Prudnik, Strzelce i Wołczyn dostaną pieniądze na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Trzy samorządy z woj. opolskiego otrzymały dotację z resortu pracy i polityki społecznej na zapobieganie przemocy w rodzinie. Największe pieniądze, bo 63 000 zł dostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku na swoją akcję „Razem  przeciw przemocy”. 25 000 zł otrzyma Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie na akcję „LIMES – bezpieczna granica”, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich uzyska 17 840 zł na akcję „Moja i Twoja Szansa” – działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Prudniku, które za swój projekt uzyskało jedną z najwyższych ocen otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną. W sumie dotacje z resortu trafią do osiemdziesięciu samorządów na zapobieganie przemocy w rodzinie. Dotacje wynoszą od 5,5 do 214 tys. zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podzieliło środki finansowe na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Najwyższą dotację w wysokości 213,5 tys. zł otrzymał Urząd Miejski w Sosnowcu, który w najbliższym półroczu chce przeprowadzić projekt „Wolność od strachu – kampania społeczna przeciwko przemocy w rodzinie”.

Oprac. Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte