Watch Dog: „Kochamy Polskę” i upamiętniamy żołnierzy AK

Niezależna Gazeta Obywatelska

14-go lutego w godzinach popołudniowych na Rynku w Opolu odbyła się wspólna akcja Młodzieżówki Solidarnej Polski i Młodzieży Wszechpolskiej. Była ona kontynuacją akcji „Kocham Polskę”, która ma na celu zwiększenie przywiązania Polaków do swojej Ojczyzny. Równocześnie, razem z plakatami Młodzieży Wszechpolskiej, przedstawiciele Solidarnej Polski wręczali przechodniom tulipany z adnotacją o 70. rocznicy powstania Armii Krajowej i apelowali o posiadanie w pamięci bohaterskiej postawy żołnierzy AK, którzy z miłości do Polski poświęcali swoje życie długoletniej walce przeciwko okupantom.

 Autor: Watch Dog

Komentarze są zamknięte