Tradycyjnie toleruję Rosjan przez pryzmat Kaplicy Moskiewskiej

Redaktor1

Paweł Czyż2Pod wieloma zamieszczonymi  przez NGO materiałami trwa ożywiona dyskusja o roli Rosji, której krytyka jest odbierana przez część komentujących negatywnie. Nikt nie może nikomu nakazywać nadzwyczajnej tolerancji dla Moskwy. Samo znaczenie słowa tolerancja powinno być odczytywane jako szacunek dla kwestii odmiennie postrzeganej, a nie przyjmowanie czyjegoś stanowiska.

W 1610 roku car Wasyl IV Szujski złożył hołd lenny przed Zygmuntem III Wazą. Zdetronizowany car Wasyl zmarł w Gostyninie. Na polecenie polskiego władcy została wzniesiona Kaplica Moskiewska, gdzie pochowano byłego cara. Napis na tam umieszczonej tablicy głosił: „Jezusowi Chrystusowi Synowi Bożemu, Królowi Królów, Bogu zastępów, Chwała. Zygmunt Trzeci Król Polski i Szwecji zwyciężywszy wojska moskiewskie pod Kłuszynem, przyjął kapitulację stołecznej Moskwy, przywracając Smoleńsk Rzeczypospolitej. Wasyl Szujski, Wielki Książę Moskiewski, I jego brat Dymitr, dowódca, ujęci prawem wojennym i przyjęci. Mieszkając pod strażą w Zamku Gostynińskim, tamże dokonali żywota, pomny na los ludzki, składa tu ich szczątki. I choć ci wrogowie bezprawnie władali i bezprawnie berła dzierżyli, nie zostali pozbawieni pogrzebu. Na tym wzniesionym pomniku dla powszechnej pamięci potomnych rozkazuje umieścić swoje imię. Roku [Pańskiego] od narodzenia z Dziewicy 1620. Królowania Naszego w Polsce 33. w Szwecji 26”.

Tymczasem w 1610 roku bojarzy ofiarowali koronę carską polskiemu królewiczowi Władysławowi, który był tytularnym carem do 1634 roku. Kaplica Moskiewska i inne przedmioty dokumentujące pobyt w Rzeczypospolitej cara Wasyla IV Szujskiego i jego rodziny stanowiły „sól w oku” późniejszych władców Rosji. Przypominały Rosjanom, że sami z własnej inicjatywy oddali rządy w polskie ręce, a polskie wojsko zajęło Kreml. Rosjanie w tym czasie bili już monety nowego cara Władysława Zygmuntowicza (ros. Владислав Жигимонтович).

Jedynie niechęć Zygmunt III Wazy do przyjęcia przez królewicza Władysława prawosławia zablokowała realna unię Polski i Rosji. Dla Polaków tryumf nad sąsiadem był ważnym elementem chwały polskiego oręża i choć Romanowowie zwracali się o zniszczenie dowodów polskiego zwycięstwa, które miały według nich obrażać nową rosyjską dynastię … to aż do śmierci Jana III Sobieskiego niczego realnie nie wskórano.

220px-Kaplica_moskiewska

Przebudowana Kaplica Moskiewska, XVIII wiek

W 1678 za panowania króla Jana III Sobieskiego wpłynęła prośba cara Fiodora Romanowa o wydanie dwóch obrazów z Zamku Królewskiego przedstawiających hołd cara Wasyla Szujskiego z braćmi: Dymitrem i Iwanem zwanym ros. Pugowką (pol. guzik) przed królem Zygmuntem III Waząjako znieważających majestat carski. Prośbom tym uległ i obrazy te przekazał carowi Piotrowi I król August II Mocny.

Postępująca słabość Rzeczpospolitej Obojga Narodów była widoczna najlepiej właśnie w kwestii metodycznego wyzbywania się dowodów polskiego zwycięstwa nad Rosją. Tymczasem zdobycie Kremla i tryumf polskich Wazów był nie mniej znaczący niż zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Warto wspomnieć, że w przebudowanej kaplicy pochowano również „architekta Warszawy” Tylmana z Gameren.

W okresie między latami około 1764-1768 z polecenia posła rosyjskiego Nikołaja Repnina wydobyto i zniszczono zachowaną tablicę z czasów króla Zygmunta III Wazy.  Sama Kaplica Moskiewska nie przetrwała próby czasu.

W II RP znoszono obce zaborcze monumenty, które symbolizowały obce jarzmo. Dziś od 22 lat od pierwszych wolnych wyborów w Polsce na naszym terytorium stoi blisko 1000 komunistycznych, rosyjskich monumentów. O czasach polskiej chwały, którą symbolizowała Kaplica Moskiewska – próżno szukać informacji nawet w podręcznikach. Stronnictwo prorosyjskie działa w naszym kraju od setek lat. Carski imperializm zastąpiła  tylko czerwona hołota.

Miliony Polaków stały się ofiarami Rosji. Poza Katyniem trzeba pamiętać o milionach wywiezionych na Syberię w czasie rządów Romanowów. O Polakach wywiezionych do Kazachstanu i tych, którzy zginęli w latach 1939-91 na mocy decyzji płynących z Kremla.

Dlatego nie mam zamiaru przekraczać tradycyjnego znaczenia tolerancji i mogę przy tym śmiało być z racji poglądów postrzegany jako przeciwnik wściubiania przez Rosjan nosa poza granice Federacji Rosyjskiej. Kto mi zabroni? Putin, SLD, Ruch Palikota, agentura postSBcka czy były miłośnicy Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej albo „Grunwaldu”?!

w_czyżZresztą pamiętam o losie mojego pradziadka Władysława, który wrócił do Polski – tj. PRL – w 1953 roku z radzieckim paszportem ze zdjęciem z gułagu. Ja do Rosji nigdy nie wyjadę w żadnym celu … Do tego kochać Rosjan nie zamierzam!

Paweł Czyż

Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

ngo-BB-270x123

 1. Eleonora
  | ID: c1623a85 | #1

  Szkoda, że nie wspomniał pan o bitwie pod Cedynią, jak zrobił to pan Stuhr junior…
  Dowiedzieli byśmy się czegoś!
  Nie dał nam pan szansy, pisze pan o Szujskim….Szkoda:))

  Teraz wrócmy na chwilę do rzeczywistego i teraźniejszego obrazu świata.
  Bedziemy porównywać działania demokratów i pańskich ukochanych ” ruskich”

  Zaczynamy od praw człowieka.
  Ulubione slogany współczesnych panów demokratów.

  Sekretarz Stanu USA: ONZ ma służyć realizacji programu homoseksualnego

  „Uważamy, że ONZ jest potężną platformą, która może pchnąć naprzód prawa człowieka osób LGBT. Wspieranie równości osób LGBT nie jest jedynie właściwą rzeczą, którą należy uczynić, ale także ma fundamentalne znaczenie dla szerzenia demokracji i praw człowieka, które leżą u podstaw amerykańskiej polityki zagranicznej- i jak sądzę – także polityki wielu naszych kolegów, jeśli nie wszystkich tu obecnych”.
  Kerry zrobił zdumiewającą uwagę. Jego zdaniem, popieranie praw mniejszości seksualnych służy „integracji społeczeństwa”, co z kolei przekłada się na lepszą współpracę danego państwa na forum międzynarodowym, bo zaczyna ono wyznawać podobne „wartości”.
  Jakie to są ” wartości”- nie wspomniano….

  Tymczasem ” ruski” car- Putin

  Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dwie ustawy krytykowane przez obrońców praw człowieka: ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich oraz wprowadzającą kary za obrazę uczuć religijnych i bezczeszczenie świątyń.
  Ustawa zakazująca „propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich” przewiduje kary finansowe, które w przypadku osób fizycznych wynoszą maksymalnie 100 tys. rubli (ponad 10 tys. zł), a w przypadku osób prawnych – 1 mln rubli (ok. 101 tys. zł).
  Ustawa wprowadzająca odpowiedzialność karną za obrazę uczuć religijnych przewiduje karę więzienia nawet do trzech lat, jeśli do takich działań doszło w miejscach kultu.

  .. a w katolickim kraju, katoliccy posłowie nie potrafią przeciwdziałać nagminnemu obrażaniu uczuć religijnych, vide pan Nieznalska i jej ” sztuka”
  czy atak na Jasnogórską Ikonę Matki Bozej….
  Noo ba!
  Od kilkunastu lat nie potrafią wprowadzić porządnej ustawy antyaborcyjnej…

  Zna pan kraj, w którym od lat rządzą ( na przemian) byli opozycjoniści niepodległościowi i obrońcy ludzi pracy, który w rankingach spadł do ostatniego prawie miejsca w Europie, jeśli chodzi o dobrobyt tychże…

  Dane na temat przeciętnych wynagrodzeń w poszczególnych krajach pokazują, że nie mamy się z czego cieszyć. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto wynosi w Polsce 842 dol. To ponad sześciokrotnie mniej niż w stojącej na czele zestawienia Szwajcarii czy ponad czterokrotnie mniej niż u naszych zachodnich sąsiadów Niemców. Polskę wyprzedzają także takie kraje jak Hiszpania, Portugalia czy Grecja, które przecież są pogrążone w głębokim kryzysie, a także Turcja czy Czechy.

  http://www.forbes.pl/zarobki-w-europie-polska-srednia-placa-w-tyle,artykuly,160354,1,1.html

  A panowie opozycjoniści niepomni na to, że co szóste polskie dziecko nie dojada, żądają odpowiedniej zapłaty za swoją walke ” o take Polske”
  Prawdziwi ludzie honoru….
  Wysadzili kraj w powietrze, i jeszcze się z tym obnoszą!
  Doskonale wam odpowiedział pan Zagozda w liście otwartym

  „Pan Zbigniew Romaszewski

  Członek Trybunału Stanu

  List Otwarty

  Szanowny Panie,

  z wielkim niesmakiem przyjąłem wiadomość o tym, że przed sądem skutecznie dochodził Pan od państwa polskiego wysokiego odszkodowania za krzywdy, jakich Pan doznał przed wielu laty w związku z Pańską działalnością polityczną. W związku z tym domagam się od Pana:

  zrzeczenia się i zwrócenia gratyfikacji pieniężnych przysługujących za wysokie odznaczenia państwowe otrzymane m.in. za działalność w okresie PRL
  oddania Orderu Orła Białego kapitule stojącej na straży jego honoru
  rezygnacji z członkostwa w Trybunale Stanu
  wycofania się z życia publicznego

  W tysiącletniej historii narodu i państwa z powodu bezinteresownej służby Ojczyźnie niezliczone rzesze Polaków traciły życie, zdrowie i majątek. Gdyby oni wszyscy – tak jak Pan – wystawiali Jej rachunek i przeliczali swoją ofiarę na korzyści materialne, Polska już dawno przestałaby istnieć.

  Czyn Pański uważam za niehonorowy i tym bardziej demoralizujący Polaków, że należy Pan do elity politycznej będącej beneficjentem transformacji systemowej.

  Warszawa, 13 stycznia 2013 r.

  Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Błękitnej Polski

  Zna pan kraj, w którym niezawisły prokurator wstrzymuje ekshumację, bo ta ” godzi w uczucia religijne” innowierców?!
  Zna pan kraj, którego mieszkańcy nie mogą doczekać się zwrotu własności, podczas gdy lekką ręką oddaje się wszelkie nieruchomości przybyszom?
  Nieruchomości, trzeba dodać wraz z lokatorami…

  „w stolicy eksmitowano z własnego domu 75-cio letnią aktorkę, Barbarę Wrzesińską.

  Media skłamały mówiąc, że tym terenem jest zainteresowana firma deweloperska. Jednak już po dwóch dniach, gdy sprawa w naturalny sposób ucichła, okazało się, że jej domek zostanie nieodpłatnie przekazany Żydom w celu otwarcia kibucu.

  Tę informację potwierdziła rzeczniczka gminy Śródmieście, Urszula Majewska, w artykule GW. Oczywiście, Gazeta Wyborcza jest tym pomysłem zachwycona.

  Powstaje tutaj pytanie: czy III RP to jeszcze nasz kraj?”

  http://marucha.wordpress.com/2013/07/25/skandal-w-warszawie-lokal-odebrany-polskiej-aktorce-przekazano-za-darmo-zydom/

  Zna pan kraj, w którym obywatele nie mogą doczekać się sprawiedliwości, podczas gdy wielu oprawców wygodnie ( i dostatnio) żyje poza granicami Polski
  Stefan Michnik, Wolińska czy dokonawszy żywota z sutą emeryturką oprawca, komendant obozu z Jaworzna pan Salomon Morel
  ( dzisiaj mówi się o „polskim obozie”- Jaworzno)
  Czy pan ” niepodległościowy prezydent” nie mógł wpłynać na swoich izraelskich przyjaciół , bynajmniej jeśli nie o ekstradycję to przynajmniej o zawieszenie kilkutysięcznej emerytury…
  Zamiast tego „niepodległościowy prezydent” deklarował obcemu państwu i jego mieszkancom dozgonną opiekę i militarną pomoc…
  Zapewniał, że” niezaleznie od sytuacji możecie nas być pewni”
  Żaden rozsądny polityk nie składa takich deklaracji!

  http://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

  Teraz proszę porównać straty w ludziach podczas najazdu na Czechosłowację w 68 roku, a pomiędzy ” misjami stabilizacyjnymi” w Iraku czy Afganistanie
  ( wiadomo, że współcześnie nie były to wojny, bo te wywołują tylko ” ruskie”)
  Proszę wyliczyć te gospodarcze granty jakie otrzymalismy za ” naszą wojnę”w Iraku?!
  W zamian za ok 100 ofiar w ludziach!?

  Teraz z serii ” znajdź różnicę”

  Podczas gdy nasz prezydent składał takie, a nie inne deklaracje, ” ruski car” Putin w przemówieniu w Moskiewskim Muzeum Żydów przypomina udział i rolę jaką odegrała społeczność żydowska w rewolucji październikowej

  „Przemawiając w Moskiewskim Muzeum Żydów, prezydent Rosji stwierdził, iż “politycy byli sterowani przez fałszywe ideologie”.
  Prezydent Władymir Putin powiedział, że przynajmniej 80% członków pierwszego sowieckiego rządu było Żydami
  “Pomyślałem teraz o jednej rzeczy: decyzja upaństwowienia tej biblioteki została podjęta przez pierwszy sowiecki rząd, składający się w 80-85% z Żydów” – stwierdził Putin 13 czerwca podczas wizyty w Moskiewskim Muzeum Żydów i Tolerancji.
  Prezydent miał na myśli bibliotekę rabina Josefa Schneersona, zmarłego lidera ruchu Chabad Lubawicz. Książki, do których zgłaszają pretensje przedstawiciele Chabad w Stanach Zjednoczonych, zaczęły być przenoszone do moskiewskiego muzeum w tym miesiącu.

  Jak to się ma do warszawskiego Muzeum Żydów, na który przeznaczono gruuube miliony?!
  Które słuzyć ma do tresury Polaków z zakresu walki z antysemityzmem i homofobią

  http://wirtualnapolonia.com/2013/09/21/stanislaw-michalkiewicz-w-muzeum-zydow-beda-tresowac/

  http://marucha.wordpress.com/2013/06/21/putin-pierwszy-sowiecki-rzad-skladal-sie-glownie-z-zydow/

  U nas o bohaterskich braciach Bielskich i ich wyczynach w Koniuchach i Nalibokach nikt nie odważy się wspominać…
  Może pan coś napisze, skoro ma takie zacięcie historyczne?!

  Nie chce mi się więcej pisać, bo wiem, że pan i tak swoje :((
  Bardzo jednak proszę o zmianę retoryki, o unikanie epitetów typu „agentura postSBcka czy były miłośnicy Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej … czy „Grunwald”

  Bo czyją agenturą wyście się okazali – aż nadto widać…..

  PS. O miłosnych uściskach z probanderowską agenturą nie chce mi się pisać.
  O ” syryjskich partyzantach” pana Słomki, również…
  Szkoda, że powołujecie się na dobro syryjskich dzieci, choć o palestyńskich dzieciach, od lat mordowanych, uprowadzanych, przeznaczanych na organy- nie piśniecie!

  Andre Frossard powiedział kiedyś takie słowa
  ” Dziś nie sposób bić się o Prawa Człowieka gdyż nie ma definicji człowieka”

  Kto waszym zdaniem zasługuje na tę definicję i o kogo warto zawalczyć???

Komentarze są zamknięte