Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Niezależna Gazeta Obywatelska

W Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność wszystkim Polakom, którzy po 13 grudnia 1981 r. nie pozostali obojętni i stawili opór złu. To dzięki ich wysiłkowi i poświęceniu, mogło urzeczywistnić się marzenie o upadku komunizmu. Wielu z nich zapłaciło wysoką cenę za swoją postawę, niektórzy płacą ją do dziś. W 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pamiętamy o tych, którzy kontynuowali walkę wolną Polskę.

Stan wojenny był brutalną próbą ocalenie komunistycznego reżimu i dramatycznym przerwaniem procesu reformowania Polski rozpoczętego w sierpniu 1980 roku przez zrzeszający 10 milionów członków Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Przez 468 dni Polacy żyli nadzieją na demokratyzację totalitarnego systemu i stopniowe odzyskanie suwerenności. Marzenie to zostało brutalnie przerwane 13 grudnia 1981 r., gdy na ulice polskich miast wyjechały czołgi. Represje mające zdławić Solidarność, zdławiły się cały naród; około 100 osób zamordowano, 10 tysięcy internowano, dziesiątki tysięcy prześladowano na różne sposoby. Pacyfikowano brutalnie kopalnie i zakłady pracy, czego symbolem jest mord w kopalni „Wujek”. Zniszczono społeczny entuzjazm i nadzieję, które w takim wymiarze już nigdy się nie odrodziły. 586 dni stanu wojennego skazało społeczeństwo na poniżającą wegetację.

Zbrodnia stanu wojennego jest tym tragiczniejsza, że mimo upływu 31 lat wciąż pozostaje nieosądzona. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się za jak najszybszym osądzeniem wszystkich zbrodni tego okresu, za podjęciem wysiłków w celu poznania pełnej listy ofiar oraz ukarania wszystkich zbrodniarzy i oprawców tamtych dni.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaje hołd ofiarom stanu wojennego oraz wszystkim ludziom, którzy w tamtych latach prowadzili walkę o wolną i niepodległą Polskę. Choć to do nich należało zwycięstwo, wielu z nich nigdy nie doczekało się uznania, a często cierpią z powodu osobistych tragedii: utraty zdrowia, dramatów rodzinnych, złamanej kariery, przymusowej emigracji. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża im wdzięczność i stwierdza, że swoją postawą dobrze przysłużyli się Ojczyźnie.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyłączając się do inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej apeluje do polskich obywateli o wystawienie tego dnia w oknach swoich domów świeczek, oddając w ten sposób hołd ofiarom komunistycznej przemocy.

 Autor: Patryk Jaki, Poseł na Sejm RP, Rzecznik Prasowy Solidarnej Polski

Komentarze są zamknięte