Wskaźniki gospodarcze bez większego komentarza

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Parę słów o wskaźnikach gospodarczych w Polsce. Wskaźnik koniunktury w Budownictwie (Polska). Na początku roku 2012 mamy wzrost, przed EURO 2012. Jeszcze przed euro od maja mamy spadek.

Największa: 52.5pkt (IV 1997)

 

Wskaźnik koniunktury w budownictwie powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych przez GUS wśród 100 przedsiębiorstw. Odzwierciedla on nastoje panujące wśród przedsiębiorców oraz ich opinie o sytuacji gospodarczej w kraju i spodziewanej kondycji w przyszłości. Przyjmuje wartości od –100 do 100 pkt., jako różnica między optymistami i pesymistami (głosów neutralnych się nie wlicza).

Wartość z września –22.2 Punktów. Wynik z października to -25.9 Punktów.

Koniunktura w handlu (Polska)

 

Źródło: Bankier.pl

Podczas trwania imprezy EURO2012 lekka poprawa później spadek. Tak jak indeks koniunktury w budownictwie badanie nastrojów zostało przeprowadzone na 100 ankietowych przedsiębiorcach.

Wartość z września –6.5 punktów. W październiku – 8.9 punktów.

 

Koniunktura w przemyśle (Polska)

Źródło: Bankier.pl

Ciągły spadek od początku roku 2012. Ankieta przeprowadzania na 100 ankietowanych przedsiębiorcach.

Są to dane zbierane na potrzeb GUS, mają postać ankier przeprowadzanych wśród największych przedsiębiorców. Są subiektywną oceną sytuacji gospodarczej należy podchodzić do nich z dystansem.

Podstawowe dane Makro ekonomiczne.

Benzyna Euro 95 (Polska)

Źródło: Bankier.pl

Największa: 5.89PLN (6-13.04.2012)

Najmniejsza: 3.34PLN (1-08.01.2009)

Średnia cena detaliczna benzyny Euro 95 na stacjach paliw w Polsce.

Inflacja r/r (Polska)

 

Źródło: Bankier.pl

Inflacja liczona rok do roku. Spadek progresywny przyrostu od roku 2011 nie kwotowy.

Stopa bezrobocia (Polska)

Źródło: Bankier.pl

Na indeksie wyraźne wahania sezonowe. Wzrost od 8% z roku 2008 do 12.4% Październik 2012.

Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Wskaźnik może być liczony na dwa sposoby:

– jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej;

– jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn);

Dane z portalu Bankier.pl

Oprac. Maciej Wilk

Komentarze są zamknięte