Słomka: Czas na dziedziczenie środków z OFE! Tusk z Millerem grabi Polaków !

Redaktor2

Słomka fot: Jan LorekDoskonale pamiętam, że system OFE został wprowadzony w Sejmie RP II kadencji, który udzielał wsparcia w przeważającej części dla postkomunistów. Już w tym czasie Konfederacja odnosiła się sceptycznie do projektu, który nie gwarantował, że zgromadzony kapitał zostanie udostępniony i pomnożony z zyskiem dla Polaków. W III kadencji Sejmu RP – w czasie, gdy koalicja AWS – UW … „reformowała” system zaproponowany przez Sojusz – nasz sceptycyzm był jeszcze większy i wynikał z braku zaufania do zmian gospodarczych proponowanych przez Leszka Balcerowicza.

To między innymi wtedy – pod pretekstem zmian w samorządzie oraz krytyki systemu OFE – zostałem wyrzucony przez liberałów z Akcji Wyborczej Solidarność. Nowe „filary” w Otwartych Funduszach Emerytalnych firmowane przez Jerzego Buzka były wtedy proponowane przez rząd poprzez propagandowe rozesłanie specjalnych broszur do milionów Polaków, którym roztaczano wizje spokojnej starości w oparciu o reformowany wówczas system emerytalny. Poza posłami Konfederacji do tej propagandy podchodził sceptycznie poseł Jarosław Kaczyński wybrany w 1997 roku z listy Ruchu Odbudowy Polski …

Dziś premier Donald Tusk i lider postkomunistów Leszek Miller grają w jednej drużynie odpowiedzialnych za kryzys systemu zabezpieczenia emerytalnego. Przy tym medialnie udzielają sobie wsparcia mając na rękach efekty wprowadzonych w latach 1997-2005 i 2007-2013  zmian w tym systemie. Można stwierdzić, że propozycja przekazania ZUS części składek lokowanych w państwowych obligacjach jest ukrytą formą bieżącego finansowania dziury budżetowej oraz wprowadzenia ukrytego i wielomiliardowego kredytu milionów Polaków dla kontynuacji rządów Tuska z wicepremierem Millerem po najbliższych wyborach.

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny uważa, że czas skorzystać z możliwości wprowadzenia dziedziczenia środków zgromadzonych przez OFE. Uznajemy, że za kapitał początkowy powinien być uznany kapitał zainwestowany obecnie przez OFE w obligacje państwowe. Te środki powinny znaleźć się na indywidualnych kontach, których administracją nie może zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bez żadnych problemów ich obsługą może zająć się za to Bank Gospodarstwa Krajowego. Same Otwarte Fundusze Emerytalne nie mogą też ponosić kosztów zapełniania dziury budżetowej ministra Rostowskiego, aby PO mogła mieć szansę na 20% głosów w najbliższych wyborach parlamentarnych. To wstyd, że na Forum Ekonomicznym w Krynicy premier polskiego rządu lansuje pogląd o tym, że kryzys nie dotarł do Polski, a skutki niebyłego kryzysu … właśnie ustępują wzrostowi gospodarczemu. To jest skutek myślenia hermetycznych i oderwanych od społeczeństwa „elit politycznych”, w których przeciętne wynagrodzenie brutto podawane przez GUS na poziomie ok. 3800 PLN /miesięcznie … jest poziomem dochodów zwykłego Kowalskiego.

Ma część racji prezes Kaczyński twierdząc, że sporą część biznesu budowali „krewni i znajomi” zorientowanych w sytuacji gospodarczej komunistów i ich pociotków. Pokłosie uwolnienia kursów walut, prywatyzacji Banku Śląskiego, złodziejskiej prywatyzacji … i tak można wymieniać! KPN – Obóz Patriotyczny 18 lat temu zaproponowała wprowadzenie podatku dla tych, których majątki ewidentnie powstały w związku z przestępstwami gospodarczymi – ujawniając do tego ponad 500 urzędników, którzy naruszali zasadę, w której urzędnik lub polityk nie mógł pobierać dodatkowych zysków z „pracy” jako przedstawiciel Skarbu Państwa w państwowych spółkach i sprawować równocześnie ważnych funkcji państwowych, np. ministra. Właśnie za to naruszenie zasad … z funkcji ministra został odwołany Andrzej Olechowski – zresztą jawny agent komunistycznych służb specjalnych.

Jeśli będziemy w jakiś sposób mieli wpływ na władzę wykonawczą to wrócimy do spraw, które nie zostały załatwione. Poza systemem emerytalnym i koniecznością dziedziczenia środków z OFE z całą mocą chcemy zrealizowania pełnej reprywatyzacji. Opowiadamy się za budowaniem polskiego kapitału i bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli. Skoro Donald Tusk jawnie fraternizuje się z Leszkiem Millerem to musi ponieść tego konsekwencje. Wsparcie rządu Platformy dla podejrzanych machinacji w środkach zgromadzonych w OFE przez Polaków pokazuje już całkiem jasno, że jedynym celem dzisiejszej elity rządzącej jest władza. Nawet kosztem przyszłych pokoleń i ich widoków na godne życie.

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-Obóz Patriotyczny,
poseł na Sejm RP (1991-2001),
rzecznik Ruchu Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI”

 1. nowy
  | ID: 920ee3bf | #1

  Toż się Pan obudził, połowa środków idzie dla małżonki do jej konta w OFE zaś reszta jest dziedziczona na podstawie stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców.

  Wiem, bo sam wraz z rodzeństwem otrzymałem środki z OFE w gotówce po śmierci ojca a mama 50% otrzymała na swoje konto w OFE.

 2. Irena
  | ID: ef3ec301 | #2

  W umowie z OFE zapisano ze srodki dziedziczone sa. Rząd nas okradł. Tak miłość, rozumie Partia Miłości Platformy Obywatelskiej Tuska.

Komentarze są zamknięte