Kartka z kalendarza: dziś mija 117. rocznica rozegrania I meczu piłkarskiego na ziemiach polskich

Niezależna Gazeta Obywatelska

14 lipca 1894 r., 117 lat temu rozegrano pierwszy w historii Polski mecz piłkarski we Lwowie. Naprzeciw siebie stanęły polskie drużyny towarzystwa gimnastycznego „Sokół” ze Lwowa i Krakowa. Mecz rozegrano w przeddzień 484. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Co ciekawe, Ukraińcy przyjmują ten mecz jako początek swojej futbolowej historii, mimo, iż nie mieli z tym nic wspólnego.

14 lipca 2011 r. we Lwowie odbędzie się historyczna rekonstrukcja piłkarskiego meczu, którą organizują departament ds. Euro 2012 Rady Miejskiej Lwowa i Federacja Piłki Nożnej Obwodu Lwowskiego. Mecz zostanie rozegrany w Parku Stryjskim – przy pomniku, który jest poświęcony pierwszemu piłkarskiemu meczowi na terenie Ukrainy.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte