Oświadczenie w sprawie kolejnych ataków na Kazimierza Ziobro

Redaktor Obywatelski5

Kazimierz Ziobro.plSolidarna Polska wydała oświadczenie.

W nawiązaniu do kolejnego ataku kontrolowanej przez PiS Gazety Polskiej Codziennie na Kazimierza Ziobro informujemy o faktach:

1. Z dokumentów IPN jasno wynika, że Kazimierz Ziobro był postrzegany, jako ważny przeciwnik SB na terenie województwa podkarpackiego. Jak wynika również z dokumentów IPN, m.in. Planu działań operacyjnych SB, służba ta dążyła do zdyskredytowania, skompromitowania i pomniejszenia jego zaufania w środowisku Solidarności. Miało to się stać, m. in. przez stworzenie przekonania, że K. Ziobro jest współpracownikiem władzy komunistycznej.

2. Kazimierz Ziobro po wnikliwym zbadaniu jego życiorysu został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w podziemiu antykomunistycznym.

3. Gazeta Polska Codziennie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Kazimierza Ziobro.

4. Zaufanie do Kazimierza Ziobro wielokrotnie potwierdzał prezes PiS Jarosław Kaczyński wystawiając go na listach wyborczych. Życiorys kandydat „nagle się zmienił” kiedy przeszedł do SP.

5. Jeżeli GPC chce naprawdę rozpocząć krucjatę przeciw członkom PZPR w prawicowych partiach – wskażemy takie przypadki w ich ulubionej partii – PIS.

Załącznik: Cytaty z dokumentów IPN na temat rozpracowania K. Ziobro przez SB

Kierunkowy Plan Pracy SB – 12.01.81 r. – TAJNE

„W wyniku podpisania porozumień na Wybrzeżu … zaczęły powstawać struktury NSZZ „Solidarność”. Szczególną aktywność w tym względzie wykazał ob. K. Ziobro, znany już wcześniej organom SB jako zdecydowany wróg PRL i ZSRR. Będąc pracownikiem Huty Szkła, Ziobro został przewodniczącym komitetu założycielskiego „Solidarności”. W oparciu o aktyw w/w zakładów pracy z inicjatywy Ziobry utworzono również Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”.

„Jak już wcześniej zasygnalizowano K. Ziobro jest zdecydowanie wrogo ustosunkowany do ustroju oraz ZSRR.”

III. Przedsięwzięcia operacyjne

1. Pozyskać w MKS Jarosław przynajmniej 2 tw oraz zorganizować 5 ko, którzy posiadać będą dotarcie do kierownictwa MKZ a w tym do K. Ziobro

2. (…)

7. Poprzez posiadanie informacji dążyć do skompromitowania K. Ziobro – współdziałać

ZNALIZA – 17.05. 1982 r. – TAJNE

ANALIZA podjętych przedsięwzięć i czynności operacyjnych wobec ukrywającego się ob. ZIOBRO Kazimierza – byłego przewodniczącego MKZ NSZZ Solidarność w Jarosławiu

„Ob. Ziobro Kazimierz – były przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu był objęty akcją (X) gdyż zachodziła obawa, że w warunkach stanu wojennego będzie kontynuował działalność związkową i inicjował akcje protestacyjne w Jarosławskich zakładach pracy.”

PISMO WEWNĘTRZNE SB 1986-04-07

„(Kazimierz Ziobro) … jest aktywnym uczestnikiem wszelkiego rodzaju imprez prosolidarnościowych. Uważany jest za duchowego przywódcę byłych aktywnych działaczy „S”. Utrzymuje ścisłe kontakty z miejscowym klerem znanym z wrogich postaw wobec ustroju PRL.”

Był inspiratorem akcji składania legitymacji partyjnych w zakładach pracy, co doprowadziło do znaczącego osłabienia organizacji partyjnych i młodzieżowych. Osobiście opracował mapę czwartego rozbioru Polski. Organizował duże uroczystości kościelne niepodległościowe oraz nawiązujące do Polski okresu sanacyjnego m.in. tzw. „Cud nad Wisłą”. Publicznie wypowiadał się przeciwko sojuszowi z ZSRR. Był delegatem na I zjazd Solidarności w Gdańsku.”

„z operacyjnego rozpoznania wiadomo było, że należał do Kierowniczego trzonu podziemia prosolidarnościowego na terenie Jarosławia. Był jednym z głównych inicjatorów i współorganizatorów wszystkich nielegalnych zgromadzeń na terenach kościelnych organizowanych przez działaczy byłej „S””

„W wyniku działań operacyjnych doprowadzono do częściowego skłócenia figuranta (K.Ziobro) z miejscowym klerem / księdzem oraz niektórymi figurantami. Z informacji operacyjnej wynikało, że inspirował inne osoby do działalności antypaństwowej w formie produkcji i kolportażu ulotek oraz malowania wrogich napisów”

„Na skutek działań operacyjnych, które spowodowały znaczną utratę autorytetu w/w środowisku prosolidarnościowym, jak też w znacznym stopniu ograniczenie jego możliwości oddziaływania na to środowisko, a także bardzo istotne ograniczenie jego możliwości finansowych doprowadziły go do podjęcia decyzji o wyjeździe emigracyjnym z kraju. „

Jarosław, 1986.10.09 – Warunkowy Plan działań operacyjnych w stosunku do figuranta

„W środowisku byłych działaczy „S” m. Jarosławia uważany jest za duchowego przywódcę opozycji.”

„Cel podjętego działania.

a. Doprowadzenie do neutralizacji podejmowanych przez K. Ziobro i innych szkodliwych inicjatyw

b. …

c. doprowadzenie do zdyskredytowania osoby K. Ziobro w środowisku jarosławskim z uwzględnieniem elementów pewnego skompromitowania i pomniejszenia jego zaufania.

(…)

– w oparciu o posiadane rozpoznanie zmierzać do stworzenia przekonania wśród kontrolowanego środowiska, że K. Ziobro jest w kontakcie z pracownikami SB, co winno zrodzić uzasadnione obawy i uprzedzenie do jego osoby.”

Gazeta Polska atakuje jednego z bohaterów podkarpackiej Solidarności:

FILM W SERWISIE YOUTUBE

Marcin Rol

Biuro Prasowe Solidarnej Polski

 1. Krzysio s.
  | ID: 934a286d | #1

  Marcinku – to juz wasz smutny koniec, ostatnie podrygi !

 2. Eleonora
  | ID: 935034d9 | #2

  Krzysio s. :
  Marcinku – to juz wasz smutny koniec, ostatnie podrygi !

  Ale partyjniacy dotacje utrzymają
  Bo o rządzeniu- zapomnijcie!
  Cwaniaki, bo któż by chciał przejąć tę bryndzę?
  W końcu 20 lat ” łapania króliczka” czyli chęci rozliczania PRL musi się kiedyś skończyć!
  Wielkim bum….
  Ale 40 mln złotych na partyjne zabawki – wystarczy.
  Na szlafroki bedzie :)

  Jak nas przekonuje pan Kuźmiuk nalezy wpierw
  – powołać rząd pod przewodnictwem prof Glińskiego ( bardzo czynnego członka nieboszczki UW)
  Patryjoci pamiętają?!
  – dokonać bilansu otwarcia
  O tym mądrzy ludzie pisali już w początkach rządów AWS, protoplasty PISu, później o tym również napomykano za rządów z LPRem.
  Patryjoci pamiętają?!
  I tak dalej….
  Gołym okiem widać, że tutaj chodzi o zniechęcenie części wyborców, związanych głównie z RM….
  Nie pójdą!
  Będziecie trąbić o waszej wygranej przy 15 % frekwencji :)

  I tak proszę państwa kolejny sezon przedwyborczej głupawki mozna uznać za otwarty!
  W tym roku myślą przewodnią będzie:
  „Śmierć frajerom!”
  Frajerzy kolejny raz walczyć będą o apanaże panów posłów, co podczas pikiet gdaczą ” W imieniu Najjaśniejszej…”
  Bo na sali sejmowej już różnie bywa :(
  …. zaraz po wyborach patryjotyczni ojcowie narodu, pozamykają biura poselskie, rozpędzą na 4 wiatry uczciwych ludzi, posadzą swoich
  Bo w końcu z jakiej racji poseł ma płacić za prąd w kolejnym biurze???
  Nie ma forsy!
  Ot, co.

 3. Krzysio s.
  | ID: 934a286d | #3

  Pani Eleonoro, proszę uważać, aby Panią w tej nienawiści żółć nie zadusiła …

 4. Eleonora
  | ID: 935034d9 | #4

  @Krzysio s.

  Może pan ocenia według swojej miary?
  We mnie nie ma nienawiści, panie kochany!
  Pewno jest żal, że głupki biorą się za politykę, dzięki którym moje dzieciaki poszły z Polski….
  Ale, cóż zrobić?!
  Jest tak jak pisał Miskiewicz:

  Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza, Odbiera naprzód rozum od obywateli.

 5. Gosia
  | ID: dbbb51c4 | #5

  Witam wszystkich.
  Wydaje mi się, że to nieprzypadkowo pewna lekcja i… znak dla nas wszystkich. Pomyślcie sami. Zacietrzewienie po obu stronach widać jak na dłoni. A przeciwnik tylko się śmieje. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Przebaczenie, wspaniałomyślność, modlitwa za drugiego zamiast złorzeczenia. Błogosławcie nie złorzeczcie.

Komentarze są zamknięte