Uwaga na niebezpieczne kąpieliska!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w dn. 5 maja 2011 r. nt. Bezpieczeństwa na akwenach województwa opolskiego z udziałem przedstawicieli administracji zespolonej oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodzie, jednostki samorządowe zostały zobowiązane przez Wojewodę Opolskiego do kontynuacji oznakowywania i właściwego monitoringu miejsc niebezpiecznych oraz prowadzenia działań informacyjno-profilaktycznych.

W ramach dotychczasowej akcji oznakowywania akwenów niebezpiecznych oraz działań informacyjno-profilaktycznych jednostki samorządowe umieściły nad dzikimi kąpieliskami 60 szt. znaków „akwen niebezpieczny”. W tym tygodniu rozpoczęto akcję rozmieszczania kolejnych znaków. Zgodnie ze złożonym wcześniej do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW zapotrzebowaniem, „czarne punkty nad wodą” otrzymają powiaty opolski i kluczborski. Łącznie na terenie województwa będzie rozmieszczonych 79 szt. znaków ostrzegawczych „akwen niebezpieczny”.

Na terenie woj. opolskiego, wg stanu na dzień 5 lipca br., są zgłoszone 4 kąpieliska oraz 14 miejsc przeznaczonych do kąpieli. Komunikaty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach objętych nadzorem sanitarnym przesyłane są do WCZK. Szczegóły poniżej.

Oprac. TK na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych „akwen niebezpieczny”

stan na 5 lipca br.

 

Lp.

Nazwa powiatu

Ilość

Nazwa akwenu wodnego i ilość znaków

1. Brzeski 

 

8 – staw przy ul. Chocimskiej w Brzegu – 1 szt.; 

– zbiornik wodny przy cegielni w Grodkowie – 1szt.;

– zbiornik wodny w m. Kobiela – 1 szt.;

– zbiornik wodny w m. Jaszkotle – 1 szt.;

– zbiornik wodny w m. Gnojna – 1 szt.;

– gmina Lewin Brzeski – 1 szt.;

– jaz na rzece Odra w Lipkach – 1 szt.;

– gmina Lubsza zbiornik „Babiloch”– 1 szt.

 

2. Głubczycki 

 

4 – wyrobisko (kamieniołom) „Marysieńka Las” 

w Głubczycach – 1 szt.;

– wyrobisko (kamieniołom) „Bursztet” między

wsiami Dobieszów i Radynia – 1 szt.;

– stawy rybne w Głubczycach Sady – 1 szt.;

– wyrobisko „Staw Skalny” w Nowej Cerekwi – 1szt.

 

3. Kędzierzyńsko-Kozielski

 

– zbiornik wodny „Dziergowice” – 1 szt.; 

– zbiornik wodny „Dębowa” – 2 szt.;

– jezioro „Kuźniczki” w K-Koźlu – 1 szt.;

– rzeka Kłodnica w K-Koźlu os. Lenartowice

okolice mostu – 1 szt.;

– zbiornik wodny-kopalnia piasku Kobylice – 1 szt.

 

4. Kluczborski 

 

12 – zbiornik retencyjny w Biskupicach – 3 szt.; 

–      zbiornik retencyjny  w Dobiercicach – 1 szt.;

–      wyrobisko w Ligocie Górnej – 4 szt.

–      Zbiornik retencyjny Biskupice Brzózki – 1 szt.;

–      Staw w Dobiercicach – 1 szt.;

–      Staw „Dąbrowniak” w Lasowicach Małych – 1 szt.

–      Staw „Zamkowy” w Lasowicach Małych – 1 szt.

 

5. Krapkowicki 

 

3 – wyrobisko w Walcach – 1 szt.; 

– kąpielisko w Krapkowicach-Otmęt – 2 szt.

6. Namysłowski 3 – zbiornik Michalicki  – 3 szt.
7. Nyski 

 

9 – jezioro Nyskie – 3 szt.; 

– jezioro Otmuchowskie – 4 szt.;

– tama w Nysie przy ul. Wyspiańskiego – 2 szt.

 

8. Oleski 

 

6 – zbiornik wodny w Myślinie – 1 szt.; 

– zbiornik wodny w Wachowie – 1 szt.;

– zbiornik wodny w Gorzowie Śląskim – 1 szt.;

– zbiornik wodny w Radawiu – 1 szt.;

–                           zbiornik wodny „Młyny” w Młynach – 1 szt.;

–                            rzeka Prosna, Zdziechowice 1 szt.

 

9. Prudnicki

 

– rzeka Prudniczanka w Prudniku – 1 szt
10. Strzelecki
Lp.

Nazwa powiatu

Ilość

Nazwa akwenu wodnego i ilość znaków

11. Opolski

 

– wyrobisko Biestrzennik – 1 szt.; 

– rzeka Mała Panew w Ozimku – 1 szt.;

– wyrobisko w Prószkowie – 1 szt.;

– wyrobisko w Kątach Opolskich – 1 szt.;

– wyrobisko w Kosorowicach – 1 szt.;

– wyrobisko w Krzanowicach – 1 szt.;

– wyrobisko „Buldog” w Chróścicach – 1 szt

– zbiornik wodny w Brzeziu – 1 szt.

12. Miasto Opole – 

 

 

R A Z E M rozmieszczono:                    60 znaków ostrzegawczych

 

Planowane rozmieszczenie znaków ostrzegawczych „akwen niebezpieczny”

po 5 lipca br.

 

Lp.

Nazwa powiatu

Ilość

Nazwa akwenu wodnego i ilość znaków

1. Kluczborski 

 

8 – staw Glinianka w Ligocie Dolnej – 1 szt.; 

– staw Nasale w gm. Byczyna– 1szt.;

– staw w Chudobie – 1 szt.;

– staw w Gronowicach – 1 szt.;

– zbiornik „Czarny Staw” w Lasowicach Małych – 1 szt.;

– staw w Lasowicach Małych – 1 szt.;

– zbiornik wodny w rezerwacie Smolnik w Szumiradzie – 1 szt.;

– staw w Wędrynii – 1 szt.

 

2. Opolski 11 –      wyrobisko pocegielniane w Dąbrowie – 2 szt.; 

–      zbiornik „Czarny Staw” w Żelaznej – 1 szt.;

–      zbiornik w Chróścinie – 1 szt.;

–      Zbiornik przeciwpowodziowy w lesie w Falmirowicach – 2 szt.;

–      Stawy w obrębie sołectwa Sady – 2 szt.;

–      Stawy w obrębie sołectwa Sady przy rz. Nysa Kłodzka – 2 szt.;

–      Wyrobisko w Kątach Opolskich 1 szt.

 

 

R A Z E M zaplanowano rozmieścić:                    19 znaków ostrzegawczych

 

 

*w magazynach w Luboszycach pozostaną 3 znaki

 

Zestawienie akwenów na terenie województwa opolskiego – kąpieliska zgłoszone w 2011 r. do WSSE

LP Powiat Nazwa i lokalizacja kąpieliska Ocena jakości wody wg rozporządzenia z 2011 r.* Status* Uwagi
1 Głubczycki Zalew w Pietrowicach Głubczyckich przydatna 17.06 kąpielisko
2 Kędzierzyńsko-Kozielski Kapielisko w Dębowej przydatna 21.06 kąpielisko
3 Krapkowice Jezioro Srebrne w Januszkowicach przydatna 27.06 kąpielisko
4 Nysa Jezioro Nyskie przydatna 15.06 kąpielisko
przypisy * data wydania orzeczenia * wg stanu na dzień  5 lipca 2011 r.
Zestawienie akwenów na terenie województwa opolskiego – miejsca przeznaczone do kąpieli w 2011 r.
LP Powiat Nazwa i lokalizacja miejsca wykorzystywanego do kapieli Ocena jakości wody wg rozporządzenia z 2011 r. Status* Uwagi
1 Brzeg Lewin Brzeski przy ul . Nysańskiej przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Gmina Lewin Brzeski, ul.Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
2 „Leśna Przystań” Głębocko przydatna Miejsce przreznaczone do kąpieli PHU ARTTEL, ul.Rynek 21, 49-200 Grodków
3 „Floryda” Kościerzyce – Ośrodek Rozlewisko przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli ECO-SERVICE, Krzysztof Misztal, 46-100 Namysłów, ul.Olesnicka 15
4 Nysa Kąpielisko miejskie przy ul.Ujejskiego w Nysie przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Nyski Ośrodek Rekreacji z siedziba w Skorochowie
5 Olesno Rów melioracyjny Białucha RA-4, ul. Kolejowa 2a, 46-300 Stare Olesno przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Grażyna Czupajło Andrzej Nowak
6 Opole Jezioro Średnie Turawa przydatna Miejsce przeznaczone do kapieli Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
7 Staw Dobrzeń Wielki przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Gminny Ośrodek Kultury ul. Namysłowska 20 46-081 Dobrzeń Wielki
8 Jezioro Srebrne Osowiec przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Ireneusz Rachwalik ul. Fabryczna 1 26-023 Osowiec
9 Sztuczny staw, Krasiejów ul. 1 maja 10 przydatna Miejsce przeznaczone do kapieli Stowarzyszenie DELTA ul. Sandomierska 4 27-400 Ostrowiec
10 Prudnik rzeka Złoty Potok, Pokrzywna 76 przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli „TUR HOTEL” S. C. Przemysław i Tomasz Gorzelanny
11 „Zielona Zatoka” Łącznik przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Centrum Rekreacyjne Zielona Zatoka s.c., Łącznik, ul Zielonej Zatoki 1
12 m. Opole Wyrobisko Silesia, Opole ul. Luboszycka przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole
13 Wyrobisko Malina, Opole przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole
14 Wyrobisko Bolko 1, Opole Groszowice przydatna Miejsce przeznaczone do kąpieli Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole
* wg stanu na dzień 5 lipca 2011 r.
Komentarze są zamknięte