Kolejne wątpliwości w ustawie śmieciowej. Czy ustawa wreszcie przestanie budzić wątpliwości?

Redaktor Obywatelski

smieci RemondisW związku z ostatnią nowelizacją ustawy śmieciowej, Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska ws. egzekucji opłaty śmieciowej oraz pobierania deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie 5 marca 2013 r.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dają władzom lokalnym racjonalną i elastyczną politykę przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki możliwości dowolnego łączenia różnych metod.

Gminy do końca 2012 r. miały obowiązek ustalenia stawek opłat na cztery różne sposoby: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy jest wybór różnych metod dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi – według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru – według innej metody).

Aby wprowadzić zmiany rada gminy powinna przyjąć nową uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Nowelizacja ustawy zakłada też możliwość różnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne, przez wprowadzenie ulg albo dopłat dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Dużym ułatwieniem jest również wprowadzenie możliwości poboru opłaty w drodze inkasa, a także składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Dodatkowo gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie i pokrycia tych kosztów z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Przeczytaj więcej na Portalu Samorządowym

PS, lz

Komentarze są zamknięte