W roku 75. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Niezależna Gazeta Obywatelska

Tadeusz SzczyrbakZwracam się z uprzejmą prośbą do Czytelników o wsparcie i pomoc przy realizacji projektu budowy strony internetowej/portalu Rodła, która będzie nowoczesnym i przyjaznym źródłem informacji.

Zawartość tego medium, będą stanowiły z jednej strony archiwalne materiały z lat 20 – tych i 30 – tych XX wieku będące w posiadaniu wielu osób i instytucji w całej Polsce (świadectwa działalności polskiej mniejszości narodowej w Republice Weimarskiej i III Rzeszy), a z drugiej bogate archiwum prasowe, fotograficzne i audiowizualne Rodła XXI wieku, zgromadzone w trakcie mojej dotychczasowej aktywności.

Zapraszam jednocześnie do włączenia się w dzieło budowy naszej strony, nadsyłanie propozycji oraz archiwalnych materiałów drogą elektroniczną. Prawdy_RodłoW roku 75. rocznicy Kongresu Berlińskiego i uchwalenia Pięciu Prawd Polaków (6 marca 1938 – 6 marca 2013) nasze wspólne dzieło będzie niewątpliwie zadaniem i wyzwaniem dla wszystkich realizujących testament Związku Polaków w Niemczech. Pomysł ten wpisuje się w nurt patriotyzmu XXI wieku spod Znaku Rodła i będzie adresowany w szczególności do młodego odbiorcy, a przy tym realizowany z wielką pasją i unikalną wiedzą w tym obszarze polskiej historii XX wieku. Rodłacy bowiem w XXI wieku to ludzie prawdziwie mądrzy i otwarci na potrzeby innych.

Wszystkich naszych Przyjaciół oraz ludzi dobrej woli bardzo proszę także o wsparcie finansowe na załączone poniżej konto.

Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania
Rękodzielnicza 1 , 54 – 135 Wrocław
konto w Banku PKO BP IV O/Wrocław:
16  1020  5242  0000  2702  0160  6250
dopisek: „RODŁO”

Licząc na przychylność i zainteresowanie,
Łączę wyrazy szacunku

Tadeusz Szczyrbak
Rodzina Rodła – Wrocław

e – mail: [email protected]; kom. 604 145 481

 

Komentarze są zamknięte