Wyniki naboru do przedszkoli w Opolu na rok 2013/14

Redaktor Obywatelski

fix_dziecięcyPrezentujemy wyniku naboru do przedszkoli na rok szkolny 2013/14. Wyniki w Opolu wyglądają optymistycznie, jednak pomimo pewnego wzrostu wiele dzieci zostało nieprzyjętych do przedszkoli. To znak, że miasto powinno podjąć konkretne działania w celu utworzenia kolejnych placówek. 

4. 699 – dzieci 3 – 6 lat zamieszkałe w Opolu (w 2012 r. – 4. 502) – o 197 dzieci więcej

3. 415 – miejsc w przedszkolach publicznych (w 2012 r. – 3. 420)

3. 811 – dzieci zgłoszonych 3 – 6 lat (w 2012 r. – 3.658) – o 153 zgłoszonych dzieci więcej\), w tym 27

odroczonych od obowiązku szkolnego

3. 368 – przyjętych ogółem (w 2012 r. – 3.350) – o 18 więcej

2.423 – kontynuujących (64 mniej niż w 2012 r.)

863 – nowoprzyjętych (82 więcej niż w 2012 r.)

 • 3-latki – 642 (w 2012 r.- 664)
 • 4-latki – 883 (w 2012 r.- 896) – o 13 więcej
 • 5-latki – 1013 (w 2012 r.- 938) – o 75 więcej
 • 6-latki – 803 (w 2012 r.- 827)
 • 7-latki i starsze odroczone od obowiązku szkolnego – 27 (w 2012 r.- 25)

443 – nieprzyjętych ( 11,6% ogółem zgłoszonych, w 2012 – 3088%), w tym:

Dzieci 3-letnich – 355 nieprzyjętych z 997 zgłoszonych (981 zgłoszonych do przedszkola po raz pierwszy – 98,5%)

[w 2012 r. 266 nieprzyjętych]

Dzieci 4-letnich – 88 nieprzyjętych z 971 zgłoszonych (221 zgłoszonych do przedszkola po raz pierwszy – 39,8,%)

[w 2012 r. 42 nieprzyjętych]

Miejsca wolne i zarezerwowane

 • 21 – miejsc wolnych dla dzieci 5-6-letnich w 4 oddziałach 5-godzinnych zlokalizowanych w budynkach szkól podstawowych (w 2012 r. 33 miejsca)
 • 26 – miejsc zarezerwowanych dla dzieci 5-6-letnich w oddziałach całodziennych na terenie całego miasta (w 2012 r. – 7 miejsc – była to liczba niewystarczająca)

40 -50 nowych 5-6-latków zgłaszanych jest corocznie już po zakończeniu naboru do przedszkoli publicznych – w okresie maj – wrzesień, a dodatkowo ok. 15-20 w trakcie całego roku szkolnego

Dzieci zamieszkałe w Opolu w wieku 3 – 6 lat, urodzone w latach 2007 – 2010 – zgłoszone i przyjęte do przedszkola z podziałem na wiek

Liczbawgwieku

Ogółem

Wiek dzieci

3-latki

4-latki

5-latki

6-latki

7-8-9 lat

3-6 lat

Zamieszkałe ogółem 2013

1.241

1.216

1.162

1.080

4.699

Zgłoszone ogółem 2013

997

971

1013

803

3.784

2013 r. – % zgłoszeń w stosunku do zamieszkałych

80,3%

79,9%

87,2%

74,4% w PP17% w PSP

80,5%

Przyjęte ogółem w 2013 r.

642

883

1013

803

27

3.341

2013 r. – % przyjętych w stosunku do zamieszkałych

51,7%

72,6%

87,2%

74,4%

71,1%

2013 r. – % przyjętych w stosunku do zgłoszonych

64,4%

90,9%

100%

100%

88,3%

Przedszkola, w których nieprzyjęto więcej niż 10 dzieci:

41 dzieci w PI-51 – os. Armii Krajowej(49 w 2012 r.)

38 dzieci w P-20 – Kolonia Gosławicka (26 w 2012 r.)

34 dzieci w P-43 – Zaodrze (33 w 2012 r.)

30 dzieci w P-54 – os. Armii Krajowej( w 2012 r.)

29 dzieci w P-24 – Dambonia (5 w 2012 r.)

28 dzieci w P-2 – Śródmieście (17 w 2012 r.)

28 dzieci w P-55 – os. Armii Krajowej(36 w 2012 r.)

24 dzieci w P-26 – Śródmieście (0 w 2012 r.)

22 dzieci w P-33 – Grudzice (8 w 2012 r.)

20 dzieci w P-6 – Śródmieście (2 w 2012 r.)

20 dzieci w P-30 – Gosławice (8 w 2012 r.)

19 dzieci w P-21 – Śródmieście (5 w 2012 r.)

18 dzieci w P-8 – Rondo (11 w 2012 r.)

15 dzieci w P-16 – Królewska Wieś (2 w 2012 r.)

14 dzieci w P-29 – Dambonia (3 w 2012 r.)

13 dzieci w P-22 – Groszowice (4 w 2012 r.)

13 dzieci w P-28 – Śródmieście (1 w 2012 r.)

Liczba nieprzyjętych w rejonach miasta:

90 dzieci – os. Armii Krajowej i Gosławice

(w 2012 r. – 123)

76 dzieci – Malinka, Kol. Gosławicka, Grudzice

(w 2012 r. – 79)

107 dzieci – Śródmieście

(w 2012 r. – 52)

53 dzieci – Chabry, Rondo

(w 2012 r. – 16)

94 dzieci – Zaodrze i Dambonia

(w 2012 r. – 45)

28 dzieci – Metalchem, Groszowice, Król. Wieś

(w 2012 r. – 10)

Rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z wybranych przedszkoli mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału, który będzie dodatkowo uruchomiony od 1 września 2013 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 21 w Opolu, przy ul. Drzymały 28.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do tego oddziału powinni złożyć wniosek w przedszkolu pierwszej preferencji nie później niż do dnia 8 maja 2013 r., do godz. 15.00

Druk „Wniosku o przyjęcie na wolne miejsce na rok szkolny 2013/2014″ można pobrać w dowolnym przedszkolu publicznym lub wydrukować ze strony https://nabor.progman.pl/preinfoopole – Dokumenty.

Oddziały 5-godzinne utworzone w 2012 r. – 21 miejsc wolnych dla 5 i 6-latków

 1. Przedszkole prowadzące oddział

 1. Rejon miasta

 1. Lokalizacja oddziału

Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina”

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19 

Groszowice

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24

ul. Gorzołki 4

Przedszkole Publiczne Nr 28

pl. Teatralny 3 

Śródmieście

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

ul. Reymonta 43

Przedszkole Publiczne Nr 29

ul. Marcina Kasprzaka 1

Zaodrze

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14

ul. Koszyka 21

Przedszkole Publiczne Nr 54

ul. Majora „Hubala” 19

Os. Armii Krajowej

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), ul. Majora „Hubala” 2

Liczba dzieci 5-godzinnych pozostała na tym samym poziomie – 96 dzieci (w 2012 r. – 96).

Przyczyny braku miejsc:

 • Znacznie wyższa liczba urodzeń w odniesieniu do roczników podlegających naborowi w 2012 r.

– 109 dzieci 3-4-letnich (ur. 2010 i 2009)

– 88 dzieci 5-6-letnich (ur. 2008 i 2007)

 • Znacznie większa liczba zgłoszeń niż w 2012 roku (o 126 dzieci)

 • Dzieci 5-cio i 6-letnie są objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Gmina musi zapewnić tym dzieciom miejsce, gdzie będą ten obowiązek spełniać.

Opole, 25.04.2013 r.

Opracowała; Maria Grycan – inspektor w Wydziale Oświaty  

lz

Komentarze są zamknięte