Oficjalny komentarz w sprawie ratuszowego tulipana

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Ratusz fot. T.KwiatekW związku z pojawiającymi się w NGO komentarzami dot. prowokacji „Faktu” pozwoliłam sobie przekazać poniżej oficjalny komentarz w tej sprawie oraz  zapisy Regulaminu pracy Urzędu Miasta Opola mające zastosowanie do poniższej sytuacji:

Informację o prowokacji Faktu otrzymaliśmy dzień po jej przeprowadzeniu od samego urzędnika i natychmiast podjęliśmy czynności wyjaśniające. Podstawą była rozmowa z samym urzędnikiem, który nie tylko potwierdził okoliczności przeprowadzonej prowokacji ale również przyznał, że jego zachowanie było niezgodne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych i etyką urzędniczą. Wobec tych faktów sam urzędnik poprosił o „honorowe załatwienie sprawy” i zaproponował  rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Prezydent Miasta, mając na uwadze delikatność sytuacji oraz biorąc pod uwagę wieloletni staż pracy urzędnika a także reputację jego rodziny oraz całego urzędu zgodził się na to rozwiązanie. Taką formę rozwiązania tej sytuacji docenił sam urzędnik potwierdzając to w wysłanym do urzędu i mediów mailu: „Przepraszam mojego Pracodawcę za sprawiony mu kłopot i dziękuję mu za łaskawe potraktowanie przy rozstaniu”.

Regulamin pracy stanowi:

1)Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu pracy,  pracownik ma prawo do wyjścia prywatnego w godzinach pracy po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu swojemu przełożonemu i wpisaniu do Książki wyjść służbowych. Godziny wyjść prywatnych muszą zostać odpracowane. Również w czasie prywatnym urzędnik zobowiązany jest zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą urzędnik musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2) Zgodnie z § 35 Regulaminu pracy Urzędu Miasta Opola pracownik nie powinien przyjmować na adres Urzędu prywatnej korespondencji,

– wykorzystywać wewnętrznego obiegu poczty do nadawania prywatnej korespondencji,

– wykorzystywać urządzeń łączności w Urzędzie, jak telefon i faks, do celów prywatnych, za wyjątkiem sytuacji gdy zachodzi uzasadniona potrzeba.

Dodatkowo każda osoba, która otrzymuje dostęp do systemu informatycznego Urzędu Miasta Opola (wniosek stanowiący załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Opola)  informowana jest, że konto e-mail będzie wykorzystywane tylko do celów służbowych oraz że zakazuje się umieszczania na dyskach sieciowych (dokumentów, zdjęć, grafiki, filmów, muzyki) o charakterze  prywatnym. Wszelkie tego typu zbiory danych zostaną usunięte z serwera bez ostrzeżenia, a kierownik komórki organizacyjnej zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie. Zakazuje się również samowolnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na stacjach roboczych oraz nielegalnego przechowywania w tych komputerach plików objętych prawami autorskimi. Niedostosowanie się do tego zakazu będzie stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik podpisuje się pod wnioskiem, że zapoznał się z powyższymi informacjami.

Fakt zapoznania się z Regulaminem pracy jest odnotowany stosownym oświadczeniem pracownika i przetrzymywany w aktach osobowych.

Pozdrawiam

Alina Pawlicka-Mamczura, Rzecznik Prasowy Prezydenta

 1. Irena
  | ID: 4667be50 | #1

  Pani Rzecznik Prasowy Prezydenta wyjasniła okolicznosci rozwiązania umowy o pracę za „porozumieniem stron” i rozumie,ze na tym sprawa sie kończy.Dziekuje.

 2. czepollo
  | ID: 18b34e47 | #2

  No ale z tego nic nie wynika, a właściwie wynika tyle, że są zapisy i tylko tyle. Ich egzekwowanie jest tylko w takich sytuacjach, jak ta będąca wynikiem prowokacji. Zapisy MARTWE. Pozdrawiam.

 3. Irena
  | ID: 45d26b13 | #3

  @czepollo. Masz racje.Dałam w cudzysłów wyrazy – porozumieniem stron. Takie martwe są zapisy. Ale, tutaj jest układ towarzyski kabaretowo -cyrkowy.
  .” Mocny” samorząd pięknego,dużego miasta Opola. Przeczytaj wpisy komentatorów, w poprzednim artykule. Dziękuję za ten komentarz.Pozdrawiam.

Komentarze są zamknięte