Kartka z kalendarza: dziś mija rocznica pierwszego publicznego wykonania Roty M. Konopnickiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Maria Konopnicka napisała Rotę w 1908 r. w Cieszynie, pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Pierwszy raz Rotę opublikowano w 1908 r. w „Przodownicy”. Wiersz składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Pieśń została po raz pierwszy wykonana publicznie przez kilkuset chórzystów z Krakowa, Górnego Śląska i innych terenów objętych zaborami 15 lipca 1910 r. w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej w rocznicę 500-lecia zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. Połączonymi chórami z całej Polski dyrygował kompozytor.

Oprac. T.K

Komentarze są zamknięte