Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 r. Po Targowicy zakazano obchodzenia tego święta. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., 29 kwietnia 1919 r. rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego. Po II wojnie światowej święto to obchodzono do 1946 r., kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono do kalendarza świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 r. odbyły się w obecności Wojciecha Jaruzelskiego. Dzień 3 maja jest w Polsce dniem wolnym od pracy.

Oprac. T K

Komentarze są zamknięte