Może ty zostaniesz przewodnikiem turystycznym po Opolszczyźnie?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór uczestników do projektu pn. Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozwijający się bardzo dynamicznie sektor turystyczny naszego regionu wymaga odpowiedniej promocji i prezentacji. Niekwestionowanie ważną rolę w tych działaniach pełnią przewodnicy, którzy poprzez swoje doświadczenie i wiedzę, mogą we właściwy sposób pokazać potencjał naszego województwa.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby:

– mieszkające na Opolszczyźnie

– pracujące (umowa o dzieło, zlecenie, o pracę)

– posiadające max. średnie wykształcenie (w tym studenci)

Oprócz uprawnień przewodnika uczestnicy zdobędą uznawany w całej UE certyfikat znajomości j. angielskiego lub niemieckiego.

Wszelkie informacje wraz z dokumentacją rekrutacyjną można pobrać ze strony projektu pod adresem www.przewodnik2.orot.pl . Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.”

Oprac. PŁ

Komentarze są zamknięte