Podpisz się pod skargą do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji ws. Telewizji Trwam

Autor Obywatelski7

SKARGA OBYWATELSKA

skarga-ver.2Na podstawie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 2, art. 221 § 1 i § 3, art. 227, art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46), jako wolny(i) obywatel(e) Rzeczypospolitej Polskiej – państwa z ponad 1000-letnią historią i dziedzictwem kultury prawnej, przejawiającej się poszanowaniem obowiązującego prawa – nie zgadzam(y) się, aby ustawa z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. nr 153, poz. 903), uchwalona przez naszych przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach, była nadal tak rażąco lekceważona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Domagam(y) się, aby opłacany z naszych podatków wysoki urzędnik państwowy, jakim jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zobowiązany na podstawie art. 7 Konstytucji RP do działania na podstawie i w granicach prawa, zastosował się do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej i niezwłocznie dokonał zmiany decyzji nr DZC-WTY-5157-14/11(3) z dnia 31 października 2011 roku, na mocy której Telewizja Polska S.A. bezprawnie uzyskała rezerwację częstotliwości na multipleksie pierwszym do dnia 27 kwietnia 2014 roku.

Wydana dla TVP S.A. w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego nowa decyzja administracyjna winna określić termin opuszczenia przez ww. spółkę multipleksu pierwszego, który będzie uwzględniać okoliczności faktyczne powstałe po dniu 23 lipca 2013 roku, związane z zakończeniem procesu cyfryzacji i osiągnięciem ustawowego wymogu objęcia zasięgiem przez multipleks trzeci ponad 95 % ludności ogółem. Biorąc pod uwagę, że obowiązek przestrzegania prawa przez organ władzy publicznej wynika z aktu najwyższej rangi, jakim jest Konstytucja RP, co oznacza, że jest to nakaz bezwzględnie obowiązujący, uniemożliwiający kierowanie się bieżącym interesem partyjnym, czy też jakiegokolwiek wpływowego środowiska opiniotwórczego, w interesie publicznym niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w trybie nadzoru nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przywracających stan zgodności z prawem. Każdy dzień niezgodnego z prawem utrzymywania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprzywilejowanej pozycji Telewizji Polskiej S.A. oznacza m.in. dla Fundacji Lux Veritatis – nadawcy programu telewizyjnego TRWAM – niemożność uzyskania decyzji o rezerwacji częstotliwości (pomimo otrzymania i opłacenia koncesji), a tym samym rozpoczęcia rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny.

Zważywszy, że przedmiotem niniejszej skargi jest naruszenie praworządności, o którym mowa w art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego, wyrażam(y) przeświadczenie, iż Pan Minister prześle zawiadomienie o sposobie jej załatwienia, które będzie odpowiadać w pełni treści art. 238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia skargi na niżej wskazany adres.

podpisz-skargepobierz w wersji pdf

Oprac. mw

 1. Irena
  | ID: 262ee1a5 | #1

  podpisałam. jest 3461 akceptacji.

 2. Krzysio s.
  | ID: ac42747c | #2

  Bardzo piękna akcja. Chciałbym jednak wiedzieć, kto jest inicjatorem tej „SKARGI OBYWATELSKIEJ” ? Czyją inicjatywę mam poprzeć swoim podpisem ?

 3. z Niemodlina
  | ID: ba1663f9 | #3

  Również podpisałem, a blisko 2 lata temu zbierałem w Niemodlinie podpisy wraz z moim dziadkiem, nazbieraliśmy kilkanaście podpisów które wysłałem do Torunia, w zamian dostałem list z podziękowaniami, mija prawie 2 lata od tamtych wydarzeń, zebrano ponad 2.500.000 podpisów, odbyło się kilkaset marszów w obronie TV TRWAM w POlsce i za granicą, a reżim Donalda T. będzie tak długo zwodził i wymyślał co chwilę nowe kruczki prawne, aby przedłużać tę niebywałą sytuację tak długo jak to tylko możliwe. Sytuacja przyPOmina działania w PRL, kiedy zagłuszano Radia Wolna Europa i represjonowano za słuchanie tegoż radia. POdobne UBeckie metody stosowane są obecnie przez neobolszewię.

 4. Irena
  | ID: fe7d2372 | #4

  @Krzysio s. Lux Veritatis Fundacja potwierdza mailem.

 5. Irena
  | ID: fe7d2372 | #5

  11.180 podpisów.podpisz i Ty.

 6. Irena
  | ID: 4ad5bfeb | #6

  13.772 podpisów.podpisz i Ty

 7. Irena
  | ID: 8bff890b | #7

  16,281 podpisów.podpisz i Ty

Komentarze są zamknięte