zaborczy Hitler”, a „Ukraina walczy o wolność”. Jeśli się przyjmie taki język i takie pojęcia – jako podstawę debaty, bez chłodnej weryfikacji ich prawdziwości, nic dziwnego że życie obnaża ich archaiczność i nieprzystawalność w sposób brutalny.

Tak stało się i tym razem. W sprawie Ukrainy polska polityka i politycy ponieśli klęskę, a publicyści głównego nurtu po prostu się skompromitowali.

Janusz Sanocki

 1. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #1

  „Prawdziwym problemem Polski jest niska jakość „politycznej elity” i propaganda uzależnionych od polityki – dziennikarzy

  Kryzys ukraiński, rola w nim Polski i sposób, w jaki relacjonują go polscy dziennikarze pokazuje, że drastycznie nie posiadamy politycznej elity godnej tego miana. A ci, którzy powinni dbać o rzetelne przekazanie społeczeństwu informacji, czyli dziennikarze, to jacyś kiepscy propagandyści na usługach polityków.” <= Janusz Sanocki, autobiografia :))

 2. Irena
  | ID: cdae51e6 | #2

  Ciekawie opisane,celna analiza sytuacji.A,że bezmyślne nasze elity?? a raczej pseudoelity?? W razie wojny -uciekna z Polski. Dziękuje i pozdrawiam.Oczywiście czekam na komentarze,za które z góry dziekuje.

 3. Anonim
  | ID: a6446a26 | #3

  A jak Sanocki odniesie się do 124% frekwencji? Do dowodów na przesyłanie wypełnionych kart do głosowania, do tego, że choć referendum było 16 marca, to już 14 marca ogłoszono, że 17 banki będą nieczynne, bo przechodzą na rozliczenie w rublach?

  Coś się Sanocki tej Szkocji dopier…? Jakbyś choć trochę poczytał o referendum w Wielkiej Brytanii i Ukrainy to był wiedział, co jakie jest prawo i które referendum jest legalne. Czy ty naprawdę na poważnie myślisz, że Szkocja odłączy się od Wielkiej Brytanii? Sean Connery to nie cała Szkocja.

 4. z Niemodlina
  | ID: 40e97139 | #4

  Po przeczytaniu pana felietonu odniosłem wrażenie, że to Ukraińcy odpowiadają za agresję na Krymie i pogwałcenie tzw. memorandum budapeszteńskiego z 1994r. Przypomnę,że gwarantem suwerenności i nienaruszalności granic Ukrainy są USA,Wielka Brytania i Rosja, które podpisały się pod tą umową, jak to się ma do dzisiejszych wydarzeń na Krymie, a zaraz pewnie całej Ukrainy, bo pułkownik KGB zbyt dużo zainwestował już wysiłków i pieniędzy, aby zadowolić się „tylko” Krymem.
  Kilka dni temu zastanawiałem się, jak dziś oceniałbym sytuację na Ukrainie gdyby nie 10.04.2010r, być może patrzyłbym na to neutralnie, być może również dałbym sobie wmówić, że Majdan to banderowcy finansowani przez Zachód i szkoleni przez NATO, albo że skoro Ukraina jest już bankrutem, to niech dobry wujek Putin się nią zaopiekuje, ale jest jedno ALE, właśnie to ALE to Smoleńsk i działania terrorystów z Kremla w związku z tym. Jestem tego pewien, że Putin, Szojgu, Benediktow, Sieczkin, Ławrow i wielu innych, którzy kłamali i mataczyli w sprawie Smoleńska są odpowiedzialni za tą zaplanowaną egzekucję polskiego Prezydenta i pozostałych 95 osób. Jak dziś więc można powielać kremlowską narrację o faszystach z Kijowa, tak samo nieprawdziwą jak po 10.04.2010 w sprawie Smoleńska ?? Jak dziś w sprawie Ukrainy można mówić jednym głosem z kremlowskimi terrorystami odpowiedzialnymi za śmierć polskiego Prezydenta, całego dowództwa Wojska Polskiego i innych osób ???

  Odnośnie POlskiego? rządu i sytuacji na Ukrainie, to jeżeli można tak powiedzieć, zbiegło się w idealnym momencie i jest swoistym kołem ratunkowym dla ryżego manipulatora i PO, cofnijmy się może jeszcze do stycznia tego roku, Donald T. ( 70% źle oceniających go Polaków, najgorszej spośród wszystkich premierów UE ) PO z poparciem ok. 10% mniejszym od PiS, coraz większe niezadowolenie społeczne, wzrost bezrobocia do 14% etc. Nagle w prorządowych mediach ( po kilku miesiącach wałkowania znika Trynkiewicz ) i dochodzi do starć w Kijowie, zaczynają ginąć ludzie, prorządowe media oraz POlitycy PO o 180 stopni zmieniają swoje zdanie o pułkowniku KGB, którego jeszcze w grudniu 2013r uważali za wiarygodnego polityka, demokratę i nowoczesnego przywódcę. Obecnie prorządowe media kreują Donalda T. i Bronisława K. na mężów stanu,wybitnych polityków gwarantujących nam pokój i bezpieczeństwo, już nikogo nie interesuje zielona wyspa, druga Irlandia czyli ogólnie pojęte problemy gospodarcze, bo przecież teraz najważniejsze jest nasze BEZPIECZEŃSTWO, jak pokazują ostatnie sondaże i o ile im wierzyć, POparcie rośnie dla PO, społeczeństwo nie pamięta, albo nie wie, że ten sam premier który dwukrotnie odrzucał pomoc oferowaną przez NATO i USA w sprawie Smoleńska, dziś prosi ich o pomoc,aby……zapewnili nam bezpieczeństwo w obawie przed putinowską Rosją!!!!

  Donald T. i rząd PO-PSL w niemal 90% uzależnił nas od dostaw gazu z Rosji, który kupujemy od Rosji po najwyższych stawkach w Europie ( zaraz po Litwie ) to on i jego rząd odpowiadają za już kilkuletnie opóźnienia związane z wydobyciem gazu łupkowego,stworzono takie przepisy, że część inwestorów po prostu uciekła z POlski, budowa gazoportu w Świnoujściu ma już 3 lata opóźnienia itd itp. można wymieniać do rana.Teraz wszystkie swoje POrażki i działania na szkodę Państwa Polskiego chce przykryć wydarzeniami na Ukrainie licząc po raz kolejny na krótką pamięć Polaków, a przez niemal 7lat nie zrobił NIC aby zapewnić nam choć minimum bezpieczeństwa energetycznego.
  Jak pokazują ostatnie sondaże, część społeczeństwa w ogóle nie zauważyła, że przez ostatnie niemal 7lat Donald T. i PO realizowali politykę zagraniczną całkowicie sprzeczną z polską racją stanu, bo jak sam wyraźnie zaznaczył jeszcze przed stworzeniem rządu, polityka zagraniczna jego rządu będzie polegała na ” usuwaniu przeszkód stojących na drodze pomiędzy stroną niemiecką i rosyjską”. Efekty tej POlityki dziś widzimy.

  http://www.youtube.com/watch?v=EM9tATKOT-I

 5. Eleonora
  | ID: 3f90f9a0 | #5

  Panie Januszu!

  Nasze niezalezne media ujadają, że frekwencja wynosiła ok 124%
  Skąd taka liczba?
  Ano przepisali notatkę jakiegoś blogera, nawet nie sprawdziwszy czy prawda to czy fałsz?!
  Byleby dołozyć Putinowi!
  Na taką hucpę nie pozwoliłaby sobie żadna szanująca się agencja
  Ale nie PAP i Niezależna :)

  Jest film z odczytania wyników.
  Od 3 minuty można posłuchać, zobaczyć, a nie powtarzać brednie jakiegoś blogera…

  W przeciwieństwie do Krymu, kosowskie referendum nasi patryjoci kochani widzieli i szybko uznali.
  Referendum przeprowadzone przez marines z USA:)
  Razem z ” katolickim” prezydentem Polski
  I tym sposobem stali się odpowiedzialni za zniszczenie kultury, palenie świątyń i gehennę bliskich nam Serbów
  Uprzejmie proszę.
  Efekty waszej politycznej tępoty:

  http://www.youtube.com/watch?v=Vt0eaObJVpA

  O nacjonalistach to już nie chce się pisać.
  Nadmienię tylko, że nawet ( zdawałoby się poważny pan Święczkowski) w audycji RM na zarzuty przedstawione przez słuchacza, że pomagają bandytom, odparł, że ” Wołyń owszem był ale my również nie jestesmy bez winy, bo nie pomogliśmy Ukraińcom”
  W innej audycji, również w tej rozgłośni straszył Polaków, że ” jedynymi państwami, które mogłyby napaść na Polskę są
  – Rosja i Białoruś :)

  Trzeba być nieźle zjaranym, żeby słowem nie wspomnieć o potężnych Niemcach, antypolskiej Litwie czy miłosniku pokoju – Izraelu…
  A czepiać się Łukaszenki….

  Piszę to bo to daje pełny obraz naszego narodowego nieszczęścia
  Nieporównywalnego do przedwojnia.
  Wówczas za narodem stanął Kościół ( bynajmniej w dużej mierze)
  … a dziś?!??
  Zresztą co się czepiam, skoro taki pajac ” partyzant wolnego słowa” czuje się upoważniony do publicznego szkalowania kapłana… a z drugiej strony zalega wymowna cisza …?!
  To gdzie tutaj miejsce na Dary D.Ś
  Męstwa czy sprawiedliwości!>?

  Nasi rewolucjoniści uważają, że Putin swój gaz i inne surowce powinien „wolnemu światu” darmo dawać!
  I jeszcze przepraszać, że coś tam do ruskich nalezy!
  A nie do Chodorkowskich Bierezowskich czy teraz ” ukraińskich biznesmenów” Kołomyjskich
  No patrzcie państwo,toż to szczyt podłości ze strony Hitlera- Putina, tak się zabawiać z porządnymi „demokratami”

  „Ukraiński oligarcha z izraelskim paszportem, rezydujący w Genewie Ihor Kołomojski, zadarł z Władimirem Putinem, więc Rosyjski Bank Centralny zajmuje się rosyjskim bankiem oligarchy

  Ihor Kołomojski przyleciał kilka dni temu swoim prywatnym samolotem z Genewy do Dniepropetrowska, aby objąć fotel gubernatora. Oligarchę witał radośnie lud, przekazując mu klucze do miasta i okregu.
  Gubernator” Kołomojski tak się wzdął swoją ważnością, że zadeklarował osobistą wojnę Władimirowi Putinowi, zapominając w swoim rewolucyjnym zapale, jak kończyli inni demokratyczni rewolucjoniści, filantropi i dobroczyńcy ludzkości pokroju Berezowskiego i Chodorkowskiego.
  W odpowiedzi na deklarację wojenną Kołomojskiego, Władimir Putin nazwał go (cytat) “złodziejem” i wydał odpowiednie instrukcje. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Centralny Bank Rosji objął swoją troskliwą opieką rosyjski bank oligarchy, Moscowprivatbank, przejmując “od natychmiast” administrację nad bankiem:

  http://www.reuters.com/article/2014/03/06/ukraine-crisis-privatbank-idUSL6N0M326S20140306

  hehhehhe!
  Panie Januszu, myslę, że najciekawsze jeszcze przed nami, zobaczy Pan!
  Moja złośliwsza druga natura podpowiada mi, żeby chłopcy z Prawego Sektoru nie żałowali sobie i puścili z dymem ukraińskie gazociągi
  Bom ciekawa co wówczas powiedzą nasze matołki!?
  I pan prezes?!
  chociaż… szkoda zwyczajnych ludzi…. bo jak to bywa
  za głupawki polityków to oni płacą.

  „A najdzielniej biją króle
  A najgęściej giną chłopy”

 6. gosia
  | ID: 70adbdc9 | #6

  Kominiarzu, przypomina mi się taka scena z filmu „5 dni wojny” gdzie bojówkarze na oczach ludzi wioski dokonują egzekucji najpierw kogo? – burmistrza, który najpierw tchórzliwie naraża staruszkę na postrzał, bo się za nią chowa. Nie pytają: za jaką opcją polityczna jesteś? Nasze platfusy na urzędach byłyby pierwsze do odstrzału. Bo są wyżej w hierarchii, a zatem lepszym kąskiem. Krzyczałby taki: ja was kochałem, nienawidzę Polski, szkodziłem jej. Tym gorzej dla ciebie szmato, odpowiedziałby tamten. ( Putin gardzi słabymi).

 7. Anonim
  | ID: 1470d76a | #7

  Akurat na poziomie prowincjonalnym takim jak Nysa to raczej nie agentura wpływu a szczerzy kretyni, którzy naprawdę wierzą w te bzdury, które głoszą.

 8. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #8

  Pisanina Sanockiego to całkowite upodlenie. Dla niego Ukraińcy są bojówkarzami we własnym kraju, zaś napływowi sowieciarze, to praworządni obywatele urządzający sobie „demokratyczny” antyukraiński spektakl. Nawet „referendum” na Krymie postrzega Sanocki przez pryzmat rosyjskiej propagandy jako samorzutną reakcję jego mieszkańców. Pseudoanaliza sytuacji politycznej (sami jesteśmy sprawcami imperialnej polityki Rosji) ma pomóc nie tylko w przekonaniu czytelników do niewinnej postawy Putina ale wzbudzić szacunek i podziw dla przemocy i konsekwencji, z jaką wprowadza ją w życie. Żenująca i niestrawna ta wiernopoddańcza mowa. Najbardziej żałosne jest to, że obrażając Polaków swoimi określeniami typu „archaiczne aksjomaty polskości” (zasługujące zdaniem Sanockiego na pejoratywną kwalifikację moralno-polityczną) namawia rodaków do przyjęcia podobnej do własnej, klęczącej postawy.

 9. Eleonora
  | ID: 3f90f9a0 | #9

  Doskonały artykuł Michalkiewicza

  „Obecna administracja prezydenta Obamy traktuje Ukrainę, podobnie zresztą jak i Polskę, jako rodzaj skarbonki dla rozmaitych grandziarzy i żydowskich organizacji przemysłu holokaustu i Ukraina, podobnie jak nasz nieszczęśliwy kraj, interesuje tamtejszych dygnitarzy przede wszystkim jako rodzaj kija, którym można by walnąć po głowie zimnego ruskiego czekistę Putina za karę za upokorzenie sprawione amerykańskiego prezydentowi w Syrii. Jeśli nawet przy tej egzekucji kije się połamią, to mała szkoda – krótki żal – bo przecież prestiż jest ważniejszy. Zatem nie chodzi o Ukrainę, a o podreperowanie prestiżu.

  W związku z tym niezwyciężona ukraińska armia została postawiona w stan pogotowia zaraz po tym, jak pojawiły się informacje, iż ukraińskie rezerwy złota zostały samolotem przetransportowane do USA. Jeśli to prawda, to sytuacja się powtarza; w roku 1990 dzięki tzw. „planowi Balcerowicza”, wobec którego środowisko „Gazety Wyborczej” – jak pamiętamy – „nie widziało alternatywy”, starsi i mądrzejsi finansiści ze wschodniego wybrzeża wydrenowali walory szacowane nawet na 17 mld dolarów, odzyskując w ten sposób środki wyasygnowane w latach 80-tych na wspierane demokratycznej opozycji w naszym nieszczęśliwym kraju. Ukraińskie rezerwy złota szacowane są na ok. 42 ton. Dużo to nie jest, ale w czasach kryzysu nie ma co grymasić.”

  http://wirtualnapolonia.com/2014/03/19/stanislaw-michalkiewicz-niezalezni-w-sluzbie-aktywistow/

  … a te durnie ciagle w te dudy ” agentura wpływu, ruskie szpiegi, matrioszki”
  ech kiedy idioci odkryją paskudną rzeczywistość ??

 10. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #10

  Pan Michalkiewicz, to nie wyrocznia. Niestety trywializuje relacje rosyjsko-amerykańskie. Traktowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, jak zabawy przygłupów, pragnących podreperować jedynie swój prestiż, jest co najmniej niepoważne.
  Co do rzeczywistości – jeśli jest paskudna, to również dzięki agenturze sowieckiej.

 11. Eleonora
  | ID: 3f90f9a0 | #11

  To, że przygłupy się ” zabawiają” to fakt.
  Pan wreszcie skończy z tą sowiecką agenturą, bo mam już podejrzenia, że być może i pańskie dochody sposorowane są przez żydowskich filantropów:)
  Czy taki Soros dla przykładu nie opłacał pańskiej walki ” o take P…”??
  Jak to z panem jest?
  że zewsząd widzi pan zdradę i agenturę….
  Coś za glosno pan wrzeszczy….

  Promocja najnowszej książki Cenckiewicza „Wałęsa, człowiek z teczki”, wydanej przez Zysk, wzbudziła ogromne zainteresowanie. W warszawskim klubie Hybrydy autora i jego gości z uwagą słuchało kilkuset czytelników. Z autorem o książce dyskutowali: Wyszkowski, Macierewicz, ofiary donosów TW Bolka – Henryk Jagielski i Józef Szyler, oraz prowadząca spotkanie Lichocka.

  Odpowiadając na pytania publiczności prelegenci poruszyli kilka ciekawych kwestii. Wyszkowski stwierdził, że Amerykanie do dostarczenia pieniędzy Solidarności w stanie wojennym wykorzystali siatkę agenturalną Mossadu w Solidarności. Spowodowało to, że pieniądze docierały głównie do żydowskiej frakcji opozycji. Dodatkowo środki z biura Solidarności w Brukseli trafiały do budżetu MSW.

  http://jan.bodakowski.salon24.pl/546333,siatka-mossadu-w-solidarnosci-krytyka-ziemkiewicza-nowe-inform

 12. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #12

  To się zgadza! Dlatego te kreatury wykombinowały porozumienie z komunistami i przedłużyły skutecznie żywot sowieckiej agentury w Polsce. Osobiście byłem przeciwnikiem okrągłego stołu. Eleonora zaś nie bez powodu (jako spadkobierczyni tradycji komunistycznej wojskówki) usilnie próbuje umieścić swoich adwersarzy przy tym symbolicznym meblu zdrady narodowej. Niemal codziennie na tym forum stosuje fałsz i manipulację zaliczając takie postaci jak Macierewicz do grona sprzymierzeńców porozumienia z komunistami. O dziwo dziś podpiera się jego autorytetem (rzec można – dla dezinformacji sowiecka agentura wykona każdą woltę) Poprzez to ewidentne kłamstwo usiłuje przerzucić odpowiedzialność za nierozliczenie komuny (w tym swojego wojskowego środowiska) na barki jej rzeczywistych przeciwników, nota bene osłaniając w ten sposób swojego kumpla Sanockiego, który był rzeczywistym uczestnikiem okrągłego stołu, a dziś usiłuje prezentować się jako przeciwnik wyrosłych z tego porozumienia elit. Dzisiejsza rorosyjska i prokagiebowska (Putin) postawa obojga zdradza w istocie prawdziwe ich intencje.

 13. Anonim
  | ID: 1470d76a | #13

  Sanocki kiedy cię zwerbowali? Ostatnimi laty czy jeszcze podczas internowania? I ile ci płacą ?

 14. Eleonora
  | ID: 3f90f9a0 | #14

  Za przeproszeniem:
  – jaki autorytet posiada pan Macierewicz i dla kogo?!

  Pan Macierewicz pisał
  (Głos V-VI 1983, nr 2/43, „Odbudowa państwa”, str. 8-24)

  „Wbrew formule Weinbergera o rosyjskim generale w polskim mundurze, jest dla nas jako dla narodu istotne, że nie rządzą nami bezpośrednio Rosjanie. (…)

  Wiele wskazuje na to, że zamysł państwowotwórczy da się w deklaracjach i działaniach WRON-y odczytać.
  Natomiast gwarantem niepodległości, instytucją najwyższej narodowej konieczności może być tylko wojsko służące narodowi i broniące go. (…)”

  To jak Anonimie?
  Pozycja kocha wojsko czy nienawidzi, podobnie do pana?!
  Nasza ( myslę, że pan Sanocki nie obrazi się na mnie za stosowanie l.mn) pro Putinowska postawa jest wynikiem samodzielnego myślenia.
  Nie talmudycznego….
  Ciekawe są natomiast pańskie, ukryte zapewne intencje?
  Komu pan służy?
  Dlaczego poszukuje pan wroga u najbliższego sąsiada i to wbrew faktom?
  Bo jak na razie na świecie największy krzyk podniosły ośrodki
  – banksterskie i syjonistyczne?

  No więc panie Anonimie, powtarzam pytanie
  – w czyim imieniu pan występuje??

  @Anonim

 15. Eleonora
  | ID: 3f90f9a0 | #15

  Jeszcze jedno:

  Pisze pan
  „Osobiście byłem przeciwnikiem okrągłego stołu”

  Taaa, podobnie był pan przeciwnikiem partii Kaczyńskich
  Spadkobierców i fałszerzy rzeczywistości
  ( nie było tajnych umów podczas Okrągłego Stołu L.K)

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,L-Kaczynski-mowie-jasno-nie-bylo-spisku-w-Magdalence,wid,10823015,wiadomosc.html

  Pisywał Pan do prezesa listy?

  „Jako środowisko skupiające głównie osoby związane z dawną opozycją niepodległościową i „Solidarnością” od szeregu lat sympatyzujemy, z racji bliskiego nam systemu wartości, z nurtem politycznym, którego jest Pan przedstawicielem(…)”

  Podobnie rzecz się ma wobec Traktatu Lizbońskiego.
  Był pan przeciw.
  Podobnie do pańskiego ulubieńca:

  „Prezes PiS zapewnił dziś w Opolu, że po spełnieniu postulatów jego partii, wystarczająca liczba posłów PiS zagłosuje za ratyfikacją, więc traktat przejdzie. – Ja też będę za. W końcu osobiście, choć z daleka, brałem udział w negocjacjach – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

  To jak panie?
  Jestesmy Za, a nawet Przeciw zmowie okrągłostołowej???
  Jestesmy Za, a nawet przeciw zrzeczeniu się suwerenności Polski???

  Jak to łatwo widzieć źdźbło w oku bliźniego, belki w swoim nie zauważając….

 16. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #16

  Na nic te manipulacje Eleonory. Sanocki przy okrągłym stole siedział. Ja nie. Nic tu nie pomoże szermowanie cytatami. Nie trzeba potwierdzać, że cieszy ja sąsiedztwo imperialnej Moskwy – wszyscy to widzą. Naród już wam dziękuje!

 17. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #17

  Przypominam, że Polska ma innych sąsiadów niż Rosja. Rosja tak naprawdę (poza zagarniętym Królewcem, o którego powrót do Polski Eleonora nie zabiega) sąsiadem Polski nie jest. Dlaczego zatem wmawia czytelnikom, ze Rosja, a nie inne kraje, jest naszym sąsiadem? Taka opcja – tęskno za prawdziwą ojczyzną!

 18. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #18

  Z Niemodlina
  Bardzo dobrze, że podjął Pan wątek Smoleńska – w kontekscie oceny obecnych wydarzeń. otóz ja nie potrafię powiedzieć o wielu szczegółach, ale oceniam sprawę generalnie stawiając podstawowe pytania:
  1) czy (jeśli to był) zamach był w interesie Rosji?
  2) Jakie konkretnie cele osiagneliby Rosjanie dokonując zamachu na – z ich punktu widzenia- trzeciorzędnych polityków, w tym prezydenta, który nie miał szans na reelekcje? *(czy w ogóle Rosjanie gdzies jeszcze likwidowali politykó w ten sposób?)
  3) czy ktokolwiek planujac zamach zaplanowałby go na własnym terytorium?
  Odpowiedzi na te pytania są dla mnie negatywne. Nie rozumiem dlaczego ma sie organizacje zamachu przez inne siły nic Rosjan? A Rosjanie – dlaczego nie wydają samolotu? A to też dobre pytanie. A dlaczego Amerykanie nie ujawniaj zdjęc satelitarnych? A może autorzy zamachu „zapłacili” Rosjanom za mataczenie?
  Panski wniosek może być tłumaczony w drugą stronę. Sam Pan widzi jakie efekty wywołuje sprawa smolenska. Sa to efekty skrajnie niekorzystne dla Rosjan, co moim zdaniem przemawia przeciwko ich udziałowi w tej sprawie. Ale moge sie mylic oczywiscie bo wszystkie wnioski sa możliwe.
  Natomiast w ocenie bieżacych wydarzen musimy od tego abstrahowac. Nawet jesli to zrobił Putin – w co ja osobiscie nie wierzę. To już szybciej uwierzę w rolę naszych wrogów Kaczynskiego. Ale nie tylko. Przeciez w Smolensku zginął np. szef NBP. @z Niemodlina

 19. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #19

  A dlaczego Amerykanie Murzynów biją?
  Dla Sanockiego śp. Kaczyński to trzeciorzędny polityk. Dla Putina niekoniecznie. On jeden dezorganizował mu zaborczą politykę w byłych republikach. Dla Sanockiego sprawa reelekcji Kaczyńskiego była przesądzona. Skąd te dane u „mężyka z Nysy” ? Do ponownych wyborów było wówczas daleko. Partia rządząca traciłaby poparcie.. Szczątki samolotu są w posiadaniu rosyjskich służb specjalnych (według obecnych danych ok. 65 – 70 proc. dzisiejszych tzw. elit politycznych w Rosji, to dawne komunistyczne służby – tu pytanie: skąd biorą się twierdzenia podobnych do „mężyka” , że dzisiejsza Rosja ma inne od komunistycznej oblicze i cele?), zaś co do zdjęć satelitarnych – nie wiadomo, czy w ogóle z powodu mgły coś na nich widać.
  Zamach na własnym terytorium – a to nowość dla sowietów! O Katyniu „mężyk” już zapomniał!
  Co do jednego można zgodzić się, ale tylko częściowo – zamach zaplanować i wykonać mogli rodzimi spece, których uczestnictwo w sprawie jest ewidentne, o ile można dawne służby PRL-u uznać za rodzime. Nie mogło się to odbyć jednak bez wiedzy i zgody sowietów, którzy „przykryli” sprawę. Co do korzyści z zamachu – jak się nie dostrzega korzyści obcego mocarstwa z radykalnej zmiany władzy (na Komora i Donka), to ślepota, głupota, albo smycz.

 20. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #20

  A to na deser (w sprawie służb). To właśnie rezultat wspierania okrągłego stołu.

  Śmierć goni śmierć. W marcu 1991 zmarł 33letni Michał Felzmann, kontroler NIK który badał sprawę FOZZ. Oficjalną przyczyną był zawał serca. Kilka miesięcy póżniej w tajemniczym wypadku samochodowym zginął Walerian Pańko – szef NIK, który nadzorował pracę Falzmanna. Z jego sejfu zniknęły ważne dokumenty w sprawie FOZZ. Śledztwo wykazało że samochód rozpadł się w wyniku wybuchu bomby umieszczonej pod autem. Jednak trzej policjanci, którzy jako pierwsi byli na miejscu wypadku, utonęli kilka miesięcy póżniej podczas weekendowego wypoczynku (wszyscy trzej świetnie pływali). Oficjalnie podano że śmierć Pańki była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Jego kierowca został… skazany na więzienie i wkrótce… również zmarł. W tym samym 1991 roku został zastrzelony Andrzej Struglik – były oficer kontrwywiadu wojskowego PRL, który pracował w firmie handlującej bronią. Struglik chciał się zwolnić gdy kazano mu nielegalnie sprzedawać broń do innych krajów. W 1997 roku w tajemniczym wypadku zginął były poseł Tadeusz Kowalczyk, który dużo wiedział o związkach polityków i mafii. W 2001 roku zamordowany został Stanisław Faltynowski – kelner z hotelu w którym spotykali się członkowie mafii paliwowej z prokuratorami, politykami i oficerami służb. Oficjalnie jego śmierć uznano za samobójstwo. Dwa miesiące póżniej – w lutym 2002 roku, zamordowany został Zdzisław Majka – drugi kluczowy świadek w sprawie mafii paliwowej. Jego zgon również uznano za samobójstwo, a syna który zabiegał o sekcję zwłok i rzetelne śledztwo, wsadzono na 3 miesiące do aresztu. W 2004 roku, w tajemniczym wypadku drogowym zginął Marek Karp – dyrektor i założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed śmiercią badał sprawę przejmowania polskiego sektora energetycznego przez rosyjskie spółki kontrolowane przez KGB i GRU. Podobnych zgonów jest więcej.
  Zbrodnia tajnych służb.
  W kwietniu 2001 zastrzelony został Jacek Dębski – były minister sportu. Za zabójstwo odpowiedziała tylko „Inka” – która wyprowadziła ministra z restauracji. Domniemany zabójca popełnił tajemnicze samobójstwo, podobnie jak zleceniodawca Jeremiasz Barański „Baranina”. Prokuratura uznała że motywem zabójstwa były rozliczenia finansowe. Tymczasem Dębski pół roku przed śmiercią próbował sprzedać dokumenty kompromitujące znanego biznesmena. Dokumenty te zgodził się kupić jego biznesowy rywal. Do transakcji nie doszło, gdyż w noc poprzedzającą finalne spotkanie, Dębski został zamordowany. Niedoszły nabywca o całej sprawie opowiedział prokuraturze. Następnego dnia próbowano go zabić. Protokół z jego przesłuchania zginął z akt śledztwa. Prokuratura sprawę tą zlekceważyła. Z Kolei „Baranina”, który od lat 80tych pracował dla wojskowych służb, znalazł się w areszcie pod zarzutem zlecenia zabójstwa Dębskiego. Zgodził się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. W zamian za złagodzenie wyroku miał opowiedzieć o swoich mocodawcach i współpracownikach. Nie zdążył.
  Mafijne imperium.
  Gdyby „Baranina” zaczął mówić, naruszyłby interesy mafijnego imperium, którego sam był członkiem. Imperium to powstało w latach 80-tych. Oficerowie V departamentu Służby Bezpieczeństwa (odpowiedzialni za gospodarkę) osadzili wówczas swoich ludzi na najważniejszych stanowiskach państwowych, w gospodarce i tajnych służbach.
  Kontrolowali również grupy przestępcze (prawie wszyscy liderzy przestępczego podziemia lat 90. w przeszłości byli informatorami SB). W ten sposób, na bazie transformacji ustrojowej, powstała potężna struktura, kontrolowana przez dawnych oficerów specsłużb. Struktura ta eliminowała wszystkich którzy zagrażali jej interesom. Miała na tyle poważne wpływy, że wszystkie śledztwa w sprawie najgłośniejszych zbrodni kończyły się fiaskiem. Śledztwo w sprawie zabójstwa generała Papały trwa już 11 lat i nic konkretnego nie przyniosło.”
  (fragment z angory)
  PS. Następnym ogniwem tego łąńcucha był Smoleńsk. A zdarzyło sie to krótko po tym gdy Prezydent Kaczyński zagroził konsekwencjami jesli ktoś spróbuje umorzyć 1,2 miliarda (nie mylic z milionami) długów Gazpromu do czego przymierzał się rząd Tuska.
  Prezydent zginął i zaraz owe długi Gazpromu umorzono. Tłumaczono to… zakupem „tańszego” gazu który jak wiemy dla Polski i tak jest najdroższy w Europie.”

 21. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #21

  Pani Eleonoro! Zachód powoli przygotowuje się do zwrotu. Rosjanie amswoo popierają swojego przywódcę i to jest relacjonowane i komentowane w zachopdnich mediach. Dwa dni temu widziałem reportaż w BBC, który w Polsce by się nie ukazał. My jak zwykle zostaniemy jak sikajacy za dorożka po odjeździe dorożki.@Eleonora

 22. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #22

  I jeszcze trochę o interesach z Rosją:
  http://niezalezna.pl/53199-zaplacimy-putinowi-100-mld-dolarow

 23. z Niemodlina
  | ID: 3e554272 | #23

  @Janusz Sanocki

  Jakie cele, to mniej więcej widzimy od niemal 4lat.
  Wladimir Bukowski zauważył, że po 2010 byliśmy najbardziej prorosyjskim państwem w UE, przestępcy z PO wprowadzili nawet ruch bezwizowy z obwodem kaliningradzkim, podpisali w grudniu 2010r niekorzystną umowę z Gazpromem do 2022r, rozpoczęta jeszcze za rządów PiS budowa gazoportu w Świnoujściu, miała zostać ukończona w 2011r. oprócz tego stworzono pseudo-prawo, które hamuje inwestycje związane z wydobyciem gazu łupkowego, nawiązano współpracę z FSB, do POlski przylatywał Wladimir Czurow „szkolić” przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej itd. itp. czyli inaczej mówiąc, zrobiono wszystko co było na rękę Putinowi.

  Odnośnie przeprowadzenia zamachu u siebie, to wydaje się to oczywiste dlaczego u siebie, nie widzi Pan jak traktowany jest wrak oraz inne dowody m.in. czarne skrzynki ??? Nie ma do nich swobodnego dostępu, każdy dzień działa na niekorzyść śledztwa,wiele dowodów już bezpowrotnie utracono, nie dość, że wrak nie był odpowiednio zabezpieczony od pierwszych dni, w międzyczasie został….umyty! to jeszcze jest systematycznie rozkradany, gdyby do katastrofy doszło w każdym innym zakątku świata, także nad oceanem, to wrak dawno zostałby poddany rekonstrukcji i zbadany przez międzynarodowych ekspertów i już dawno ustalono by przyczyny tragedii. Mogę się założyć, że wyjaśnianie przyczyn katastrofy malezyjskiego Boeinga zajmie śledczym mniej niż 4lata.

  Niemal 1000 próbek pobranych przez polskich biegłych na przełomie sierpnia i września 2012r w Smoleńsku ( na których użyte detektory wykazały ślady TNT i nitrogliceryny ) przez 3 miesiące znajdowały się w Moskwie, by w grudniu 2012r trafić do POlski. Prawda,że nonsens ??
  3 razy próbowano zamordować Prezydenta Gruzji Saakaszwilego, doskonale wiemy jak kończyły osoby nieprzychylne kremlowskim terrorystom, że wspomnę tylko te najbardziej znane nazwiska czyli Litwinienko i Politkowska.

  Sugeruje Pan, że jacyś tajemniczy zamachowcy zapłacili Rosjanom za mataczenie ??? Komu bardziej niż Putinowi nie na rękę był L.Kaczyński ??? W sytuacji gdyby to była zwykła katastrofa lotnicza, to w interesie Rosji byłyby działania, które oczyściłyby ją z jakichkolwiek podejrzeń i oskarżeń. Inaczej mówiąc, jestem niewinny i chcę to udowodnić za wszelką cenę. Niestety zamiast tego, były i nadal są matactwa i działania niespotykane przy wyjaśnianiu okoliczności katastrof lotniczych. Doszło nawet do tego,że strona rosyjska finansowała dokument National Geographic dot. tragedii w Smoleńsku, scenariuszem był zakłamany i nieprawdziwy raport MAK, miliony widzów na całym świecie zostało wprowadzonych w błąd. Dla mnie to GIGANTYCZNE matactwo.

  Amerykanie dali jasno do zrozumienia,że mogą pomóc w tej sprawie, tylko wtedy gdy polska strona się o to oficjalnie do nich zwróci, jak dziś wiemy rząd Donalda T. dwukrotnie odrzucał taką możliwość, a prokuratora Pasionka, który próbował nawiązać z Amerykanami współpracę i uzyskać pomoc w śledztwie odsunięto od sprawy, tłumacząc to……..”kontaktami z obcym mocarstwem!!” :) :) Jak w PRL.
  Oczywistym wydaje się również, że strona rosyjska nie podjęłaby się próby zamordowania L.Kaczyńskiego bez pomocy strony POlskiej?, do dziś niewyjaśniona jest rola Tomasza Arabskiego, Tomasza Turowskiego i kilku innych osób w „przygotowywaniu” wizyty L. Kaczyńskiego w Katyniu.

  POstsowiecka agentura ma się w POlsce bardzo dobrze, po ciosie jakim była likwidacja WSI, jej macki są systematycznie odbudowywane m.in. przez Bronisława K. i jego otoczenie.
  Kraj wolny od agentury nie dopuściłby do wydarzeń z 10.04.2010 w Smoleńsku.

  Podam może nietypowy przykład, ale ostatnio tak sobie porównałem pewne wydarzenia, być może słyszał Pan o fińskim snajperze Simo Häyhä, ps. „Biała śmierć, który podczas II wojny światowej zastrzelił kilkuset rosyjskich żołnierzy, siał strach i popłoch w rosyjskiej armii, której żołnierze tracili morale i zapał do walki. Można powiedzieć,że ten człowiek zmienił bieg wojny między ZSRR a Finlandią. Ów Fin przeżył wojnę, a po wojnie zamieszkał 15km od rosyjskiej granicy gdzie w spokoju i dostatku dożył do 2002r. Czy wyobraża sobie Pan taką sytuację w naszpikowanej sowiecką agenturą Polsce ??? bo ja nie.

  http://krzysztofjaw.blogspot.com/2012/07/dlaczego-zgina-lech-kaczynski.html

 24. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #24

  z Niemodlina
  Przyznaję Panu rację – katastrofa smolenska jest najwieksza zadra w stosunkach Polski z Rosja. Wlasciwie to katstrofa smolenska – gdyby przyjac teze, ze zamachu dokonali Rosjanie na rozkaz Putina – byłaby jedynym dowodem na to, ze Rosja jest naszym śmiertelnym wrogiem i że nalezy ją i jej interesy zwalczac wszelkimi dostepnymi środkami. Przy czym tu mam zastrzeżenie – że jesli idziemy na wojne to po to, żeby zadać wrogowi wiesze straty niż sami poneisiemy. Inaczej wojna nie ma sensu i trzeba siedziec cicho – kapitulowac – jak wspomniana przez Pana Finldandia – bo Finowie, chociaz wojne zimową wygrali, wiedzieli ze drugiego uderzenia nie wytyrzymaja i zawarli pokój, który w istocie był kapitulacja. Potem wiedząc że ZSRR jest ich wrogiem bardzo pilnowali, żeby nigdzie nie naruszyc intersów sowieckich. Bardzo mądry naród ci Finowie.
  I otóz w sprawie katastrofy smolenskiej – oczywiscie wersji pisowskiej czyli że to Rosja zabiła L.Kaczynskiego – wykluczyc całkiem nie mozna, to nie mozna jej także przyjmować jako pewnika. Prosze mi wierzyć, że każdy sąd na podstawie tych przesłnek, które Pan podaje i które ja znam, uniewinnił by Putina od zarzutu zamordowania Kaczynskiego.
  Ja osobiście (choć wersja zamachu wydaje mi się prawdopodobna, ale nie bezwzględnie prawdziwa) to znajduję bardzo wiele przesłanek, które wykluczają role Rosjan w tej sprawie.
  Podaje je by Pan je spokojnie i chłodno rozważył – z pełnym szacunkiem do Panskiego przekonania, ale jednak wierząc, że dedukcja ma swoją role w rozwikływaniu zagadek kryminalnych (patrz Artur Conan Doyle).
  I otóż – oprócz przesłanek, które podałem wyżej, że tylko głupiec robiłby zamach u siebie i że jesli to był zamach, toz robiony tak, żeby wszystko wskazywało na Rosjan – pdoam tez inne.
  1) „Nie ma zbrodni doskonałej”. Tylko na amerykańskich filamch możliwe są zbrodnie doskonałe i grupy terrorystów działajaće jak jeden mechanizm. W rzeczywistości takie sytuacje nie wystepuja. Zorganizowanie zamachu na ataką skalę nie ejst znane w historii, zwłaszca w czasach pokoju. Czy Pan może mi podac przykład podobny? zortganziowanie takiego zamachu wymagałoby duziału conajmniej kilkudziesięciu osób – umieszczonych w polskich, rosysjkich strukturach dowódczych, w lotnictwie, ba również współdziałania ze służbami NATO, które przeciez powinny były zostać zneutralizowane wcześniej, żeby planów zamachu nie pokrzyżowały. To – wbrew pozorom – potzne przedsięwzięcie, o wielkim stopniu ryzyka. Czy Pan sobie wyobraża co by było gdyby ktoś sypnął, przeszedł na stronę wroga, uprzedził (chocby z nędznej chęci zarobienia paru dolarów?)
  Wersja o bezwzględnej roli Rosji zakłąda, ze ich wywiad jest tu wszechmocny, a to ewidentna bzdura. Gdyby tak było, to nie byłoby takiegoz godnego chóru polskich mediów jednolicie i masowo wrogich Rosji, Putinowi. Nie byłoby takiej polskiej polityki antyrosyjskiej jak obecnie. Np. więzienia CIA swiadczą o tym, że jest dokładnie dowrotnie. Że to służby amerykanskie są u nas całkowicie bezkarne. Jeśli ktos np. wykończył Leppera to na pewno nie Rosjanie.
  2) Po co mieliby to robić Rosjanie? Zakładajac, że ktos postanowił zlikwidować L.Kaczynskiego i w pierwszej wersji, ze to zrobili rosjanie, nalezy zapytać jakie cele im przyświecały? Bo opowiadanie, ze tak bardzo znienawidzili Kaczynskiego po akcji gruzinskiej jest bzdura. Po prostu wiedzieli, ze jest to antyrosyjski polityk i bezpiecznych sposóbów jego neutralizacji było wiele. Sam zreszta się neutralizował, bo jego rzady były – co tu dużo mówić – nieudolne. Ja nie znam zadnego osiagnięcia L.Kaczyńskiego, jako prezydenta Polski, ani w dziedzinie stosunków wewnętrznych, ani w relacjach z zagranica. Popierałem śp. L.Kaczyńskiego bo Bronek i Donek byliby oczywiscie jeszcze gorsi, ale tak prawde mówiac, nie wiedze czym tu sie chwalic.
  No wiec po co miałaby Rosja likwidowac L.Kaczynskiego? Czy w ogóle kiedykolwiek – naqwet za czasów ZSRR swoeici stosowali takie metody wobec polityków, którzy byli im wrodzy? Ja nie pamiętam podobnego przykładu i jeśli Pan mi poda będę wdzięczny. Natomaist CIA – owszem rpzygotowywała zamachy np. na F.Castro i próbowala go zlikwidować. Sowieci wspierali ruchy polityczne, stawiali – zgodnie z tezą Lenina – na terror masowy – a nie na terror indywidualny. To że likwidowali dysydentów czy agentów to nie to samo, co zlikwidowac całe przywództwo państwa.
  A to sowieci. Rosja wspólczesna jest – wbrew temu co by chcieli nasi podjudzacze – państwem racjonalnie reagujacym. Prosze mi wierzyć, nie wyobrazam sobie żeby jakiekolwiek panstwo wspolczesne, które chce być normalnie taktowane i nie kieruje się jakas szalona ideologia, podjęło taką decyzję – zlikwidowania w warunkach pokojowych prezydenta sąsiedniego państwa. Gdyby tak było znaczyłoby, że mamy do czynienia z gangsterami a nie przywódcami państwowymi. Konsekwencje byłyby po prsotu niewyobrażalne.
  Oczywiście – jak pwoeidziałem – nie siedzę w głowie Putina – do konca nie moge wykluczyć takiej wersji, ale szukam co by ja jeszcze potwierdzało? Bo jak na razie daje tej wersji prawdopodobieństwo ok. 0,001%
  3) „cui bono?” czyli konsekwencje. Katastofa smolenska (zakładając, ze ją ktoś spowodował) ma bez wątpienia ten skutek, że dobre relacje polsko-rosyjskie zostały bardzo utrudnione. Polska znalazła się w sytuacji, w której nastroje antyrosyjskie znzlazły naturalne wsparcie. I – zakałdajac – raz jeszcze to powiem – że ktos to planwoał, było to do rpzewidzenia. CZy zatem Rosjanom zlaeżało na pogorszeniu relacji polsko-rosyjskich? No na listośc niech mi Pan to wyjaśni? Dlaczego Putionowi miałoby zależeć na umocnieniu w Polsce nastrojów antyrosysjkich, kiedy mu to komplikuje sytuację? (bo komplikuje). Ja nie widze takiego powodu. Jeśli rpzyjmiemy załozenie, że Rosja zmierza do odbudowy imperium ( a przeciez to podastawowa teza rusofobów) to nie da sie jej pogodzić z zamierzeniem, które z góry wiadomo było, że nastawi wrogo Polaków do Rosji. To się da pogodzić, tylko przyz aoęzniu że Putin to szalenieć, a rosyjskie elity wraz z nim zdurniały i akurat Polszczy nienawidza najbardziej. ale jakos nie widzć, zeby to był szaleniec, raczej doskonały gracz, rozumnie kalkulujący na długą mete.
  Jeśli katastrofa smolenska nastąpiła na skutek zamachu to spowodował ją ten, kto chciał skłocić Polskę z Rosją, wepchnąc nas na dobre w sytuacje, w której musimy byc antyrosyjscy i w ten sposób ułatwić sobie grę przeciwko Rosji.
  Dla tych przesłanek i wniosków, w które trudno uwierzyć każdemu kto przeszedł „brain wash” dokonywany przez GazPol i polityków PiS – ja nie wierzę w role Rosjan w tej sprawie.
  Nawiasem mówiąc wersja o roli Rosjan zakłąda rwonież, ze obecny polski rząd jest od nich w caości uzależniony, a przeciez Pan doskonale wie, ze to bzdura. Czy to Rosjanie nas pchają do Afganistanu, Iraku i gdzie tam jeszcze? CZy ruscy umiescili u nas swoje więzienia? Czy to w interesie Rosjan Polska wzywa do nałozenia na nich sankcji?
  A wiec polski rząd jest uzalezniony całkiem od kogos innego. No to dlaczego Tusk tak ochoczo zostawił wrak w rękach Rosjan? Moim zdaniem dlatego, ze tak jest wygodniej prawdziwym jego mocodawcom.
  Z kolei nie chce mi się wierzyć, ze jakis antyrosyjski ośrodek dokonał zamachu, bo to już byłaby bardzo głeboka spiskowa teoria. W tej sytuacji jednak być moze był to katastrofa, nawet jeśli na pokładzie nastąpił wybuch.
  @z Niemodlina

 25. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #25

  Nie trzeba czytać całego tego manipulatorskiego szamba Sanockiego. Ja to nawet uważam, że jest to niewskazane dla osób, których układ immunologiczny działa niezbyt właściwie:) Wtedy nie są wstanie wykryć szkodliwości takich pasożytniczych robaków:))
  Wystarczy przeczytać jednak parę zdań wyjętych z tego łajna, żeby przekonać się na czym polega sposób myślenia i sama istota zaprzaństwa. Ja to już pomijam tutaj co ktoś z nas sądzi o zamachu, czy katastrofie w Smoleńsku. Całkowicie pomijam ten aspekt, bo jest w tej całej niedorzecznej paplaninie pismaka coś znacznie bardziej niebezpiecznego niż choroba, którą określę rusocholizmem:)
  Wystarczy wyjąć kilka zdań, powiązać je resztą świństwa, jakie Sanocki uzewnętrznia przy innej okazji i mamy obraz gnidy, która podgryza najbardziej wartościowe nasze cechy narodowe. Do rzeczy: „Przy czym tu mam zastrzeżenie – że jesli idziemy na wojne to po to, żeby zadać wrogowi wiesze straty niż sami poneisiemy. Inaczej wojna nie ma sensu i trzeba siedziec cicho – kapitulowac (…)”. Wystarczy to. Dalej to już manipulatorskie łajno. Tutaj należałoby pamiętać Sanockiemu co wypisuje na temat naszych zrywów niepodległościowych, a przy okazji o naszym hymnie państwowym. Gnida! Po prostu gnida, która sama nie broniąc się, podgryza walczącego. To już nie są bzdety pismaka, to jest negowanie naszych wartości narodowych. Bez tej nawet bezsensownej (jak to się określa) walki nie bylibyśmy Polakami. Nawet jeśli jest to jedynie „pomachiwanie szabelkami”. Bez tego, to zgodnie z postawami takich gnid moglibyśmy i nawet 300 lat trwać w niewoli i „odbierać” zaszczyty od zaborcy godząc się z niewolą. Bez tego nawet po późniejszej wygranej nie potrafilibyśmy spojrzeć w lustro. No ale to dla gnidy i zaprzańca jest nieistotne. Tylko dlaczego inni mają być gnidami i tego słuchać? No jasne…. lepiej pogodzić się z przegraną i pozwolić sobą pomiatać. A ja twierdzę – lepiej stracić życie i paść trupem niż żyć upodlonym. Dlatego Naród nie szczędził ofiar i uważał je za potrzebne. A taka gnida teraz pluje na to!
  Z resztą łajna daje sobie spokój i nie warto w to nawet wchodzić. Dyskusje tylko podkręcają takich manipulatorów i podbijają frekwencję „poczytności” niepoczytalnym,ale pożytecznym idiotom:)) (komu potrzebnym, to wiadomo).

 26. Eleonora
  | ID: 5d302c80 | #26

  Janusz Sanocki

  Nie podjęłabym się dyskusji z panem z Niemodlina na temat katastrofy smoleńskiej….

  Ongiś w Naszym Dzienniku pan Jarosław Kaczyński wskazał na kilka punktów, które jego zdaniem muszą być kontynuowane (niestety)

  -„Polska, zdaniem mojego Brata, jeśli chce być państwem niepodległym, musi być państwem silnym. Silnym w sensie organizacji władzy państwowej, silnego ośrodka władzy(…)”

  Jak na razie siła naszego państwa i zarządzających nim polityków, uzewnętrznia się we wściekłym i nierozumnym wręcz hałasie!
  Głośno i głupio.

  – „przez niemal pięć lat prezydentury wszystkie działania Brata podporządkowane były takiej wizji Polski na arenie międzynarodowej, gdzie Rzeczpospolita jest punktem odniesienia, więcej: naturalnym liderem krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, i szerzej: również państw powstałych na gruzach dawnego Związku Sowieckiego.
  To nie kwestia wskrzeszenia snu dynastii Jagiellonów, lecz zwykły pragmatyzm: albo nasze państwo będzie kreować blok krajów ściśle z nami współpracujących, albo będzie narażone na próby podporządkowania czy przynajmniej wciągnięcia w rosyjską strefę wpływów politycznych i gospodarczych.”

  Pragmatyzm PISu ujawnił się pokracznymi umowami handlowymi z Rosją, najwyższymi cenami gazu w Europie, pozrywanymi umowami Jamał czy Nord stream
  Mamy ciągłe ujemne saldo w handlu z potęzną i chłonną Rosją,
  przecież z racji geograficznych powinniśmy stać się jednym z największych exporterów żywności na wschód!
  Ale- trzymają nas unijne dyrektywy, limity i zapiekłość rusofobów!
  Liderzy…. z bożej nie-łaski…..

  – Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wywodził się z „Solidarności”, działał w tym związku, pracował w strukturach podziemnych, był w ścisłych krajowych władzach zdelegalizowanej, ale istniejącej „Solidarności”, lecz także tej oficjalnie przywróconej do polskiego życia publicznego. Jego polityka musiała więc odwoływać się do wizji solidaryzmu społecznego, do biblijnej, ale przecież aktualnej w życiu społecznym, także w XXI wieku, zasady: „Jedni drugich brzemiona noście”.

  Noszą te brzemiona a jakże!
  Tylko chyba nie ci, na których panowie politycy się powołujecie?!
  Te wszystkie umowy śmieciowe, niepłacenie na czas wypracowanych pensji, likwidacja całkiem przyzwoitych zakładów pracy, brak słuzby zdrowia, upadające szkolnictwo…
  Długo by wyliczać….
  Ale w ramach tzw solidaryzmu,
  nasze państwo funduje darmowe i natychmiastowe leczenie ukraińskich rewolucjonistów, leki, ośrodki dla uchodźców i rózne akcje, za które płacą oczywiście ( ledwo zipiący już Polacy)
  Unia jak zwykle się wypnie, Ameryka zapomni…. a jak zwykle zostaniemy my z hasłem
  ” Za naszą i waszą”

  – Dla mojego Brata było jasne – i musi to być drogowskazem dla nas – „hic et nunc” – „tu i teraz”, to że państwo nie może być, jak chcą liberałowie, „nocnym stróżem”, jedynie z grubsza pilnować, aby nie rozkradziono majątku narodowego. Musi aktywnie wspierać obywateli słabszych ekonomicznie, uboższych, często nie ze swojej winy, ludzi starszych, chorych, rodziny wielodzietne.

  Przy tym akapicie wystarczy— hehhh!
  Bo przecież
  – nie rozkradziono majatku narodowego
  – PIS jak widzielismy podczas ich samodzielnych rządów wspierał rodziny wielodzietne, becikowe, starszych i innych….
  Dla sklerotyków, przypominam wystąpienie posła Giertycha podsumowujące rządy PIS…

  http://www.youtube.com/watch?v=me2l6uhz5Vs

 27. Eleonora
  | ID: 5d302c80 | #27

  Panie Kwiatek

  Jeżeli zależy Panu na reputacji NGO, jako gazety, w której ścierają się różne światopoglądy i opcje polityczne
  Powinien Pan zbanowac niejakiego Kominiarza.
  ten gość obraża wszystkich dookoła.

  „Gnida! Po prostu gnida, która sama nie broniąc się, podgryza walczącego. To już nie są bzdety pismaka, to jest negowanie naszych wartości narodowych.”

  Odechciewa się wchodzenia na tę stronę….

 28. Irena
  | ID: d0f40320 | #28

  Dzięki za rzeczowe, przystepne. komentarze Pani @Eleonora i Pan @ Sanocki i Pan @z Niemodlina. pozdrawiam

 29. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #29

  Pani Eleonoro!
  Oczywiście ma Pani rację. A jeszcze dodam żenującą niekomeptencję śp. Lecha Kaczyńskiego – profesora praw bądź co bądx. TEnże podczas wizyty w Nysie odpowiadajac na pytanie o ordynacje wyborczą, stwierdził był, że „Kanada ma system proporcjonalny”.
  W czasie kiedy był prezydentem LK odwiedził Nysę i wygłosił premówienie na sesji Rady Powiatu. Było to żenujące memłanie. Popłuczyny proefsorsko-lewicowego myślenia, banały i schematy, zero wiedzy o gospodarce, zero wizji. Nie wspomne już jak ta wizyta była zorganizowana, nie było np. chocby krótkiego spotkania z mieszkańcami.
  Oczywiście na tle tych person, które „piastowały” urzą Prezydenta RP (Jaruzel, Kwachu) to śp. lech wypadał na przyzwoitego człowieka. Niestety – moim zdaniem – o bardzo wąskich horyzontach , wielu uprzedzeniach i niewielkiej kompetencji żeby zaliczać go do kategorii męzów stanu.
  Tragiczna śmierć dała jego bratu do reki atut oparcia polityki o tworzoną przez naiwnych, uczciwych i nie majacych co z sobą począć ludzi o prawicowych poglądach – legende Lecha Kaczynskiego jako wybitnego prezydenta. Zresztą oni moe i nie tacy „naiwni”. Patrzę na listy do jewroparlamentu i niektórzy twórcy legendy LK zostali sowicie wynagrodzeni (no cóż – dobra renta to też puenta).
  Przy całym szacunku dla zmarłych – to droga do nikąd.
  Ubawiłem się setnie czytaąc wypociny kominiarza! Uch jak pieknie! Jaka głebia argumentów! „Gnida”, „szambo”, „pismak” etc. etc. Dawno nie miałem tak pięknej recenzji.
  ale jedno mnie szalenie zastanawia. Oto nasz pisowiec i”patriota” twierdzi, że lepiej jest zginąć niż żyć w niewoli. Ogólnie tej zasady nie sposób kwestionowac czasem rzeczywiście jest lepiej zginąć – np. Żydzi w 1943 w Warszawie nie mieli wyboru. Tylko zastanawia mnie dlaczego nasz „patriota” kominiarz nie jedzie na Ukrainę walczyć z Rosjanami? – ta giń gamoniu, kto ci broni! Jednego durnia będzie mniej.@Eleonora

 30. Eleonora
  | ID: 5d302c80 | #30

  No cóż….
  Myslę, że wielu ” rencistów prezydenta L.K” doceniono nie tylko posadami w europarlamencie.
  Niektórzy z nich prosto z posad przy UM Warszawy, zostało powołanych do Rad Nadzorczych państwowych ( jeszcze) spółek:

  Piotr Woyciechowski jest wieloletnim bliskim współpracownikiem Macierewicza.
  Ostatnio był wiceszefem komisji likwidującej Wojskowe Służby Informacyjne.
  Wcześniej był ekspertem komisji śledczej ds. Orlenu, w której zasiadał Macierewicz.
  Do władz Naftoru, kierowanego teraz przez Woyciechowskiego, trafili też ludzie, z którymi współpracował w spółce Gminna Gospodarka Komunalna Ochota w Warszawie.
  W radzie nadzorczej do niedawna zasiadał m.in. Wawrzyniec Kaznowski, dyrektor biura zarządu GGKO, oraz Konrad Mirowski, były wiceburmistrz tej stołecznej dzielnicy, a obecnie wicedyrektor generalny państwowej Poczty Polskiej.
  Tomasz Macierewicz – stryjeczny bratanek Antoniego jest wiceprezesem ochroniarskiej firmy Naftor powiązanej z państwową Naftą Polską

  Spółka Naftor powstała we wrześniu 2004 r., a jej pierwszymi właścicielami były Naftobazy oraz Małgorzata Jurowska, prawniczka z podwarszawskiej Zielonki, która objęła jeden udział, przejęty w 2005 r. przez zależną od naftobaz firmę: Naftoserwis.
  Naftor zajmuje się przede wszystkim ochroną mienia.
  Początkowo majątek nie był imponujący – składały się na niego m.in. radiotelefony, kalkulator, rower, czajnik, kwietnik i mydelniczka.

  Jednak spółka Naftor w wianie dostała coś znacznie bardziej cennego – kontrakt na ochronę pięciu baz paliw płynnych należących do Naftobaz, co już w pierwszym roku pozwoliło jej osiągnąć blisko 6 milionów złotych przychodu. Ostatnio firma została dokapitalizowana, otrzymała od Naftobaz sprzęt strażacki, dzięki czemu coraz śmielej rozpycha się na rynku ochroniarskim. Stanęła do przetargu na ochronę należących do Nafty Polskiej Zakładów Azotowych w Tarnowie, gdzie jest faworytem, bo jako jedyna spełnia wyjątkowe surowe kryteria przetargu – posiada wiele wozów strażackich.

  Co do wpisów Kominiarza.
  Posłużę się cytatem zacnego Aleksandra Świętochowskiego

  Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy.
  Gdy zacznie głupi – wiemy na pewno.

  …..i na tym zakończę…..

 31. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #31

  Eleonora :
  Panie Kwiatek
  Jeżeli zależy Panu na reputacji NGO, jako gazety, w której ścierają się różne światopoglądy i opcje polityczne
  Powinien Pan zbanowac niejakiego Kominiarza.
  ten gość obraża wszystkich dookoła.
  „Gnida! Po prostu gnida, która sama nie broniąc się, podgryza walczącego. To już nie są bzdety pismaka, to jest negowanie naszych wartości narodowych.”
  Odechciewa się wchodzenia na tę stronę….

  Ojojoj…. ale się „kulturalna” Eleonora rozżaliła…:) Tyle, że każdy ma tutaj prawo do wypowiedzi, a wg mojej oceny, to akurat ścierają się tutaj różne obcje polityczne z zaprzaństwem, które poglądem politycznym żadnym nie jest, tylko wrogą propagandą służącą wrogiemu mocarstwu – czyt. matuszce Rassiji. I jeśli już, to właśnie wg. mnie ta propaganda szkodzi reputacji NGO. Zabroni mi Pani takiej oceny? Od durni zwymyśla? No to proszę! Bo jeśli o obrażanie chodzi, to w niczym tutaj kobieto nie ustępujesz na czele z Sanockim. Tak, że pogadać, to sobie możesz, jeśli zdrowiej się poczujesz-:)
  No a jeśli odechciewa się wchodzenia na tą stronę, to jaki problem? Swoje demagogie i propagandę możecie sobie uprawiać równie dobrze gdzie indziej. Nikt nie broni. A nuż kominiarz się tam żaden nie znajdzie, bo jak widać tutaj nieźle gryzie w oczy:)) Co zresztą niezmiernie cieszy:)

 32. Eleonora
  | ID: 5d302c80 | #32

  „Ojojoj…. ale się „kulturalna” Eleonora rozżaliła…:) Tyle, że każdy ma tutaj prawo do wypowiedzi, a wg mojej oceny, to akurat ścierają się tutaj różne obcje polityczne z zaprzaństwem..”

  Według pańskiej oceny?
  A pan coś wie, żeby mógł oceniać?
  Pan odróżnia słowo
  – ob cje ( polityczne)
  od
  – ob strukcji ( zaparcia)

  Pan nas nie gryzie w oczy
  Nooo chyba, że polonistów:)))

 33. Eleonora
 34. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #34

  Pani Eleonoro!
  Pożartujemy trochę z tym „kominiarzem”. Niech Pani mu nie odpowiada, bo to szkoda energii na wdawanie sie w obrzucanie błotem i epitetami z ….. To jest jak u Tuwima:

  „Próznoś repliki się spodziewał
  Nie dam ci prztyczka, ani klapsa
  Nie powiem nawet; „pies cię je…ał”
  Bo to mezalians byłby dla psa”

  (Myślę, że znaczenie słowa „mezalians” znajdzie sobie gość w goooglach? co?)
  @kominiarz

 35. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #35

  Eleonora niech jedzie prosto do Moskwy (najpierw niech odda wojskowe uposażenia emerytalne); Sanocki na Białoruś, bo tam zapośredniczył swój kontakt z ojczyzną wielu narodów niepodległych państw.
  U nas nastroje antyrosyjskie są naturalne, więc argumentacja, że Putin musiałby obawiać się tych nastrojów jest świadectwem obłąkańczej propagandy prorosyjskiej Sanockiego. Putin codziennie wkalkulowuje w swoją politykę antyrosyjskie nastawienie Polaków i rozgrywa je, jak chce. Prorosyjskie wiernopoddańcze gesty tylko ułatwiają mu tę rozgrywkę. Sanocki podżegając Polaków do prorosyjskiej postawy niczego nie wskóra, bo Polaków nie przekona, sam zaś znajdzie się na liście zdrajców.

 36. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #36

  @Janusz Sanocki
  LEPIEJ? Nie??? No to weź jeszcze jednego snickersa:)

 37. Litwinienko
  | ID: 6f0f0480 | #37

  A co ten Sanocki nam tu serwuje? Mówi, że była pod Smoleńskiem katastrofa. Jeśli tak, to dlaczego ta ruska hołota tak potraktowała śledztwo i pozbawiła szacunku jej ofiary. Skąd tyle matactw? Czy zatem, zgodnie z opinią niejakiego Sanockiego, można traktować Putina i Rosję jak państwo demokratyczne, wiarygodne i dbające o dobrosąsiedzkie stosunki? To jakiś obłęd! Stuknij się pan, panie Sanocki w swój pusty łeb!

 38. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #38

  Wygląda na to, że mu płacą, bo zachowuje się, jak pajac na gumce. Ktoś przy zdrowych zmysłach nie 'jedzie” takim słowotokiem bez żadnej treści . Potok słów bez ładu i składu, jak słusznie zauważył Kominiarz.

 39. Eleonora
  | ID: 5d302c80 | #39

  @Janusz Sanocki

  Koniec żartów z pana kominiarza.

  Nie wiem czy czytał Pan paszkwil na Niezaleznej, który dotyczył artykułu pana Musiała.
  Ukazał się on na stronach KSD Media
  Niby nic nowego…. ale tym razem uderzenie było dość celne, bo Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy szybciutko zdjęło tekst pana Musiała i grzecznie przeprosiło….
  Było mi wstyd i z wielką przykrością czytałam to kajanie się pani Anny Pietraszak.
  Ceniłam Panią za doskonałe ( i prawdziwe) artykuły o Afganistanie.
  Szkoda, że mamy takich płochliwych dziennikarzy.

  „Tekst red. Grzegorza Musiała nt. Ukrainy – wydawał się dobrą okazją do dyskusji, polemicznych i mocnych wypowiedzi, ale niestety odebrany został jednoznacznie, jako [cyt.] „rosyjska agitka” , dlatego postanowiliśmy usunąć go z naszego portalu.
  Sytuacja na Ukrainie wymaga dzisiaj absolutnej jednoznaczności postaw i rzetelnych, rzeczowych, jasnych przekazów medialnych – kontrowersyjne teksty, prezentujące czysto lewicowe odniesienia, mogą być przyjęte dzisiaj jako szkodliwe i siejące zamęt informacyjny. Ukrainie należy się dzisiaj każde wsparcie, pomoc, solidarność w tak dramatycznym czasie. Podważanie wartości jakiegokolwiek gestu solidarności z Ukrainą jest po prostu nieetyczne i nie licuje z wartościami, które staramy się propagować na naszym portalu.
  Redakcja portalu http://www.ksd.media.pl przeprasza za ten błąd publikacyjny.
  Szczęść Boże.
  /-/ Anna T. Pietraszek,

  A tutaj jest ten nieszczęsny artykuł
  Polecam!!

  http://wirtualnapolonia.com/2014/03/23/ukraina-miedzy-czerwonym-smokiem-a-czarna-pantera-tekst-grzegorza-musiala-zablokowany-przez-portal-sakiewicza-i-katolickie-sto/#more-34703

 40. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #40

  Pani Eleonoro!
  No taką my wolność wywalczyli, że publikowac można, ale tylko to co sie zgadza z głównym nurtem.
  dzieki za tekst. @Eleonora

 41. Eleonora
  | ID: 5d302c80 | #41

  Niestety, smutne to wszystko…

  Zważywszy, że tajne organizacje
  czytaj:
  Rozliczne fundacje rozsiane po świecie mające olbrzymi wpływ na politykę danych państw
  Taki Kliczko na Ukrainie
  czy nasz Kaczyński w Fundacji Batorego i inni.

  echhhh….
  – nie wierzę w spiskową teorię dziejów
  – nie wierzę w spiskową teorię dziejów
  – nie wierzę…….

 42. Irena
  | ID: d0f40320 | #42

  @ Litwinienko i @ Anonim to ta sama osoba,co nicki wskazuja.Zapewne płatne posty.wiec żyja dostatnio,bez myślenia ,bez zyskownych firm, którymi sie Anonim chwalił.
  A fundacje powinny wszystkje być rozwiazane ich,nikt nie rozliczy.A maja olbrzymi wpływ na polityke danych państw co słusznie @ pani Eleonora podniosła.

 43. Anonim
  | ID: 1470d76a | #43

  @Eleonora

  @Janusz Sanocki

  Nie chcecie żeby was brano za ruską agenturę to się przestańcie zachowywać jak ruska agentura, bo jak nie…

 44. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #44

  Coś ci się babciu Ireno pofyrtało doszczętnie na stare lata. Może za dożo Maskowskoj na stole?

 45. z Niemodlina
  | ID: 9f7f5405 | #45

  „Wersja pisowska” to rozumiem ustalenia ponad setki ekspertów w tym również duńskiego eksperta Glenna Jorgensena, w takim razie jak nazwać raport polityka PO, Jerzego Millera, dziś Wojewodę Małopolskiego z ramienia PO ??????
  Przecież ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller był sędzią we własnej sprawie.
  Wie Pan, ja nie czytam kryminałów, ale całkowicie nie zgadzam się z Pana opinią na temat zamachu w Smoleńsku.
  Pisze pan,że „zorganizowanie takiego zamachu nie jest znane historii….” a zna Pan podobny przykład, że w katastrofie lotniczej ginie urzędujący Prezydent, całe dowództwo sił zbrojnych, kilkunastu parlamentarzystów itd. a międzynarodowi eksperci nie mają nawet dostępu do wraku?? Albo, że sekcje zwłok zostały przeprowadzone tylko przez jedną stronę, stronę na terenie której doszło do tragedii?? To wydarzenie bez precedensu w historii świata, więc tym bardziej dziwić może i rodzić podejrzenia sposób w jaki sposób prowadzone są śledztwa ( przypominam nadal trwają śledztwa, polskie i rosyjskie ).

  Być może się mylę, ale wnioskuję że Pana przekonanie o „niewinności Rosjan” bierze się z braku wiedzy dotyczących pewnych wydarzeń jeszcze sprzed 10.04.2010r. Czy Pan wie, że tupolewy remontowane były w zakładach w Samarze ( mimo sprzeciwu Gen. Błasika ) przez kilka miesięcy znajdowały się tam pozostawione bez nadzoru polskich służb wywiadowczych ? Na miejscu w Samarze znajdował się 1 ( słownie: jeden ) polski oficer. Zakłady te należą do przyjaciela Putina, Olega Deripaski, znane są zdjęcia opublikowane przez rosyjskich turystów, którzy nieniepokojeni przez nikogo robili sobie zdjęcia w polskim tupolewie nr 101, właśnie kiedy znajdował się w Samarze. Czy to normalne i nie budzące podejrzeń procedury ?? Dalej, 9 kwietnia 2010r BOR otrzymał informację od służb innego państwa należącego do NATO i UE o ” możliwym ataku terrorystycznym na samolot należący do jednego z państw UE” Informacja ta została całkowicie zlekceważona przez wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Prezydenta i jego delegacji, co ciekawe, informacja ta pojawiła się krótko w polskich mediach 9kwietnia, a już na drugi dzień nie pozostał po niej żaden ślad, żaden dziennikarz nie zainteresował się tą informacją.
  Nie dziwi Pana,że wyrzucono z pracy w TVP redaktor Anitę Gargas, kiedy to pokazała w swoim reportażu jak Rosjanie wybijali szyby w tupolewie i świadomie niszczyli wrak ??? Nie dziwi Pana, że już od pierwszego dnia media w POlsce całkowicie zaakceptowały i miesiącami powielały rosyjską wersję i kłamstwa o rzekomych błędach niewyszkolonej załogi, pijanym Generale, naciskającym Prezydencie etc. Po co te kłamstwa ??? Po co było wmawiać ludziom, że to ścięta na wys. ok. 5-6m. ( nawet zmierzenie brzozy było nie lada wezwaniem dla ekspertów Millera ) była przyczyną katastrofy, jeżeli urządzenia samolotu zanotowały, że samolot NIGDY nie zszedł poniżej 18metrów ??? Jak wytłumaczyć na wysokości kilkunastu metrów przerwanie prac wszystkich urządzeń pokładowych i przeciążenia ok. 100g ?? Takie przeciążenie nie występuje w żadnych znanych warunkach, nawet podczas katastrof lotniczych, a jedynym jego powodem był wybuch, bo nie ma innego wytłumaczenia na takie zniszczenia i obrażenia pasażerów.
  Więc jeżeli jest pewne, że doszło do eksplozji ( wszystko wskazuje, że materiały wybuchowe znajdowały się w skrzydłach samolotu, dlatego psy będące wewnątrz samolotu na Okęciu ich nie wyczuły, oprócz tego to już jakieś 2 lata temu inż. Szuladziński wskazywał na zniszczenie eksplozją skrzydła jako przyczynę katastrofy) jeżeli to pewne, że doszło do eksplozji to dlaczego strona rosyjska już w pierwszych dniach od tragedii odrzuciła taką możliwość ??????? Jeżeli zakłada Pan, że katastrofę spowodował ktoś „by skłócić Polaków z Rosjanami” to jaki w tym wszystkim sens ma mataczenie ze strony Rosjan ?? Przecież opublikowany w styczniu 2011r raport rosyjskiego MAK’u to zbiór kłamstw i oskarżeń kierowanych w stronę polskich pilotów i Generała Błasika. Pan uważa, że to niemożliwe, żeby w czasie pokoju putinowska Rosja przeprowadziła coś takiego, że konsekwencje byłyby wprost niewyobrażalne, a zatem co takiego wydarzyło się w ostatnich 4latach ?? Kto stracił, a kto zyskał ? Gdzie te konsekwencje zamachu ?? Czy straciła „dorżnięta wataha” czy może autorzy słów „Prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni” ????
  POlski rząd jest całkowicie uzależniony od strony niemieckiej i rosyjskiej, proszę zauważyć,jak Donald T. wypowiada się o sytuacji na Ukrainie, już jego ton łagodnieje, identycznie jak ton Frau Merkel, on sobie nie może pozwolić na niezależną i własną opinie na ten temat, on będzie w tej kwestii wypowiadał się dokładnie jak UE, a dokładnie jak Frau Merkel. Osobną kwestią jest pytanie, czy jego coraz łagodniejszy ton w sprawie wydarzeń na Ukrainie nie jest podyktowany tym o czym pisałem już wcześniej, to znaczy czy przypadkiem pułkownik KGB nie jest w posiadaniu jakiś kompromitujących nagrań czy dokumentów, które mogły by pogrążyć Donalda T. i jego POmagierów.

 46. Irena
  | ID: 141febc7 | #46

  @Anonim i @z Niemodlina ten sam nick.A babcia Irenka,nie pije na codzień napojów wyskokowych. A firma Anonima taka zyskowna, szuka rynku zbytu dla swoich śrubek??????

 47. | ID: 0aabc94b | #47

  UWAGA AGENT! Gregor Gysi, na którego powołuje się Autor artykułu Janusz Sanocki (kiedyś ZSMP i PZPR) ma w Instytucie Gaucka (niemiecki IPN) status IM, czyli TW.

 48. Anonim
 49. | ID: 0aabc94b | #49

  Rosja znajduje się na drugim miejscu w świecie pod względem uciekinierów, pomimo braku wojny, ani spektakularnych klęsk żywiołowych: http://www.unhcr.org/532afe986.html

 50. Eleonora
  | ID: 649ef3a4 | #50

  … a to i ja cosik dorzucę :)
  Panowie patryjoci z GP i okolic- uwaga!

  Ojciec Bronisława Wildsteina był Żydem, przedwojennym komunistą, powojennym działaczem PZPR, komendantem szpitali wojskowych w stalinowskiej „Polsce”. Zmarł na raka, po wysłaniu go w ramach antysemickiej nagonki na przymusową emeryturę w 1967 roku. Matka była polską chłopką, wielką filosemitką, działaczką PZPR przez cały okres stalinizmu. Odeszła z partii komunistycznej w 1956 roku na fali destalinizacji.

  Ojciec Ludwika, Henryk, urodził się w Tarnopolu, był synem optyka z asymilującej się rodziny żydowskiej. Dziadek, chcąc, by syn przejął warsztat, wysłał go na praktykę optyczną do Jeny, by tam nauczył się fachu. Syn szkołę skończył, ale zamiast zostać rzemieślnikiem, wstąpił do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Ludwik Dorn niechętnie o tym opowiada i twierdzi, że niewiele wie na temat przeszłości ojca. Wiadomo jednak, że ojciec siedział przed wojną w więzieniu za działalność komunistyczną.

  Za Rzepą

  Sławomir Cenckiewicz, historyk z gdańskiego IPN, długi czas myślał, że jego dziadek Mieczysław, wieloletni dyrektor słynnego sopockiego Grand Hotelu, przedsiębiorstwa Las i trójmiejskiego Społem, zrobił karierę dzięki swym umiejętnościom. O tym, że był wysokim oficerem Służby Bezpieczeństwa, dowiedział się dopiero wtedy, kiedy zaczął pracować w IPN. – Dziadka praktycznie nie znałem, a jednak to odkrycie było dla mnie szokiem – mówi “Wprost” Cenckiewicz.

  Za Wprost

  Ryszard Terlecki syn Olgierda Terleckiego. Olgierd Terlecki był znanym krakowskim pisarzem historycznym, autorem m.in. cenionej monografii o generale Władysławie Sikorskimi popularnej historii II wojny światowej. Okazało się, że przez kilkadziesiąt lat Olgierd Terlecki był też agentem Służby Bezpieczeństwa, hojnie przez nią wynagradzanym. Działał najpierw pod pseudonimem Rudnicki, a potem Lachowicz i donosił głównie na środowiska paryskiej “Kultury” i londyńskiej emigracji. Ryszard Terlecki upublicznił akta ojca, bo za główne zadanie IPN uważa ujawnienie mechanizmów funkcjonowania machiny zła w PRL.

  Za Wprost

  Andrzej Kryże jest synem Romana Kryże. Roman Kryże brał udział w orzekaniu wyroków skazujących, w tym również na karę śmierci, w sprawach przeciwko działaczom podziemia niepodległościowego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i majora Tadeusza Pleśniaka. W 1964 był przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał wyroki skazujące w sprawie tzw. afery mięsnej. Wiele z wyroków wydanych przez niego zostało uznanych po 1989 za mordy sądowe.

  Za wiki

  Rafał Ziemkiewicz. Ojciec zapisał się do PZPR, według syna po to, żeby nie dostać niechcianego awansu. Wujek był wieloletnim działaczem PAX. „Mój Ojciec kwestionował sens działalności stryja (pracował w PAX), ale nie były to rozmowy pomiędzy kimś, kto nie akceptował sowieckiej okupacji z jej zwolennikiem – to były rozmowy ludzi równie okupantów nienawidzących, tyle że obdarzonych różnymi temperamentami. Rozmowy jak się w tej rzeczywistości zachować. Tata, wydaje mi się miał rację, machając ręką, że trzeba się od tego całego gówna trzymać najdalej.” PAX za wiki

  Lchlip.salon24.pl, Ziemkiewicz o wujku w PAXie

  Jego ojcem jest historyk Jerzy Targalski, członek PZPR od 1952, redaktor naczelny kwartalnika „Z Pola Walki”.

  W 1976 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW), a rok później studia w zakresie filologii starożytnego wschodu w Instytucie Orientalistycznym UW.
  W latach 1974–1979 należał do PZPR, wystąpił z niej w 1979, gdy doszło do napadów bojówek działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na wykłady opozycyjnego Towarzystwa Kursów Naukowych przekazującego nieocenzurowaną wiedzę z zakresu: historii, socjologii, ekonomii, literaturoznawstwa.

  Cezary Gmyz w 2003 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha w Berlinie.
  Jest wiceprezesem fundacji Medientandem, zajmującej się polsko-niemiecką współpracą dziennikarską i programem stypendialnym dla dziennikarzy z krajów niemieckojęzycznych.

  Delegat świecki Diecezji Warszawskiej z parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie na Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego XIII kadencji (członek Komisji ds. środków masowego przekazu i Komisji ds. prawnych i członek synodu diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

  Fundacja Roberta Boscha należy do jednych z pierwszych partnerów finansujących działalności Fundacji Krzyżowa w czasach jej powstawania na początku lat 90ych. Od tego momentu fundacja sukcesywnie wspiera projekty edukacji polityczno-historycznej oraz projekty międzynarodowej współpracy, do których należą między innymi rozwój działalności Miejsca Pamięci w latach 2002-2005 oraz aktualny program Georg Bell Fellowship w Krzyżowej.

  Fundacja Medientandem powstała z inicjatywy polskich dziennikarzy, którzy chcieli swoim kolegom z Europy Zachodniej stworzyć możliwość bliższego poznania Polski i jej sąsiadów. Dlatego też pierwszy program, adresowany do młodych dziennikarzy niemieckojęzycznych, rozpoczął się w 2004 roku, w dniu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

  Przez udział w naszych projektach przedstawicieli środowiska niezwykle opiniotwórczego i o szerokim zakresie oddziaływania, inicjatywy Fundacji pogłębiają wiedzę o polskiej rzeczywistości w Europie, a tym samym wpływają na poprawę wizerunku Polski. Materiały będące efektem uczestniczenia w projektach Fundacji Medientandem ukazywały się m. in. w ZDF, infoRadio Berlin, radio Multikulti, Deutschlandradio, Radio RBB, Bayrischer Rundfunk, Nordkurier, Sächsische Zeitung, Berliner Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Focus, Financial Times Deutschland, Rheinischer Merkur, Die Zeit, Arte On-line, Spiegel-Online, jak również w szwajcarskim Der Bund z Berna czy austriackim Salzburger Nachrichten.

  Szukacie ” ruskich agentów”?!
  Z niemieckimi zróbcie porządek!

  Panowie z Fundacji Medientandem tworzą ładny wizerunek Polski, że niemieccy dziennikarze ciągle piszą o ” polskich obozach śmierci”….

 51. Anonim
  | ID: 1470d76a | #51

  Wildstein jest Żydem – też mi rewelacja.

 52. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #52

  Eleonora – agentka ruskiej wojskówki, utrzymuje się z emerytury zlewa z LWP. Aktualnie zwolenniczka dawnego systemu,, PRL i sojuszu ze związkiem sowieckim.

 53. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #53

  z Niemodlina
  Ja podanych przez Pana faktów nie kwestionuje. Pomimo tego, chciałbym zeby pan odpowiedział na moje pytanie o cel tej akcji?
  Bo – jak Pan doskonale rozumie – to sa mocne, ale jednak tylko poszlaki.
  Poza tym wie Pan – one komrpomituja niestey zmarłego prezydenta i jego otoczenie. To BBN i LK nie wiedzieli, gdzie byl remontowany samolot?
  Ja nie znam w dziejach wspolczesnych panstw tego rodzaju zamachu – co oczywiscie nie znaczy, że nie jest mozliwe, ze to byl zamach. Tylko prosze mi (i sobie) odpowiedziec – po co? Ja nie widze takiej potrzeby, zeby Rosjanie mieli likwidowac Kaczynskiego i czolowke polityków PiS.
  Poza tym – gdyby przyjac takie zalozenie – to znaczyloby, ze nasze czlonkostwo w NATO jest guzik warte. Gdzie procedury, gdzie NATO-wski nadzór, osłona wywiadowcza etc.?
  I wie Pan – gdyby te koncepcje zamachu przyjac, to ma się dośc takiego panstwa i nie dziwie sie, ze na 100 Polakow tylko 17 nie chce emigrować.
  Jeszce raz powtarzam – nie widze racjonalnego celu, dla którego Rosjanie mieliby podejmować takie ryzyko, nie wiedze też przykałdu, że coś takiego zrobili w przeszłości (nawet za czasów ZSRR). Nato,maist koncepcja zamachu jest moim zdaniem stworzona po to (albo lepiej powiem – wzmacniana) żeby dowartościwoać postac śp. L.Kaczyńskeigo.
  Jesli przyjmie sie że to zamach, to znaczy, ze to był jednak wybitny przywódca. Albo że Rosjanie uważali go za wybitnego przywódce. Nie sądze jednak, żeby byli tak głeboko niezorientowani.
  Jesli to był zatem zamach, to zrobil to ten, kto chciał głeboko poróznic Polskę z Rosją i uniemożliwić Polsce wykorzystanie moziwosci jakie daja kontakty z tym krajem.@z Niemodlina

 54. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #54

  Pani Eleonoro!
  Wyslalem do własciciela strony postulat. Albo wprowadzi rejestracje uczestników i banowanie chamstwa, albo ja wiecej artykułu nie przysle. Jaki sens ma udostepnianie jakiemus sukinsynowi anonimowego lżenia ludzi?
  Natomiast Pani wiedza są dla mnie imponujące i wyrazam mój nieustanny podziw.
  co do tego czyj ojciec był w PZPR – oczywiscie nie ma to znaczenia. Aczkolwiek gdzie jaka fundacja grasuje, kto jest własicicielem prasowych tytułów w naszym „nieszczęsliwym kraju” itd itp to inna historia.
  Pozdrawiam
  JS@Eleonora

 55. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #55

  Chamstwem Sanocki jest wyzywanie przyzwoitych ludzi od głupków, mężyków stanu, podczas, gdy samemu ma się do powiedzenia tyle, co nic lub w zamian nawolywanie do przyjaźni z niedawnym okupantem.
  Co do podejmowania przez Rosję ryzyka zamordowania prezydenta takiego kraju jak Polska – jest ono żadne w porównaniu z ryzykiem aneksji Krymu „pod nosem” NATO.

 56. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #56

  Sanocki tylko obiecuje, obiecuje i dalej pseudo artykuły przesyła, a do tego produkuje się na forum aż mu żyłka pęka. No to przestań w końcu chłopie i nie pchaj się tam, gdzie nikt tego badziewia czytać nie chce. Jestem za tym, żeby zniknęły z porządnego portalu propagandowe teksty oraz chamstwo i sukinsyństwo ich autora. Bo niestety. co by tutaj ktoś nie napisał, to używanie podobnych zwrotów przez autora i zwracanie się do kogoś „sukinsyn” jest takim samym chamstwem. W rynsztoku Pan stoisz, łajnem dookoła Pan rozrzucasz, a krzyczysz na stojącego obok, że cuchnie. Poczytaj sobie człowieku swoje teksty i pomyśl ile z nich powinno zostać zbanowanych z powodu obraźliwych zwrotów.

 57. | ID: 055ab6fa | #57

  Przypominam o zasadach NGO w komentowaniu z zakładce O NAS

  Zasady umieszczania komentarzy

  Komentarze dodawane przez czytelników NGO służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.

  Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy, jednocześnie będzie reagować na zgłaszane przez użytkowników nadużycia w komentarzach niezgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

  Portal http://www.NGOpole.pl zastrzega sobie prawo do wycofania się z zamieszczenia komentarza lub części jego treści. Moderatorem forum jest Redaktor Naczelny NGO.

  Osoby zamieszczające komentarze naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 58. Krzysio s.
  | ID: bc69570a | #58

  „Ja nie widze takiej potrzeby, zeby Rosjanie mieli likwidowac Kaczynskiego i czolowke polityków PiS” – cóż innego mógłby twierdzić piewca dobrobytu na Białorusi ? Coraz bardziej odkrywasz się Januszku, aż przykro patrzeć.
  „Jeszce raz powtarzam – nie widze racjonalnego celu, dla którego Rosjanie mieliby podejmować takie ryzyko, nie wiedze też przykałdu, że coś takiego zrobili w przeszłości (nawet za czasów ZSRR). Nato,maist koncepcja zamachu jest moim zdaniem stworzona po to (albo lepiej powiem – wzmacniana) żeby dowartościwoać postac śp. L.Kaczyńskeigo.” – jeszcze chwila i geniusz Sanocki zacznie nam udowadniać, że Katyń to sprawa niemców, nie szlachetnych Rosjan !
  I przestań się Januszku dowartościowywać osobą śp. Lecha Kaczyńskiego, zawsze byłeś malutki i zawsze w cieniu takich osób jak ON! Masz w zwyczaju pisać o tym wielkim Człowieku per Kaczyński … Dla mnie to był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mojego Kraju, mojej Ojczyzny – dla ciebie jest On do tej pory tylko Kaczyńskim….

 59. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #59

  @Niezależna Gazeta Obywatelska
  Mam nadzieję, że zgodnie z tym samym regulaminem wycofywane będą komentarze Janusza Sanockiego zawierające obraźliwe słowa pod adresem innych użytkowników forum. Takie jak chociażby ten powyższy, w którym określa użytkownika sukinsynem. Bo to, że niezgadzających się z jego wywodami zwykł tutaj nazywać głupkami, idiotami itd. stało się w zwyczaju tego Pana już czymś normalnym i dopuszczalnym na forum. Przyznam, że jest to czymś niebywałym, żeby redagujący art. wchodził w tego typu konwersacje z czytelnikiem i obrażał na prawo i lewo każdego, kto stanowczo powie „NIE!” dla jego sposobu przedstawiania faktów.

 60. Eleonora
  | ID: ec977cd4 | #60

  Panie Januszu!

  Żałuję, że jacyś nieszczęśliwi ludzie uniemozliwiają poważną dyskusję:(

  Co do zamachu w Smoleńsku, podobnie do Pana, sądzę, że chodziło raczej o Prezesa NBP, pana Skrzypka.
  Tuż przed Smoleńskiem w RP można było przeczytać intrygujący artykuł:

  Prezes NBP uważał również, że rząd popełnił błąd występując w maju 2009 o wartą 20,5 mld dolarów elastyczną linię kredytową, która miała bronić Polskę przed zakusami spekulantów. Ostatecznie Polska (Ministerstwo Finansów, które jest partnerem MFW) o kredyt wystąpiła, a Dominique Strauss-Kahn, dyrektor generalny MFW wielokrotnie chwalił się wypracowaniem nowego instrumentu pomocowego dla krajów, które mają dobrą politykę ekonomiczną, solidne fundamenty a mimo to mogą ucierpieć w wyniku światowego kryzysu. Z takiego kredytu skorzystał także Meksyk.
  Wczoraj w nocy naszego czasu dyrektor generalny funduszu przysłał swoje dość lakoniczne kondolencje, w których wspomniał, że 2 tygodnie temu w Warszawie spotkał się z prezesem NBP. Podkreślił w nich, że MFW jest przyjacielem i partnerem Polski od 1989 roku, czyli od pierwszego programu stabilizacyjnego uzgodnionego między polskim rządem i MFW”

  Ładni mi partnerzy!
  Doją nas aż miło….

  Całość:

  http://www.rp.pl/artykul/459542,459988_Niepokorny_prezes__solidna_Polska.html

  Podobnie rzecz miała się z Janukowiczem.

  „W listopadzie 2013 roku Ukraina spłaciła przedostatnią ratę tego kredytu. Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zapowiedział, że będzie korzystać z kredytu MFW tylko wtedy, gdy Fundusz zmieni swoje wymagania.

  Media podały, że podczas grudniowego (2013) spotkania z byłymi prezydentami Ukrainy, Janukowycz zapowiedział, że dopóki MFW stawia takie warunki jak zamrożenie płac, emerytur czy podniesienie cen gazu, kraj takich pożyczek nie potrzebuje.
  Rozmowy z MFW oraz UE zostały zawieszone w listopadzie 2013 roku.
  Pod koniec listopada rozpoczęły się protesty na Majdanie”

  całość:

  http://marucha.wordpress.com/2014/02/25/janukowicz-a-mfw-czyli-co-media-przemilczaly/

  Ciekawa jestem dalszych wypadków w Rosji.
  Putin to raczej waga ciężka, lekko nie będzie!
  Banksterzy już usiłowali zamrozić karty Visa i MasterCard, co spotkało się z natychmiastową odpowiedzią Rosji

  „Przewodnicząca komisji ds rynków finansowych w rosyjskiej Dumie – Natalija Burykina – poinformowała dziś że amerykańskie systemy płatnicze – Visa i MasterCard, które wstrzymały współpracę z szeregiem rosyjskich banków mogą zostać pozbawione prawa do działalności na terenie Rosji”

  Poza tym, coś mi się wydaje, że światowe niewolnictwo zaczyna się budzić.
  Zwiastuje to nieliche kłopoty

  „Walka o wpływy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym znów przyśpiesza obroty. Tym razem Chiny wezwały kraje członkowskie MFW do respektowania podjętych zobowiązań w zakresie dokonania ponownego podziału przydziałów w ramach tej organizacji międzynarodowej. Pretensja związana ze zwłoką we wdrażaniu reformy została sformułowana przez rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po tym, jak kongres Stanów Zjednoczonych po raz kolejny nie zaakceptował nowych warunków finansowania MFW. Rosnące wpływy krajów rozwijających się zakładają zrewidowanie roli wewnątrz funduszu, natomiast Stany Zjednoczone nie chcą tracić swych pozycji i zwlekają z wdrażaniem reformy.”

  Alternatywą dla MFW może stać się Bank Rozwoju krajów członkowskich grupy BRICS, do której należą Rosja, Indie, Chiny, RPA i Brazylia. Już uzgodniono wielkość kapitału statutowego i nawiązano negocjacje w sprawie podziału przydziałów między członkami nowej struktury. Uzgodniono także wielkość puli zasobów walutowych w kwocie 100 miliardów dolarów. Kraje rozwijające będą miały ułatwione zadanie w otrzymaniu kredytu w banku BRICS. Ponadto, pozwoli to na uniezależnienie się od postawy kongresu Stanów Zjednoczonych: można będzie nie czekać, aż kongresami mimo wszystko zgodzą się na reformę MFW.

  Całość: http://polish.ruvr.ru/2014_01_21/Reforma-przydzialow-w-MFW-znow-jest-odkladana/

  Ale, nie wiem czy jest sens pisania o tym, bo nasze patryjoty ciągle w tę dudkę.
  Zamach na niepokornego Prezydenta….
  Co tam forsa!
  Jakby nie rozumieli istoty kręcenia się świata:)

  -Lenin wysłany niemieckim pociągiem, a opłacany przez żydowskich bankierów.
  Po co, się pytam?
  – Hitler klient Rotszyldów czy Wartburgów
  – i wszystkie pomniejsze rewolucje i przewroty

  Ich istota nie zamykała się w haśle:
  Za naszą i waszą wolność!

  Naprawdę.

 61. Eleonora
  | ID: ec977cd4 | #61

  Zabito słynnego Saszkę Białego czyli Ołeksandra Muzyczko.
  Byłego ochroniarza poczciwego generała Dudajewa

  ( tego co walczył z ruskimi w Czeczeni i który za wojenne zasługi został nagrodzony najwyższym odznaczeniem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, orderem “Bohater Narodu”, którym własnoręcznie udekorował go Dudajew)

  Co prawda to kropla w morzu potrzeb, jesli chodzi o przywrócenie ładu na Ukrainie, ale i to dobre :)

  Już wklejałam film, na którym pan Szaszka wraz z kompanami grozi prokuratorowi, zarzucając mu opieszałość czy coś w tym stylu…
  Sama subtelność i pokora!

  http://www.youtube.com/watch?v=q8JC-ZjqFb4

  Żałuję, że pan Sakiewicz wraz z resztą swojej patryjotycznej redakcji nie ogłosił żałoby narodowej!

  Pan Trampeczek- Pospieszalski powinien był zadbać i zorganizować jakieś miesięcznicowe nabożeństwo, wszak on taaaki pobożniuchny….
  Zarzekał się że widział modlących się majdanowców, kto wie, może wśród nich widział naszego Szaszkę???

  Może trzeba im to podpowiedzieć?

 62. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #62

  Pani Eleonoro!
  Podejrzewam, że Muzyczko to początek dopiero porachunków na Ukrainie. Nasi „mędrcy” nie rozumieja jakiego dżinna wypuscili z butelki. Wszystko czewoną mgłą oczy przesłania im mityczne royjskie niebezpieczeństwo.
  co do smolenska to – jesli ktos dokonał zamachu w Smolensku, to stawialbym własnie na wersje że chodziło o Skrzypka i ogromne pieniądze, a nie o cele polityczne. Fakt, że błyskawicznie nastąpiła nominacja Belki. a że przy okazji wine łatwo zrzucono na Rosjan, to dodatkowo przemawia za taką wersja. Lech Kaczynski i pozostali mogli byc (wygodnymi) ofiarami przypadkowymi, wekslujacymi podejrzenia na tory polityczne i Rosje. To wersja, którą należałoby rozważać i badać, ale u nas pozytczenych idiotów jest zawsze niemalo, a poza tym wersja o zamachu zaplanowanym i wykonanym dowartosciowuje śp. Lecha Kaczynskiego i jest całym programem PiS. wiec jest podtrzymywana, a wyznawcy co mają robić? Po prostu wierzą. To przyjemnie w cos wierzyć, a nie tylko miec wątpliwości. „Zdrowy organizm się nie zastanawia, tylko działa” – jak mówi Beata Tyszkiewicz w filmie „Seksmisja”.@Eleonora

 63. Anonim
  | ID: 1470d76a | #63

  „mityczne royjskie niebezpieczeństwo” doprawdy? Putin brie w swojej strategii politycznej do odtworzenia ZSRS. To teraz Sanockij zrób sobie rachunek (sumienia też) i policz ile milionów ludzi zabił komunizm radziecki (100 150 mln?) oraz na życie ilu milionów ludzi wywarł wpłynął (500 mln, 1 mld, 2 mld ?) A jak już to policzysz to wtedy coś napisz.

 64. Eleonora
  | ID: ec977cd4 | #64

  PIS z całą ferajną są bez reszty zakochani w Ameryce.
  Uwielbiają różnorakich Brzezińskich, MCainów czy Kerrych…
  Miłują nawet wtedy, kiedy kolejni prezydenci wypinają się na nas pięknie.
  Jak to przystoi ” sojusznikowi”?!
  Polska uważana jest raczej za satelitę, kraj kolonialny, ale nie jako sojusznik!?

  Nasi politycy nie zważają na efekty postawienia na terenie Polski tzw Tarczy Antyrakietowej.
  Co nam dobrego przyniesie i po co nam w ogóle?
  Wiele mówią o płk Kuklińskim, nie zważając, że dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją, tyle, że w odwrotnym kierunku ( ale tak już chyba można)
  Niedawno wygadał się ( przygłupawy jak dla mnie) senator MCain.
  Mówiąc:

  „W związku z wydarzeniami na Ukrainie amerykański senator John McCain wezwał administrację prezydenta Baracka Obamy do odwołania decyzji w sprawie wycofywania tarczy antyrakietowej z Europy Wschodniej i ponownego poruszenia kwestii rozmieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej USA w Czechach i Polsce.”

  Krótko mówiąc- wygadał się robaczek:)
  Bynajmniej wiemy, że tutaj nie chodzi o nasze bezpieczeństwo, jak nas zapewniano, strasząc AlKaidą

  Czechom możemy tylko pozazdrościć ich klasy politycznej.
  Bo oto Josef Hála, wójt wioski Jince położonej niedaleko poligonu Brdy, ocenił propozycję senatora w sposób następujący:

  „Cieszę się, że po tylu latach Amerykanie wreszcie przyznali się, przeciwko komu zamierzali zbudować u nas ten radar! Teraz jest oczywiste, że od samego początku nie był przeznaczony do ochrony przed północnokoreańskimi czy irańskimi rakietami. W rzeczywistości cała tarcza antyrakietowa była wymierzona w Rosję”

  Wyobraża Pan sobie brata Poległego Prezydenta, żeby mówił takie rzeczy co czeski wójt ????

  Nasze prawicowe robaczki dalej brną w antyruską głupawkę!
  I to nie tylko ci z NGO….
  I jak tutaj iść na wybory?
  Ile można wybierać ” mniejsze zło”?
  Kogo wybrać, skoro większość to polityczne durnie i w dodatku niesamodzielne…

  Pisząc o walce ze strasznym wschodem, myślę o tym najbliższym nam.
  Bo ci z dalszego Bliskiego Wschodu masowo odzyskują polskie obywatelstwa.
  Wypłynęły dane, które są zastanawiające
  O ile w latach 2002- 2006 wydawano rocznie około 500 polskich paszportów
  tak już w latach 2012- 2014 wydano ich średni ok. 2500 sztuk.
  Tylu nam nowych obywateli przybyło.
  Co najciekawsze:
  Nasi nowi obywatele nie muszą nawet znać języka polskiego, niektórzy z nich nie wiedzą dokładnie gdzie lezy ich nowa ojczyzna…
  Nie muszą zdawać egzaminów z wiedzy o Polsce, wystarczy podanie!
  Urzędnicy podają, że do 2020 r. będziemy mieli w Izraelu dodatkowe 10 tys. obywateli, których nic nie łączy z polskim państwem.
  W przeciwieństwie do naszych Rodaków ze wschodu, którzy chcąc otrzymać Kartę Polaka, muszą spełnić takie warunki:

  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do „Narodu Polskiego” i spełni łącznie następujące warunki:

  wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
  w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (organizacji uprawnionej do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka) złoży pisemną deklarację przynależności do „Narodu Polskiego”;
  wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  echhh…
  wolni z wolnymi
  równi z równymi…
  Prawicowcy.

 65. Eleonnorro
  | ID: 6f0f0480 | #65

  Panie Januszku, ja też stawiałbym na zamach banków zachodnich i niesłabnącą przyjaźń z armia radziecką. Tylko dlaczego ci Amerykanie na miejscu w Smoleńsku niszczą wciąż dowody rzeczowe przemawiające na korzyść kraju rad? Już ja bym zrobił śledztwo tym zachodnim bangsterom na miejscu boksera wagi ciężkiej – Władka Putina. Moją przyjaciółką Eleonora słusznie zauważyła, ze oszukiwano nas co do tarczy antyrakietowej, choć wszyscy Polacy i tak (poza nią) wiedzieli w obronie przed kim ma ona być budowana. Serdecznie pozdrawiam i czekam na dalsze owocne dla naszej rodziny krajów zaprzyjaźnionych z Rosją komentarze.

 66. Anonim
  | ID: 1470d76a | #66

  Ludzie ale to jest tłuk. Ona myśli, że jak ktoś krytykuje postępowanie Rosji to automatycznie jest bezkrytycznym wielbicielem Ameryki i Unii Europejskiej. Projekcja jej własnych urojeń, którą świadczy tylko i wyłącznie o niej samej.

 67. Irena
  | ID: a3769e4a | #67

  @ Eleonnorro i @Anonim te same nicki. Ale zabawnie Małpy w ukropie.

 68. Eleonnorro
  | ID: 6f0f0480 | #68

  Małpy w ukropie, ruskie w galopie babuniu Ireno.

 69. Eleonora
  | ID: 411c7af4 | #69

  @Janusz Sanocki

  Panie Januszu!

  Podokuczam Panu nieco :)

  Nie mówiłam ongiś, że Ziemkiewicz jest ” gów…jadem”?!
  Proszę posłuchać- tako rzecze były ” endek”Rafał Ziemkiewicz:))))

  Mój panie, że też ludzie płacą pieniądze by słuchać takich żydowin…

  http://www.youtube.com/watch?v=0liLFqzwAbQ&feature=youtu.be&t=3m20s

 70. Anonim
  | ID: 1470d76a | #70

  @Eleonora
  Jasne do Sanockiego tylko się zwracaj. Żałosna próba dowartościowania się nawzajem.

 71. Eleonora
  | ID: 411c7af4 | #71

  @Anonim

  Ależ, skąd!

  Zwracam się do Anonima
  Z postulatem, by wzorem swojego idola zrobił sobie USG :)
  Niespodzianka.

  http://img5.demotywatoryfb.pl//uploads/201403/1395092402_onooc4_600.jpg

 72. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #72

  Pani Eleonoro!
  Wlasnie odnalazlem felieton Ziemkiewicza z 2011 r. pt. „chichot Bandery”. Polecam.
  Ja go cenie, a zbładzic może kazdy.
  Tym durakom niech pani nie odpowiada – przeciez to ewidentne osły (jeden osioł ew. dwa). Przy czym jeden to osioł wykształcony. Zna słowo „projekcja”. @Eleonora

 73. Irena
  | ID: 626808b9 | #73

  @Anonim #68. Masz racje.Pan Sanocki – to myśląca Osoba. Ile czasu potrzebujesz dla osiągnięcia takiego poziomu wiedzy, kultury,?? Poczekamy.

 74. z Niemodlina
  | ID: 1306ced1 | #74

  @Janusz Sanocki

  Będę się upierał,że była to zemsta terrorysty z Kremla za zaangażowanie Lecha Kaczyńskiego w konflikt rosyjsko-gruziński. Pułkownik KGB przeszkolony został przecież do tego, żeby eliminować osoby niewygodne, zagrażające interesom ZSRR, dziś Rosji, równie dobrze można zadać pytanie, jaki sens miało zamordowanie Litwinienki ? przecież zdążył już ujawnić wiele jeśli nie wszystkie, kompromitujące fakty dotyczące zbrodniczej działalności pułkownika KGB i FSB której to funkcjonariusze na rozkaz pułkownika KGB wysadzili bloki mieszkalne, aby sprowokować wojnę z Czeczenią, a jednak w wydawałoby się bezpiecznym Londynie dopadły go macki KGB.
  Za remont RZĄDOWYCH samolotów nie odpowiada Prezydent, tylko służby podległe premierowi, m.in. MON. Lech Kaczyński nie miał na to żadnego wpływu.
  To nie ” nasze członkostwo w NATO jest guzik warte” tylko rząd Donalda T., który skompromitował się odrzucając dwukrotnie pomoc ze strony NATO, całkowicie oddając dosłownie wszystko stronie rosyjskiej, jakże dziś to żałośnie wygląda, że oto ten sam premier jeszcze 4lata temu odrzucił pomoc NATO w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy lotniczej w której zginął Prezydent, dowództwo Wojska Polskiego,parlamentarzyści i wiele innych dostojników państwowych, a dziś prosi NATO o pomoc w kontekście wydarzeń na Ukrainie :) na miejscu dowódców NATO nie chciałbym nawet rozmawiać z taką miernotą. Przecież w Smoleńsku zginęło ( o ile się nie mylę ) 3 natowskich Generałów. Nie widzi Pan sensu podejmowania takiego ryzyka w Smoleńsku, a ryzyko podjęte ostatnio podczas agresji na Ukrainę ma sens ?? Jaki sens miało wmawianie całemu światu, że „zielone ludziki” to samoobrona, podczas kiedy cały świat widział, że było to dobrze uzbrojone wojsko rosyjskie ?? Proszę zrozumieć, ci przestępcy są zdolni do wszystkiego. Dzisiejsza Rosja to jedno wielkie państwo mafijne.

 75. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #75

  @z Niemodlina
  Tego nie da się przetłumaczyć. Nie tutaj pod tym art. Toż przecież tutaj rozsiedli się „turyści” Władymira Władymirowicza -:)

 76. Anonim
  | ID: 1470d76a | #76

  @Eleonora
  Czyli jednak projekcja twoich urojeń. Nie dziwię się tłuku.

 77. Eleonora
  | ID: 411c7af4 | #77

  Nie chcę się wtrącać w poważną dyskusję, jednakże pragnę nadmienić, że środowiska oględnie mówiąc średnio panom patryjotom przychylne, piszą poważne artykuły na temat śmierci Litwinienki.
  I nadmieniają, ze raczej ” to nie był Wołodia”

  Polecam, dobry artykuł:

  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5265

  I że niegrzecznością wielką ( spowodowaną pewno niewiedzą) jest pisanie o mafijnym charakterze sąsiedniego państwa…

  Ubolewanie, że NATO raczej nie pali się do pomocy w kontekście Ukrainy, jest co najmniej śmieszne.
  Zważywszy na charakter NATO, które osiągnęło w ostatnim czasie:
  vide naloty na Jugosławię

  „Polscy politycy i media biją dziś na alarm przed moskiewskim imperializmem z powodu aneksji Krymu. Mało kto chce pamiętać, że pierwszy raz w nowej, post-zimnowojennej Europie pogwałcono zasadę nienaruszalności granic suwerennego państwa piętnaście lat temu. 24 marca 1999 r. państwa NATO rozpoczęły bombardowania Jugosławii.
  Polskie elity i media przyłożyły rękę do tamtej agresji i do dziś nie potrafią przyznać się do błędu.”

  Całość:

  http://prawy.pl/historia/5390-jak-podzegano-do-agresji-na-jugoslawie

 78. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #78

  Często powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Takie jest założenie działania propagandy. Czy to właśnie dlatego tak „twórczo” i silnie uaktywniła się agentura sąsiedniego państwa?

 79. z Niemodlina
  | ID: 1306ced1 | #79

  @Eleonora

  Twierdzenie,że putinowska Rosja to dziś cywilizowany i w pełni demokratyczny kraj to gruba przesada, to tak jakby uważać III RP za w pełni niepodległe i demokratyczne państwo. Naiwni, którzy uważają,że ZSRR upadł raz na zawsze, tym bardziej gdy władzę tego kraju sprawują ludzie, gotowi zrobić wszystko aby odbudować dawną strefę wpływów i podporządkować sobie państwa powstałe po 1990r w tym także priwislanskij kraj.

  Zdecydowana większość Rosjan uważa tamtejszy wymiar sprawiedliwości za nieskuteczny i podporządkowany władzy, to kraj w którym panuje olbrzymia korupcja i jest powszechnie spotykana, a media nieprzychylne pułkownikowi KGB praktycznie przestały istnieć, to kraj w którym morduje się dziennikarzy lub skazuje się ich na więzienie, tak samo jak działaczy opozycyjnych. Jakże III RP przyPOmina szczególnie za Donalda T. właśnie putinowską Rosję. Media w POlsce w zdecydowanej większości są delikatnie mówiąc przychylne szajce z PO-PSL. Zatrzymuje się dziennikarzy ( przykład Paweł Mitera wsadzonego do aresztu śledczego tydzień temu ) knebluje się media niezależne od przestępców z PO-PSL, co mogliśmy obserwować w sprawie TV TRWAM i ciągle obserwujemy na przykładzie GP, a takich przykładów jest mnóstwo, jak choćby wyrzucenie z pracy red. Cezarego Gmyza. Korupcja również jest ogromna, co pokazują ujawniane co chwilę różne afery, a mogę się założyć, że te ujawniane opinii publicznej afery to przysłowiowy wierzchołek góry.

  Druga kwestia która jest zwykłą manipulacją, to przyklejanie przez prokremlowską propagandę Ukraińcom łatki faszystów, nacjonalistów i to w czasie kiedy to w putinowskiej Rosji dochodzi rocznie do setek morderstw na tle narodowościowym czy rasistowskim, Moskwa zajmuje 1 miejsce pod tym względem w porównaniu z innymi stolicami europejskimi. Warto również dodać,że Kreml finansuje młodzieżowe organizacje nacjonalistyczne i groźne paramilitarne młodzieżowe bojówki i tu oczywiście nikt nic złego nie widzi. Żałosne.

 80. Janusz Sanocki
  | ID: 2345be45 | #80

  Prosze Pana z Niemodlina!
  Wszytkie Panskie 'argumenty” opieraja sie na ideologicznej wizji swiata (w tym rpzypadku Rosji), ktorej zadne inne argumenty, zadne watpliwosi nie sa w stanie nawet wzruszyc, a co dopiero zmienic. Jozef Pilsudski byl austriackim generalem, wspolrpacowal z austriackim i japonskim agentem. Pomimo tego kiedy zostal Naczelnikiem Panstwa zachowywal sie jak Naczelnik Panstwa.
  Putin byl pulkownikiem KGB, to chyba lepiej niz gdyby byl tyklko sierżantem KGB.
  Nie chce Pan zrozumiec, ze to reguly rządza zachowaniem ludzi rozumnych, a tylko idioci ulegaja przyzwyczajeniom. Putin idiota nie jest.
  Wlasnego agenta moze zlikwidowac, nawet powinien. I nawet jak udowodnia to rosyjskim sluzbom, to nie bedzie skandalu. Czy sądzi Pan ze nasi sojusznicy z NATO robia inaczej?
  Ale zlikwidowac przywodce panstwa sasiedniego to jest zupelnie inna historia.
  Podobnie jak wysadzic w powietrze bloki – skad Pan ma informacje, ze zrobili to Rosjanie, zeby dokonac prowokacji? Z czeczenskiej TV czy z polskiej?
  Nie chce sie znecac na formatem śp. Lecha Kaczynskiego. glosowalem na Niego tylko dlatego, ze konkurent byl gorszy. ale doprawdy nie znam żadnego politycznego czy ustrojowego osiagniecia śp. Prezydenta LK. Nie znam też jego osiągniecia (oprocz Muzeum Powstania Warszawskiego) jako prezydenta Warszawy. Mam natomaist znajomych, którzy byli b. zwiazani z prawica, byli radnymi za prezydentury LK w Warszawie. Wszscy bardzo krytycznie go oceniali.
  ale zeby legende zbudować trzeba pokazać że zostal zlikwidowany przez „Pulkownika KGB” itd.itp.
  Pan wybaczy, ale po prostu ja w to NIE WIERZE. A nie ma żadnych dowodów, oprócz nawiedzonych dziennikarzy, którzy swoj los zwiazali z PiS-em i Jarkiem i którzy na legendzie smolenskiej buduja swoja pozycje.
  Nie wykluczam wszakze, że Pan ma racje. Tylko nie widze na to zadnych dowodow. Wszystko poszlaki.
  Natomaist na pewno Pulkownik KGB nie musial likwidowac LK. On sam sie dostatecznie kompromitowal. I bez katastrofy smolenskiej nie byloby dzis PiS-u. Tylko Smolensk ich podtrzymal przy zyciu. Politycznym – ma sie rozumiec.
  @z Niemodlina

 81. Anonim
  | ID: 1470d76a | #81

  „Podobnie jak wysadzic w powietrze bloki – skad Pan ma informacje, ze zrobili to Rosjanie, zeby dokonac prowokacji? ”

  Jest książka Litwinienki i Felsztyńskiego „Wysadzić Rosję” podparta rzeczowymi źródłami. Ciekawe co ty Sanockij zrobisz jak Rosja rzeczywiście zaatakuje Ukrainę? Czy zdajesz sobie sprawę jak to wszystko wyprostuje również u nas i wyznaczy bardzo jasne kryterium podziału? Bo chyba sobie nie zdajesz z tego sprawy. Nawet taki miłośnik i piewca putinowskiej Rosji jak niejaki Olbrychski „przyhamował morde” i udziela bardzo wyważonych wypowiedzi bo czuje co się może święcić. Zresztą oni zawsze wiedzą jak się ustawić w takich sytuacjach bo taka już ich oportunistyczna natura sprzedawczyków. Oni wszyscy zwijają żagle a ty Sanockij wystawiasz się w tym czasie na odstrzał jak…kaczka.

 82. Eleonora
  | ID: bc4ddd09 | #82

  Za odpowiedź niech wystarczą te dane:

  „Większość Polaków negatywnie ocenia Lecha Kaczyńskiego. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że źle pracę prezydenta opiniuje aż 68 proc. ankietowanych – to 3 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem. Zdecydowanie źle – 31 proc., a tylko 2 proc. uważa, że głowa państwa pracuje zdecydowanie dobrze
  Gorsze od prezydenta notowania ma tylko Sejm – 72 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów. Pracę senatorów krytykuje 55 proc. z nas.

  Tak było w kwietniu 2009 roku.

 83. z Niemodlina
  | ID: 1306ced1 | #83

  @Eleonora

  CBOS finansowany jest m.in. przez Kancelarie Premiera. Podczas wyborów prezydenckich w 2005r też w sondażach L.Kaczyński miał POnoć przegrać z Donaldem T.

 84. Eleonora
  | ID: d6d24d03 | #84

  @z Niemodlina

  Ciekawe, że jak w sondażach prowadzi PIS- to panowie chętnie się na te badania powołujecie :)

  Kończę dyskusję.

 85. Irena
  | ID: dcd5fc44 | #85

  uwazam, ze to@ kominiarz jest pod nickami @Krzysio s, @z Niemodlina,@Anonim @Eleonnoro.Dyskusja zatem jest bezprzedmiotowa. @NGO ,czy macie wpływ na takie kłamstwa??

 86. Anonim
  | ID: 1470d76a | #86

  @Eleonora
  „Kończę dyskusję.” – to spi…aaalajjj

 87. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #87

  @Irena
  Pani Ireno W. tego typu insynuacje, to już jest przegięcie i uważam to za osobistą zniewagę. Można tutaj na forum ubliżać mi od „durni, głupków czy chamów” ale na jedno sobie nie pozwolę – na oszczerstwa godzące w mój honor. Nigdy nie splamiłem się kłamstwem podszywając się pod kogoś innego i żądam przeprosin. Rozumiem, że prawdą i bezpośredniością nie jednemu tutaj dopiekłem, ale skoro nie potrafi się pani odgryźć w inny sposób, to proszę nie posuwać się do takich oskarżeń. Poza tym nie widzi Pani, że się tym ośmiesza w oczach pozostałych? Ciekawe co na to @z Niemodlina ? Liczę na reakcje.
  A „wpływ na takie kłamstwa” jest bardzo prosty i NGO z pewnością ma na to wpływ, tyle że nie ma sensu w to fatygować moderatora. Od czego jest adres IP?
  PS.
  Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się czegoś takiego po takiej osobie jak Pani.

 88. Eleonora
  | ID: d6d24d03 | #88

  ciekawe jak się pisze?
  – honor czy chonor
  – od Honoratki czy od Chonoratki?

 89. Anonim
  | ID: 1470d76a | #89

  @Irena
  Chciałabyś Irenko. Chciałabyś i nic poza tym.

 90. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #90

  O! Bardzo fajny dodatek po komentarzy wprowadził moderator. Jest tylko jedno małe „ale”. Można korzystać z innego komputera i wtedy adres IP będzie się różnił. Zauważyłem, to sprawdzając swój nr. bo sam korzystam posiadam swój prywatny laptop, ale zdarza mi się korzystać z domowego komputera stacjonarnego. Adres IP będzie zatem inny nawet jeśli dostęp do internetu jest od tego samego operatora. No ale jest to jakaś weryfikacja i z czasem oszustwo i tak się wyda. Jedynym wyjściem byłaby niemożliwość komentowania anonimowo, ale i tak dla nieuczciwych pozostają inne możliwości. Tylko pytam po co? Przecież to dziecinada….

 91. Irena
  | ID: 95ef259c | #91

  @kominiarz Sam napisałes,ze jestes Anonimem.W czym rzecz??

 92. Irena
  | ID: 95ef259c | #92

  @kominiarz.Mam cywilną odwagę aby przeprosić. Wprowadzone dodatek przez @NGO ułatwiają odpowiedzieć na pytanie z kim w danym momencie pisze i za to Im bardzo,bardzo dziękuję.Dalej nie rozumie,że są te same nicki/obrazki/macie jednakowo niebieskie i te same kształty.,które zadecydowały o moim stwierdzeniu.Wiec przepraszam szanownego pana /szanownych panow .Nie będę Waszych wpisów czytać, to jest najgrzeczniejsza forma na jaka sie zdobywam.

 93. z Niemodlina
  | ID: 4ffe36fd | #93

  @Janusz Sanocki

  Żaden przywódca państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także Zachodniej i USA tak celnie nie obnażył i nie przewidział imperialistycznych zapędów Putina jak zrobił to Prezydent Lech Kaczyński. Mówił wówczas ” Świetnie byłoby mieć dobre stosunki z Moskwą, ale pod warunkiem,że nasze relacje będą oparte na partnerstwie. Rosja ma wobec Polski i wszystkich krajów bloku wschodniego swoje cele. Zrezygnuje z nich tylko wówczas, gdy będzie musiała, a nie z powodu jakiś sentymentów” albo ” Jesteśmy tu po to, by podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie! Ten kraj to Rosja. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego, niecałe 20 lat temu, imperium wracają. Że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Otóż nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Nie na dwadzieścia, trzydzieści, czy pięćdziesiąt lat” i można przytoczyć jeszcze wiele innych wypowiedzi. Słowa te wypowiedziane w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego świadczą jak wybitnym był politykiem, jakim świetnym był strategiem i mówcą. Wiedział już wówczas to, co dopiero dzisiaj po agresji Rosji na Ukrainę dociera do świadomości polityków na świecie. Nie chce się z Panem dalej spierać, ja mam swoje zdanie, Pan swoje. Czas pokaże i zweryfikuje kto z nas miał rację, a kto nie. Czasem potrzeba na to wielu lat, czasem muszą się pojawić nowe okoliczności itd. itp. Pan doskonale to wie, więc nie muszę tego tłumaczyć, właśnie przed chwilą przeczytałem o uniewinnieniu Pana przez sąd i to dopiero po 4latach.
  Jeszcze odpowiadając Pani Irenie, ja cały czas podpisuje się tak samo, nigdy nie zdarzyło mi się podpisać inaczej, trochę się Pani pośpieszyła z tymi oskarżeniami, ale nie dziwię się, bo sam miałem i nadal mam wrażenie,że Anonimów jest przynajmniej dwóch na tym forum i jest zamieszanie i dobrze, że Moderator wprowadził ID. Pozdrawiam.

 94. kominiarz
  | ID: 46943d10 | #94

  @Irena . No to ja już nic na to nie poradzę, że nie rozumie pani regulaminu forum:) Gdybym był złośliwym wobec Pani i bez powodu odgryzał się tak jak robi to Pani wobec mnie, to użyłbym słów skierowanych do mnie i stwierdził: „sądziłem, że rozmawiam z osobą wykształconą (….)”. itd. Ale, że konsekwentnie niczym Pani nie atakuję, to napisze tak => na samym dole każdej strony NGO jest taki odnośnik „Zasady Komentowania”. Tam dowie się Pani wszystkiego dlaczego i kiedy się dzieje, że jest się „Anonimem”. To będzie najlepsze rozwiązanie, bo może faktycznie ja jestem tępakiem i źle jadam, skoro nie potrafię jaśniej tego wytłumaczyć:) A za przeprosiny dziękuję. Nie przywykłem do tego, żeby mnie przepraszano i raczej nigdy tego nie oczekuję. Widocznie nigdy nie posądzano mnie o kłamstwo i nie godzono w mój honor. Innego typu ataki w moją stronę mnie nie wzruszają:)

 95. Irena
  | ID: 95ef259c | #95

  @kominiarz.Dziekuje za przyjecie przeprosin.Regulamin forum,po wprowadzeniu zmian przez Moderatora staje sie czytelny.

 96. Irena
  | ID: 95ef259c | #96

  @ z Niemodlina.Wybacz,ja nie chciałam oskarżać, Ale tresciowo @Anonimy wprowadziły metlik słowny. A obrazki koloru niebieskiego,z tymi samymi wzorami dopełniły reszty.
  Mam nadzieje,że przyjmujesz moje przeproszenie.Pozdrawiam

 97. Eleonora
  | ID: 22742950 | #97

  „Prezydent Lech Kaczyński. Mówił wówczas ” Świetnie byłoby mieć dobre stosunki z Moskwą, ale pod warunkiem,że nasze relacje będą oparte na partnerstwie.”

  Takie partnerstwo ma Pan na mysli?

  http://www.youtube.com/watch?v=cOzhstifLsM

 98. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #98

  Jeszcze jest jedna możliwość nieszczęsna babciu Ireno, ze kilka osób korzysta z jednego komputera. Co do insynuacji pod adresem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – agentura jak zwykle mówi swoim kłamliwym językiem – nie na temat. Mówimy tu o Rosji i jej zaborczych działaniach wobec Polski , tak w przeszłości, jak i obecnie.

 99. Irena
  | ID: f5473f93 | #99

  @Anonim. Nieszczesny .Coz ja poradze.Zmiany ,ktore Moderator wprowadził w pełni mnie satysfakcjonuja.Masz dziwny sposób na zainteresowanie sie Tobą,przez babcie Irene.Mogę Cie przeszkolić.

 100. Anonim
  | ID: 6f0f0480 | #100

  Śmiało babciu! Czekam.

 101. Anonim
  | ID: 7907b18c | #101

  PANIE SANOCKI, NIEBAWEM PANA ŚWIĘTO!!!
  25 rocznica okrągłego stołu – pańskie święto! Będzie pan odznaczony????
  Przecie jest pan obecnie przeciwnikiem okrągłego stołu i przyznawał pan, że był pan w tym czasie pożytecznym idiotą! Teraz będzie pan wypinał pierś po ordery???
  A czy wiadomo, kto będzie wygłaszał laudację??? No, pewnie nie Geremek ani Kuroń – oni już nie żyją!
  A może ktoś z przeciwnej strony barykady, jakiś poputczik??? Czynownik może….

 102. Anonim
  | ID: 7907b18c | #102

  Nareszcie kraj ma przywódcę! Wiwat panie Januszku!!!

 103. Polak
  | ID: 94057b91 | #103

  Witam czytelników i Pana Janusza. Moim zdaniem to Polska nie powinna ufać ani Rosji, ani zachodowi bo jedni i drudzy są siebie warci ! Trzeba wzmocnić granice z Ukrainą, niech nasza Straż Graniczna pokaże, że warto na nich płacić podatki bo jak do tej pory to bawią się w „Ruch Drogowy” i wchodzą w zadania Policji i ITD. No ale to nie ich wina tylko, ich przełożonych z ministrem MSW i Tuskiem na czele. Ten kraj potrzebuje silnej, mądrej i nie skorumpowanej władzy. Korupcja polityczna i finansowa to jest to co nas niszczy, niby się z nią walczy ale z kim ? „z policjantem” co weźmie 50 zł od kierowcy, czy innym drobnym człowieczkiem. Władze na poziomie gmin są tak zgniłe, butne i aroganckie więc czego oczekiwać od rządu RP. Jednym słowem trzeba z tym walczyć, ale kto Pan czy ja ? Polacy w 90 % są aspołeczni, nic ich nie interesuje, media i władza lokalna kształtują ich poglądy, a raczej podają gotowe ! Ludzie potrafią tylko narzekać i najlepiej niech kto inny się naraża, zero samodzielnego myślenia. Tych co chcą działać władze zaraz okrzykują oszołomami w obawie o swoje stołki, żeby ktoś czasem nie pogonił tego towarzystwa wzajemnej adoracji, układów i układzików. Moim zdanie PO jest gorsze od PZPR, natomiast PIS jak nie zmieni liderów i nie przestanie kolaborować z księżmi to daleko nie zajdzie ! Polska!

Komentarze są zamknięte