Od września w dokumentach nie powinno być NIP

Niezależna Gazeta Obywatelska

Płatnicy powinni uaktualnić kartoteki ubezpieczonych usuwając z nich numer identyfikacji podatkowej. Używanie go od przyszłego roku uniemożliwi przetworzenie raportów – informuje „Rzeczpospolita”. Od 1 września 2011 r. zmieniły się zasady sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. To skutek nowelizacji z 29 lipca 2011 r. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171, poz. 1016). W ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zmieniła ona art 35 ust. 1 pkt 1 i 1a. Zgodnie z ich nowym brzmieniem inny jest zakres danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, jakie płatnik składek powinien podać w sporządzanych za niego dokumentach przekazywanych do ZUS.

Oprac. TK, źródło: „Rzeczpospolita”

Komentarze są zamknięte