Zabezpieczenie władz samorządowych?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Związek Miast Polskich chce, aby w prezydenckiej ustawie znalazł się punkt, który mówić będzie o zabezpieczeniu socjalnym wójtów, burmistrzów oraz prezydentów pełniących swoją funkcję przez trzy kadencje.

Członkowie zarządu nie zgodzili się na poparcie projektu, który zwiększałby udział mieszkańców w tworzeniu miasta, bowiem stwierdzili, iż udział ten jest dostatecznie zapewniony.

Zaproponowany natomiast został pomysł wprowadzenia możliwości uzyskania statutu „ miasta na prawach powiatu” dla miast prezydenckich i przekazania burmistrzowi na jego wniosek kierowania ruchem w obrębie miasta.

Prezydencki projekt miał być oddany do Sejmu już w grudniu, jednak nadal trwają konsultacje na szczeblach samorządowych, za czym idą ciągłe zmiany i poprawki.

Oprac. ŁŻ

Komentarze są zamknięte