Apel do środowisk patriotycznych celem powołania federacji: Porozumienie Polskie

Niezależna Gazeta Obywatelska6

Zebrani w Katowicach w dniu 5 listopada 2011 r. przedstawiciele ugrupowań niepodległościowych i pro-społecznych, zwracają się do wszystkich działaczy środowisk patriotycznych, by w obecnej sytuacji zaistniałej w naszym kraju poświęcili się budowaniu szerokiego ruchu politycznego, skupiającego różne środowiska, stowarzyszenia, organizacje  niepodległościowe, chrześcijańskie, narodowe, ludowe, osób działających dla dobra Polski i Polaków na różnym polu – jako otwartego ogólnonarodowego ruchu społecznego – FEDERACJI suwerennych środowisk (działających autonomicznie i solidarnie jak np. Partia Republikańska w USA).

Wieloletnie doświadczenie działania „monolitycznych” partii politycznych, o strukturach kierowanych „z góry” (co wynika z natury partyjnej ordynacji wyborczej do Sejmu) niesie z sobą konflikty oraz oznacza niekontrolowaną władzę partyjnego aparatu a w konsekwencji zamkniecie się na postulaty społeczeństwa. W naszym głębokim przekonaniu cele takiej FEDERACJI  powinny obejmować najważniejsze problemy ustrojowe państwa:


zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie wyboru posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych i likwidację antyobywatelskiego rozwiązania jakim są tzw. listy partyjne, na gruncie których właśnie wyrasta niekontrolowana przez nikogo władza oligarchów;

głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości – wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów oraz ławy przysięgłych czyli ustanowienie społecznej kontroli nad władzą sądowniczą;

– zabezpieczenie ekonomicznych warunków egzystencji społeczeństwa poprzez m.in. ustanowienie państwowej kontroli nad działalnością wielkich banków i instytucji finansowych;

– włączenie do współodpowiedzialności za państwo polskie młodych Polaków, którzy są spychani na margines. Kolejne rządy nie prowadzą z osobami urodzonymi od lat 80-tych XX w. żadnej debaty ani nie prezentują im żadnych perspektyw na godne życie w przyszłości – pozostawiając im jedynie poszukiwanie kolejnych umów śmieciowych lub wyrzucając na emigrację;

– zabezpieczenie prawa społeczeństwa do uzyskiwania rzetelnej informacji z mediów. Niedopuszczalna jest obecna sytuacja, w której właściciele głównych koncernów medialnych stanowią poważną siłę polityczną, angażując się po jednej ze stron politycznego sporu i przez jawnie stronnicze działania manipulują opinią publiczną.

 Lista zasadniczych zagadnień ma charakter otwarty do dyskusji.

Jesteśmy gotowi uczestniczyć w budowaniu takiej szerokiej FEDERACJI, narodowego i obywatelskiego ruchu, w którym postulaty programowe różnych nurtów społeczno-politycznych będą mogły być swobodnie wyrażane, w wolnej debacie, bez napiętnowania i wykluczenia ze strony „jedynie słusznego” kierownictwa. Proponujemy roboczą nazwę FEDERACJI: Porozumienie Polskie.

Tylko działanie w takiej szerokiej formule daje szansę na prawdziwe odzyskanie suwerenności przez Polskę i Polaków! Zamiast jałowych sporów proponujemy współpracę i życzliwość. Wielokrotnie działając solidarnie odnosiliśmy zwycięstwa.

Czas – zgodnie z zapisem art. 4 Konstytucji RP –  przywrócić zwierzchnictwo Narodu nad instytucjami własnego Państwa!

(-) Kornel Morawiecki 
Przywódca opozycji demokratycznej w PRL,
założyciel „Solidarności Walczącej”
(-) Elżbieta Postulka
Lider Krajowej Wspólnoty Emerytów, Rencistów i Kombatantów
(-) Janusz Sanocki  
Lider Ligi Nyskiej, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”
(-) Adam Słomka
Przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej
– Obóz Patriotyczny
(-) Adam Wędrychowicz
stowarzyszenie Polska Racja Stanu „Piast”
(-) Zygmunt Miernik
Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych
(-) Mariusz Cysewski, (-) Jan Jączek 
Koordynatorzy „Stowarzyszenia na rzecz Praworządności”

Kontakt: [email protected]

 1. Tomasz
  | ID: 8e1d24d3 | #1

  Prywatna wiadomość wysłana od Bieniarza na moje konto na facebooku:
  „Uświadom tym swoim chłoptasiom, że nie całą prawdę, którą ktoś powie o ONR od razu można przypisać mnie. I jeszcze pozdrów tą tłustą krowę z „radio ma ryja”. Ogólnie jesteście siebie warci – marginalne fanatyczne bydło.”

  To jest prawdziwe oblicze Grzegorza Bieniarza, człowieka o wielu nickach, fałszywego i nie szanującego innych ludzi. Czy takiego języka używa rzecznik solidaryzmu narodowego, zwolennik PiS? Czy przypadkiem tacy ludzie jak on nie robią podziałów, nie mieszają, skłucają ludzi i całych środowiska? Ktoś tu sobie ubzdurał, że ONR nie głosował na PiS. Tymczasem będąc skromnym środowiskiem (niektórzy naprawdę nas przeceniają) zagłosowaliśmy właśnie na PiS, bo jesteśmy realistami i mimo różnic łączy nas właśnie SOLIDARYZM. Nie uważamy PiSu i jego działaczy za „bydło”. To język rodem z Gazety Wyborczej i zajadłych stronników PO (vide Bartoszewski). Zastanówcie się komu Bieniarz tak naprawdę szkodzi i komu mu jest najbardziej po drodze, bo napewno nie do prawicy

 2. Anonim
  | ID: 6f57df86 | #2

  To bardzo proste. Ja innych tak traktuję, ja on mnie traktują.

 3. | ID: 095b6be4 | #3

  Nie znam faceta. Mógłby ktoś przybliżyć mi sylwetkę pana Bieniarza?

 4. svatopluk
  | ID: c92d5bc6 | #4

  „– FEDERACJI suwerennych środowisk (działających autonomicznie i solidarnie jak np. Partia Republikańska w USA).”

  autonomia? a kysz:)

 5. Anonim
  | ID: 41e686e2 | #5

  @Kto to Bieniarz?
  To ja. Były pierwszy Naczelny., z czasów kiedy NGO była jeszcze normalnym portalem, np. współpracowała z klubem GP w Opolu, i nie było jeszcze ONR i całego tego radykalnie narodowego i katolickiego oszołomstwa, czyli tak jak w mailu jest napisane.

 6. Windykator
  | ID: 04b57138 | #6

  Skoro się pan tak reklamuje, to może zapłaci pan zaległe rachunki za telefon, co? Do braku kompetencji, chamstwa należy dorzucić i złodziejstwo

Komentarze są zamknięte