Komunikat wyborczy

Niezależna Gazeta Obywatelska

Informuje się mieszkańców Opola, że w dniach 26.09. – 30.09.2011 r. w Urzędzie Miasta Opola (Wydział Spraw Obywatelskich, pl. Wolności 7-8, pokój nr 5 – wejście obok Banku Śląskiego) w godzinach 1200 – 1700 zostanie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców udostępnienie spisu następuje wyłącznie na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

Druki wniosku będą udostępniane w miejscu, dniach i godzinach podanych wyżej.

UWAGA:

W trakcie dyżuru jw. będzie możliwość uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania oraz  złożenia wniosku o dopisanie się do spisu przez wyborców przebywających czasowo w okresie obejmującym dzień wyborów na terenie miasta Opola lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych, a przebywających na obszarze miasta Opola.

Za: Rzecznik Prasowy Prezydenta Opola

Komentarze są zamknięte