Becikowe po nowemu

Redaktor Obywatelski

Becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł – planuje MPiPS. Obecnie zapomoga przysługuje wszystkim.

Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do becikowego oznaczać będzie, że rodzice będą musieli składać oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody. Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest realizacją zapowiedzi z expose premiera. Szef rządu informował, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie będzie przysługiwała wszystkim, ale tylko tym rodzinom, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie.

Takie było założenie pierwszej wersji projektu. Rządowe Centrum Legislacji zwróciło jednak uwagę, że zaproponowane rozwiązanie może być niekorzystne dla rodzin wielodzietnych. Kryterium dochodowe zostało bowiem ustalone „na rodzinę”, a nie „w przeliczeniu na osobę”. W rezultacie z powodu przekroczenia kryterium dochodowego świadczenia mogłaby zostać pozbawiona rodzina wielodzietna, znajdująca się w gorszej sytuacji finansowej w przeliczeniu na członka rodziny niż rodzina z mniejszą liczbą dzieci, która nie przekroczyła progu dochodowego.

Nowa wersja projektu uwzględnia zgłoszone uwagi i zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, w których dochód nie przekracza 1922 zł na osobę. „Kwota ta jest odzwierciedleniem progu podatkowego (85 tys. zł) w przypadku rodziny trzyosobowej” – wyjaśnia MPiPS.

Projekt został w lutym pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

Becikowe wynosi 1000 zł i przysługuje obecnie wszystkim rodzicom. Od stycznia 2012 r. warunkiem wypłacenia jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

źródło: PAP /aba/

oprac. ŁŻ

Komentarze są zamknięte