Powstała Światowa Deklaracja Rodziny

Niezależna Gazeta Obywatelska1

rodzina sxcW ramach Światowego Kongresu Rodzin powstała inicjatywa sformułowania dokumentu programowego, który tworzyłby doktrynalny punkt odniesienia dla współpracy środowisk działających na rzecz rodziny. Jej efektem jest Światowa Deklaracja Rodziny. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris został poproszony o dołączenie do grona organizacji, które poręczają treść tej deklaracji. Dokument jest już dostępny w internecie i każdy, komu zależy na wsparciu dla współczesnej rodziny, może go podpisać.

Twórcy deklaracji, wyjaśniając powody jej sformułowania wskazują, że „Nigdy wcześniej nie istniał uniwersalny sztandar jednoczący ludzi chcących działać w obronie rodziny, która nigdy wcześniej nie potrzebowała ochrony tak silnej jak dzisiaj”.

Jak wyjaśnia Douglas Clark, jeden z dyrektorów Kongresu, Światowa Deklaracja Rodziny, rozpoczynając się od słów „My, ludzie wielu krajów i kultur”, nawiązuje do treści artykułu 16(3) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, iż: „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”.

Te słowa znajdują odbicie w 111 konstytucjach krajowych, z których wiele powtarza je dosłownie, podczas gdy inne opisują rodzinę w tak różnych sformułowaniach jak „naturalny i moralny fundament wspólnoty ludzkiej” (Niger), „fundament narodu” (Filipiny) lub jako „kamień węgielny” społeczeństwa (Grecja), „podstawowy filar” (Afganistan), „podstawowa instytucja” (Kolumbia), czy „podstawowy trzon” (Chile).

Przemawiając podczas inauguracji Światowej Deklaracji Rodziny w Nowym Jorku, sekretarz ds. międzynarodowych Światowego Kongresu Rodzin Allan Carlson stwierdził: „podziwiam te narody, które umieściły język dotyczący obrony rodziny w swoich konstytucjach. Przypisy zawarte w Deklaracji zapewniają ich solidny przegląd. W sytuacji gdy działania rządu mogą oddalać się od tych zasad, takie przepisy konstytucyjne stanowią zarówno upomnienie jak i wezwanie do przywrócenia porządku”.

„Mam nadzieję”, mówił Carlson, że „Światowa Deklaracja Rodziny będzie odgrywała znaczącą rolę w skupieniu uwagi międzynarodowej na najważniejszej komórce społecznej – naturalnej rodzinie”.

„Dziś rozwijamy sztandar aby przypomnieć światu o fundamentalnej i niezastąpionej roli rodziny. Czynimy to słowami Deklaracji: Wzywamy obywateli, liderów i osoby wpływowe do uczynienia swoim najwyższym priorytetem ochrony oraz umocnienia rodziny,”, dodał Douglas Clark.

Do poparcia petycji zachęca również prezes Instytutu Ordo Iuris prof. Aleksander Stępkowski: „we współczesnym świecie Polska ma szczególne posłannictwo, jeśli chodzi o ochronę naturalnej tożsamości małżeństwa i rodziny, dlatego ważnym jest, by Polacy licznie poparli tę Deklarację. Poparcie to powinno wyjść zarówno ze strony społeczeństwa obywatelskiego, jak i samorządów, ale również i polityce szczebla centralnego powinni poczuć się wezwani przez tę Światową Deklarację do działania”.

Ordo Iuris

Źródło: http://www.ordoiuris.pl/powstala-swiatowa-deklaracja-rodziny,3376,i.html

  1. Irena
    | ID: 514826ab | #1

    Rodzina jest wazna.Nalezy popierać wszystko,co pomaga jej przetrwać trudny czas,który bolesnie ja dotyka,

Komentarze są zamknięte