I Ogólnopolska Konferencja Kresowa w Bytomiu

Niezależna Gazeta Obywatelska

W dniach 15 – 16 czerwca 2012 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Kresowa pt.: Zachować pamięć – organizacje kresowe w Polsce. Po serii spotkań promujących „rozbieranie Śląska”, a także poglądy RAŚ muzeum w Bytomiu zdecydowało się poświęcić czas problemowi Kresów. Celem konferencji ma być wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk kresowych: stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i nauki zajmujących się zachowaniem oraz przekazywaniem historii o dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

Bytom jest miastem szczególnym dla Kresowiaków – tędy bowiem, w 1945 r., przebiegała jedna z głównych tras repatriacji, nie tylko ze Lwowa, ale również z Wilna i Nowogródka, i tu wielu z Kresowiaków zatrzymało się na dłużej, bądź na zawsze.

Podczas konferencji będzie możliwość prezentacji ośrodków i instytucji zajmujących się problematyką kresów i kultur pogranicza. Planowana jest też publikacja danych dotyczących wszystkich organizacji i instytucji, dla których problematyka Kresów i pogranicza kultur jest priorytetowym zadaniem. Organizatorami konferencją są: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Wspólnota Polska, Światowy Kongres Kresowian.

Program konferencji

15 czerwca 2012 (piątek)

 

10.00 –   Powitanie gości – dr Dominik Abłamowicz, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Przemówienia gości honorowych

10.20 –   dr Dominik Abłamowicz, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,

Danuta Skalska, Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian

Wprowadzenie 

10.40 –  prof. nadz. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,

Aspekty edukacyjne wspierania organizacji kresowych przez Senat RP

11. 00 –  dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Uniwersytet Śląski,

Bastiony Rzeczypospolitej czy ubogie peryferie? Kresy w publicystyce  okresu międzywojennego

11. 20 –  Robert Wyszyński, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

Karta Polaka a podobne rozwiązania Europie Środkowej

11. 40 –  Dyskusja

12.00 –  Przerwa kawowa

II część  obrad

 

12.30 –  dr Dominik Abłamowicz, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,

O potrzebie pamięci Kresów. Co pozostało?

12. 50  – dr Maria Wieloch, Stowarzyszenie Rodzina Ponarska

Kto ginął w  dołach Ponarskich?  

13.10 –  Aneta Hoffman, Fundacja Kresy – Syberia,

Fundacja Kresy – Syberia – międzynarodowy projekt dokumentowania losów Kresowian  

13.30 –  Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią,

Sentyment, powinność,  inspiracja. Popularyzacja kulturowego i historycznego dziedzictwa Kresów przez Dom Spotkań z Historią     

  13.50 –  Dyskusja

14.10 – Przerwa obiadowa

 

III część obrad

 

15.10 –  Andrzej Rybicki, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie,

Kresy w zbiorach Muzeum Historii Fotografii

15.30 –  Stanisław Piotr Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie,

Muzeum Kresów w Lubaczowie  a dziedzictwo kulturowe Archidiecezji Lwowskiej

15.50 – Bożena Kubit, Muzeum w Gliwicach,

Gliwiccy Kresowianie – projekt badawczy Muzeum w Gliwicach

16.10 – dr inż. Zygfryd Gładkowski, „Wspólnota Polska”,

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie ,

„Wspólnota Polska” – Koło Wilno z Warmii     

16.30 – Mieczysław Dobkowski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,

Dział Kresów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – kolekcja i działalność

16.50 – Dyskusja, podsumowanie obrad, wspólne zdjęcie uczestników

16 czerwca 2012 (sobota)

 

10.00 –  Mieczysław Dobkowski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,

Pierwszy mecz, pierwsza  bramka, czyli o początkach piłki nożnej na ziemiach polskich

12.00  –  Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią 

Opowieści z Kresów – Polesia czar. Włóczęga po ostępach Słowiańszczyzny – prezentacja

13.30 – Zakończenie  konferencji (przy kawie)

 

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte