Rodzina we współczesnej Polsce a rozwój jednostki – sympozjum na UO

Niezależna Gazeta Obywatelska

UO_sympozjum-plakatWe wtorek 19 lutego 2013 r. w sali nr 16 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Drzymały  w Opolu odbędzie się sympozjum zatytułowane „Rodzina we współczesnej Polsce a rozwój jednostki”. Na obrady zapraszają Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego UO, Instytut Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO oraz Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie. W sympozjum wezmą również udział członkowie Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Program:
 • 9.00 – Otwarcie sympozjum ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dziekan Wydziału Teologicznego UO
  • Wprowadzenie do sympozjum dr hab. Alicja Kalus, Przewodnicząca Komitetu Programowego
  • Przemówienie Przewodniczącej Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP prof. dr hab. Maria Kielar-Turska Uniwersytet Jagielloński
  • Przemówienie Dyrektora Instytutu Psychologii UO prof. dr hab. Andrzej Szmajke
WYKŁAD PLENARNY
 • 9.30-9.50 Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka prof. dr hab. Hanna Liberska Uniwersytet K. Wielkiego, Bydgoszcz
 • 9.50-10.00 Dyskusja

Część I. Przemiany współczesnej rodziny a rozwój jednostki

 • 10.00-10.15 Małżeństwo? Nie! Dziękuję! – lic. Paulina Lisowska, INoR WT UO
 • 10.15-10.30 Dziecko? Nie! Dziękuję! – mgr Ewa Kiełek-Rataj, absolwentka INoR i IP UO
 • 10.30-10.45 Analiza postaw młodych dorosłych wobec bezdzietności z wyboru mgr Joanna Szymańska, SNH PWr
 • 10.45-10.55 Dyskusja
Przerwa na kawę
 • 11.15-11.30 Zadania rozwojowe w rodzinie z dzieckiem w okresie prenatalnym mgr Maria Wojaczek, UM Wrocław
 • 11.30-11.45 Strata dziecka w okresie prenatalnym. Perspektywa medyczna lic. Monika Haimann, IP UO
 • 11.45-12.00 Pomoc rodzicom po stracie dziecka w okresie prenatalnym lic. Alfreda Niewiadomska, INoR WT UO Krzysztof Ruciński, WMSD Opole
 • 12.00-12.10 Dyskusja
Przerwa na kawę

Część II Społeczne konteksty rozwoju jednostki

 • 12.30-12.55 Rozwój wrażliwości na markery dymorfizmu płciowego u ludzi prof. dr hab. Andrzej Szmajke, IP UO
 • 12.55-13.10 Zaangażowanie młodzieży w sieć wsparcia społecznego w sytuacji katastrofy naturalnej: psychologiczne korzyści i zagrożenia dr Anna Bokszczanin, IP UO
 • 13.10-13.25 Jakość życia w związku małżeńskim dr Zofia Pupin, mgr Alicja Żak-Łykus, IP UO
 • 13-25-13.40 Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań poznawczych przez młodzież akademicką dr Tomasz Wirga, IP UO
 • 13.40-13.55 Problemy psycho-społeczne osób opuszczających systemy opieki zastępczej dr Małgorzata Gocman, dr Małgorzata Szarzyńska, dr prof. zagr. Paul Toro, IP UO
 • 13.55-14.10 Dyskusja
 • 14.10 Zakończenie i podsumowanie sympozjum
  • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie WT UO
  • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, Przewodnicząca Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP
Komentarze są zamknięte