Ideologia gender

Autor Obywatelski

gender1jpgWedług ideologi gender płeć biologiczna nie ma żadnego znaczenia jako wyznacznik tożsamości. Jeżeli ktoś uważa, że jest samcem bo ma penisa, albo samicą bo ma pochwę, to zadaniem ideologi gender tak mu się tylko błędnie wydaje. Ideologia gender zakłada, że tożsamość jest określona nie płcią biologiczną (genotypem, posiadanym układem płciowym), a preferencjami seksualnymi, czyli tym z kim ma się ochotę kopulować. Oznacza to, że według gender nie jesteśmy kobietami lub mężczyznami, a gejami, lesbijkami, zoofilami, nekrofilami, pedofilami, heteroseksualistami, transseksualistami…

Dodatkowo zdaniem ideologii gender ludzie nie mają stałych preferencji seksualnych, tylko raz mają ochotę na kopulacje z osobnikami swojej płci, raz płci odmiennej, a innym razem na relacje międzygatunkowe. Tak więc tożsamość zdeterminowana zmiennymi preferencjami ulega nieustannym zmianom.

Ideologia gender źródło rzekomego zabobonu o tym, że istnieją dwie płcie zdeterminowane biologicznie widzi w destruktywnym wpływie starej kultury i języka. Dla tego by wyzwolić ludzi od determinizmu płci biologicznej ideologia gender chce zniszczyć zastaną kulturę i język. Celem jest to by jednostki wyzwolone z kultury i biologi, odrzucające stare pojęcia opisujące relacje społeczne, mogły same zdecydować kim są, nie na podstawie swojej biologii, ale na podstawie tego z kim ma się w danej chwili odbyć stosunek seksualny.

Problemem nie jest to, że ta idiotyczna chora ideologia istnieje – świat roi się od pokręconych szaleńców. Ale to, że ideologia gender stał się obowiązkową ideologią rządzącej klasy pasożytniczej – co powoduje, że ideologia gender jest siłą narzucany obywatelom.

Promocja ideologii gender jest kolejnym etapem rewolucji dokonywanej wbrew ludzkości przez klasę pasożytnicza – ONZ, UE, rządy poszczególnych państw, globalną finansjerę czy lobby sodomitów. Klasa pasożytnicza robi wszystko by osiągać takie cele jak ograniczenie prokreacji ludzi, i oderwanie prokreacji od heteroseksualnego seksu dzięki in vitro.

W wdrażaniu ideologii gender wykorzystywana jest cały aparat państwa. Wbrew obywatelom wprowadzane są zmiany przepisów. Dąży się do tego by wszelka aktywność seksualna, w tym i ta uznawana za patologie, była dozwolona i afirmowana. Afirmacji wszelkich form aktywności seksualnej ma służyć zakaz afirmacji heteroseksualnego modelu relacji – nie zależnie od tego czy jest on afirmowany w wspólnocie religijnej, szkole czy domu.

Celem ideologii gender jest aktywizacja seksualna dzieci wprowadzana za pomocą „edukacji” seksualnej i mediów, negowanie tradycyjnych ról społecznych, indoktrynacja dzieci w duchu ideologii gender. Ideologia gender postuluje by w procesie wychowania nie kształtowano tożsamości płciowej dziecka, by dzieci nie mogły określić swoją płeć, tak by dzieci miały zmienną tożsamość płciową otwartą na relacje homoseksualne i inne formy seksu. Koszty społeczne państwowej propagandy ideologii gender w szkołach są gigantyczne.

Inne postulaty ideologii gender są równie szkodliwe. Postulowana jest likwidacja oznaczania płci w oficjalnych dokumentach. Przepisy prawa rodzinnego i cywilnego mają być zmieniane zgodnie z ideologią gender: nie będzie można orzekać o winie małżonka z racji na to, że zmienił płeć w trakcie postępowania rozwodowego, wprowadzona zostanie adopcja i finansowane przez państwo in vitro dla nie heteroseksualistów, za małżeństwo uznane zostaną wszelkie związki (nie zależnie od płci, i ilości osób), z prawa zostaną usunięte wszelkie określenia związane z płcią biologiczna, przestaną być przestępstwem manifestacje własnej seksualności dziś zakazane (np. ekshibicjonizm), zlikwidowane zostaną wszelkie formy wsparcia państwa dla heteroseksualnych rodzin.

Innymi zmianami przepisów zgodnymi z ideologią gender jest: systematyczne obniżanie wieku w którym dorośli mogą kopulować z młodzieżą i dziećmi, likwidowanie zakazu upowszechniania pornografii, finansowanie operacji „zmiany” płci z budżetu, zmiany płci notarialnej bez zmiany płci biologicznej (dzięki czemu będzie można być kobietą z penisem).

Instytucje Unii Europejskiej wprowadzają ideologie gender wymuszając na państwach członkowskich: likwidacji homofobicznych przepisów, zalegalizowania aborcji, kryminalizacji homofobii, legalizacji małżeństw homoseksualistów. Dodatkowo Unia służy aktywistom ideologii gender jako źródło finansowania promocji ideologii gender w krajach poza Unią, instrument międzynarodowej polityki nacisku na inne kraje, obszar eksportu rewolucji.

Ideologia gender stał się nową opresyjną ideologia na uniwersytetach. Pełni tą samą funkcje, którą pełnił marksizm w rajach bloku sowieckiego. Naukowcy ujawniający fakty sprzeczne z ideologią gender są zastraszani i prześladowani. Władze szkół wyższych marnują środki na tworzenie ośrodków badania i wykładania tej absurdalnie głupiej ideologii. Wszystkie wykłady i programy nauczania, w tym w naukach ścisłych, są tak zmienianie by były zgodne z ideologią gender i propagowały tą ideologie.

Więcej informacji o ideologii gender i rewolucji seksualnej można znaleźć w wydanej przez wydawnictwo Homo Dei książce niemieckiej socjolog Gabriele Kuby „Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności”.

Jan Bodakowski

Komentarze są zamknięte