Oświadczenie Brygady Opolskiej w sprawie Marszu dla Życia i Rodziny

Autor Obywatelski

Obóz Narodowo-Radykalny jest organizacją społeczną we wszystkich aspektach tego zagadnienia.

Organizuje marsze, pikiety mające na celu przypomnienie mieszkańcom chlubnych momentów polskiej historii, biografii często zapomnianych bohaterów.

ONR jest największą tego typu organizacją w Polsce. Istniejące w praktycznie każdym województwie Brygady swoimi codziennymi akcjami reklamują głoszone przez nie poglądy. Poza wspomnianymi już marszami organizowane są zbiórki krwi, wykłady naukowe, sprzątanie pomijanych grobów, wystawy. Członkowie ONR propagują wśród rówieśników zdrowy tryb życia, namawiają ich do aktywności, pracy nad sobą.

 

Brygada Opolska w przeciągu ostatnich kilku miesięcy była inicjatorem wielu akcji na terenie naszego województwa.

-1 listopada zapalono znicze na pomnikach poległych bohaterów

-11 listopada blisko 200 osób z terenu tego małego województwa wzięło udział w Marszu Niepodległości

-13 grudnia pod Urzędem Miejskim w Opolu odbyła się pikieta antykomunistyczna

-27 grudnia członkowie BO udali się do Poznania, by tam wziąć udział w obchodach wybuchu Powstania Wielkopolskiego

-w styczniu i lutym ONR był współorganizatorem protestów przeciwko ACTA

-1 marca odbył się marsz z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych

-15 kwietnia odbył się Marsz w Obronie Wolnych Mediów

-2 maja odbył się II Opolski Marsz Niepodległości

-18 maja odbyła się pikieta w obronie polskiej szkoły

 

Marsz dla Życia i Rodziny będzie kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu wyrażenie poglądów członków BO. Poglądów broniących honoru heteroseksualnej rodziny, coraz częściej i coraz śmielej atakowanej w lewicowych mediach. W tym celu nawiązana została współpraca z Komitetem Organizacyjnym Marszu. ONR, jako partner wydarzenia, zająć ma się kwestiami technicznymi, zabezpieczeniem Marszu od strony organizacyjnej oraz wolontariatem.

Członkowie Brygady Opolskiej ONR chcieliby wyrazić najwyższe zniesmaczenie postawą „Gazety Wyborczej” odnośnie ich roli w organizacji Marszu. Sztuczne wzbudzanie kontrowersji nie buduje zdrowej relacji społecznej opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji dla odmiennych poglądów, tak szumnie propagowanej przez redakcję „Gazety”.

Jednocześnie BO chciałaby podziękować za darmową reklamę Marszu na łamach niezawodnej „Gazety Wyborczej”. Członkowie ONR liczą, że współpraca ta w dalszym ciągu będzie równie prężna i owocna jak do tej pory.

Z narodowym pozdrowieniem,

Autor: Obóz Narodowo-Radykalny Brygada Opolska

Komentarze są zamknięte