NGO K-K: List poselski w obronie likwidowanych szkół

Niezależna Gazeta Obywatelska

W związku z planem likwidacji Szkół Podstawowych nr 13 i 14 w Kędzierzynie-Koźlu, co ma być przedmiotem głosowań podczas jutrzejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowczo protestuję przeciw tym działaniom, szkodliwym dla dzieci uczących się w obu szkołach.

Kierowanie się tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia młodych ludzi, jest błędne i krótkowzroczne. Poziom edukacji dzieci i młodzieży stanowi bezcenny kapitał dla przyszłości miasta Kędzierzyna-Koźla i całego regionu.

Na likwidacji szkół, bądź ich łączeniu – co ma nastąpić w odniesieniu do PSP nr 20, zawsze najbardziej tracą dzieci. Muszą one nie tylko zmienić szkołę, ale trafiają z reguły do dużych, przepełnionych placówek. Ma to negatywny wpływ na ich rozwój emocjonalny. Długotrwałe przebywanie w zatłoczonych szkołach może wpływać na wzrost napięć emocjonalnych u dzieci i wzmagać agresję, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.

Jestem pewien, że Radni Kędzierzyna-Koźla w trosce o dobro najmłodszych mieszkańców miasta, znajdą rozwiązanie, pozwalające na dalsze funkcjonowanie placówek oświatowych, których likwidacja ma być przedmiotem jutrzejszej sesji. Można przy szkołach podstawowych utworzyć punkty przedszkolne lub uruchomić klasy gimnazjalne. Takie rozwiązania zwiększają atrakcyjność danej szkoły. Rodzice chętniej posyłają dzieci do szkoły, w której będzie ono mogło kontynuować naukę w kolejnym cyklu edukacyjnym.

Obowiązek oświatowy jest jednym z podstawowych obowiązków spoczywających na samorządzie gminnym. Jego wypełnianie jest nie tylko kalkulacją ekonomiczną, jest również misją społeczną. Dlatego też apeluję do Pań i Panów Radnych Miasta Kędzierzyna-Koźla o rozważenie nieodwracalnych szkód jakie wyrządzi zarówno w sferze poziomu edukacji, jak i w sferze emocjonalnej najmłodszym mieszkańcom miasta likwidacja 3 placówek oświatowych.

Z wyrazami szacunku,

Patryk Jaki

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Komentarze są zamknięte